Potreba rozlišovania duchov

Tento nový rozšírený článok od Vassuly obsahuje príspevky od o. Josefa Iannuzziho

Písmo hovorí: "Nebudeš zlorečiť vladárovi svojho ľudu." (Sk 23,5)

"Pripomínaj im, aby sa podrobovali vladárom a vrchnostiam, aby poslúchali, aby boli pripravení na každé dobré dielo, aby nikoho neohovárali, aby neboli svárliví, ale priateľskí, a aby preukazovali miernosť všetkým ľuďom. (Tit 3,1-2)

Mnohí ľudia sa, žiaľ, zdajú byť oklamaní nasledovaním falošných proroctiev a hnutí. Ak im TLIG nepostačuje, ale snažia sa sledovať súčasne ďalšie zjavenia, prečo nenasledujú namiesto toho Medžugorie, Garabandal, Valtortu, Dona Gobbiho, Myrnu zo Souffanieh alebo Júliu z Kórey, prinajmenšom spoľahlivé zjavenia? Bohužiaľ, oni nepočúvajú vysvetlenia o. Josefa Iannuzziho S.Th.D. o rozlišovaní duchov. Zámerom o. Jozefa pri písaní jeho varovania je iba pomôcť ľuďom, ktorí nemajú dar rozlišovania a môžu byť ľahko uvedení do omylu a stať sa korisťou pre diabla.

Som si tiež vedomá najohováračskejšieho článku napísaného v časopise Church Militant (CM) Dr. Jules Gomesom proti posolstvám Pravého Života v Bohu a aktivitám našich medzináboženských pútí. Očiernil ich a pridal falšovaný, rukou napísaný koncept mojej stránky o Svätom Jánovi Pavlovi II. "Ohováranie je druh vraždy," ako právom uviedol Svätý František Saleský. Ako môže byť takzvaný kresťan tak zákerný? Teraz je Dr. Gavin Ashenden nadšencom CM a jeho hnutia a mohol by ľahko požadovať stiahnutie ohováračského článku, najmä preto, že Dr. Jules Gomes, ktorý ho napísal, je jeho veľmi blízkym priateľom, ktorý v minulosti navštevoval tú istú farnosť v Anglikánskej Cirkvi! Keďže Dr. Gavin vedel, že to, čo napísal časopis CM, boli čisté ohovárania, ktoré pochádzali od klamného a ohováračského ducha, žiaľ, nepozdvihol svoj hlas, aby verejne namietal, ale mlčal a nechal to tak. Je zrejmé, že článok Dr. Gomesa bol nie pod vplyvom Ducha Svätého, keďže to bolo napísané zámerne, aby zavrhol Božie posolstvá.

Dr. Jules Gomes a Dr. Gavin boli láskavo pozvaní, aby sa pripojili k našej nedávnej púti v roku 2019 v Maratóne a boli srdečne vítaní a prítomní medzi nami. Zaobchádzali sme s nimi s láskou a slušne. Ale to, čo sa Dr. Jules Gomes rozhodol napísať, bolo zjavne úmyselné, zlé konanie, ktoré sa pokúšalo poškodiť Kristove posolstvá a zle hovoriť o mne a o mojom poslaní ekumenizmu a medzikonfesinálnom dialógu, ktoré sú inšpirované Duchom Svätým. Aj on aj Gavin totálne nesúhlasia s dialógmi medzi vierovyznaniami a sú podráždení najmä preto, že posolstvá bránia aj Petrovu Stolicu a Petra a nerešpektujú ani posledné Kristovo posolstvo, ktoré povedal 16. augusta 2019: "Dajte si pozor na tých, ktorí odsudzujú a súdia Pápeža. Sú to táraji, ktorí gratulujú sebe a sebe navzájom, keď hovoria proti pápežovi. Uväznení vo svojich vlastných úvahách, sú unesení, zle sa správajú. Moja Cirkev sa bude vždy pridržiavať pravdy a vždy ju bude chrániť ... preto každý, kto odsudzuje Vikára Mojej Cirkvi, nemôže byť Mojím učeníkom. Pokora im chýba!"

V minulosti bol svätý Ján Pavol II. obľúbeným terčom Church Militant, bol tiež obeťou v ich rukách; útočili na neho tí istí ľudia, ktorí teraz útočia na pápeža Františka - diskriminujúc ho na jeho ekumenických a medzikonfesionálnych zhromaždeniach! Dr. Gomes a stúpenci Church Militant sú dosť pokrivení na to, aby to zahrali nevinne, keď teraz predstierajú, že bránia svätého Jána Pavla II. a pokrytecky predstierajú, že na neho som útočila ja! Jak falošný môže byť človek?! Chcela by som vidieť ich pozíciu potom, keď tento Pápež bude tiež vyhlásený za svätého! Kam sa schovajú? Dr. Gomes a jemu podobní neustále hovoria, že tento Pápež je zlý. Písmo hovorí: "Ak vás urážajú pre Meno Krista, ste požehnaní, pretože Duch slávy a Boží spočíva na vás." (1Pt 4,14) Skutočne, preto bude jedného dňa vyhlásený za svätého.

V tomto článku vám tiež posielam obrázky a pripomienky niekoľkých nedávnych pápežov, ktorí tak usilovne pracovali, aby dosiahli medzikonfesionálny dialóg, a ukazujú vám, že pápež František a TLIG pracujú nie menej neúnavne ako oni.

TLIG ponúkol Dr. Gavinovi veľa požehnaní a príležitostí a viem, že si stále cení posolstvá TLIG a je vďačný Pánovi za to, že On mu dal o nich vedieť, ako povedal raz v e-maile: "Posolstvá boli samozrejme tým najdôležitejším prvkom na ceste a zmenili moju mienku o 'Petrovi', prehĺbili moje hodnotenie Eucharistie a umožnili mi stretnúť sa s Pannou Máriou. Som skutočne vďačný. Gavin"

Ako potom možno veriť Dr. Gavinovi, ktorý sa svojho času vyjadril, že 'tieto posolstvá boli samozrejme tým najdôležitejším prvkom na ceste ...', ale nedokázal to verejne vyjadriť v článku CM?

Keď som mu povedala, že tento článok bol ohováraním, súkromne mi odpovedal: "Nemyslím si, že by som mal povedať niečo o článku CM, ktorý by mohol pridať niečo k vašim vlastným poznámkam (mojim), a okrem toho, že sa zdá, že ste nepochopili, prečo som písal o sektách a kultoch."

Nedávno sa ma snažil presvedčiť, aby som sledovala jeho negatívne názory na Pápeža Františka. Uviedol, že je mu ťažko pochopiť niektoré pápežove prejavy a činy. Tiež považuje za neprijateľné aktivity na medzináboženských stretnutiach a spôsob, akým sa vykonávajú, čo podľa jeho úsudku nie je dobré. Ale hlavne nepochopil, prečo som požiadala ľudí, ktorí sú vo vojne s týmto Pápežom, aby vystúpili z TLIG, aj keď som sa mu to pokúsila vysvetliť, rovnako ako o. Joseph Iannuzzi a o. Vincent Cosatti.

Keď hovoril o posolstve, ktoré dal Kristus 16. augusta 2019, jeho komentár bol taký, že "posolstvá od Ježiša, ktoré podporujú pápeža Františka, pôsobia na mňa tak, že predstavujú výzvu, hoci nie výzvu nevyhnutne neprekonateľnú." Ak však Ježiš ‘podporil’ pápeža Františka, podľa Dr. Gavina, kto sme potom my, aby sme ešte stále diskutovali? Kto sme my, aby sme vznášali námietky voči Kristovi? Kto sme my, aby sme spochybňovali Boha?

Gavin mi v ďalšom e-maile napísal: "Ďalším problémom pri prikazovaní mlčania alebo vylúčenia je, že vytvára dojem autoritárskej organizácie, ktorá nie je ochotná pomáhať ľuďom rásť skrze ich ťažkosti. Každý, kto má skúsenosti s kultami a sektami, bude vedieť, že toto je osobitosť takých skupín, a ja som bol skľúčený, že aj TLIG by mal začať prejavovať také povrchné podobnosti. Keď bola nedávno znovu vydaná táto inštrukcia zachovať mlčanie alebo odísť, zistil som, že ma to stavia do bezvýchodiskovej situácie."

P. Vincent Cosatti v tejto veci napísal Dr. Gavinovi:

"Vy hovoríte, napríklad, že v žiadnom prípade by ste nechceli ublížiť TLIG, že v žiadnom prípade nepovažujete TLIG za sektu a že Vassula nie je v žiadnom prípade predmetom kultu. Veľmi dobre, týmito ubezpečeniami dávate dôležité vysvetlenie, aby vaše slová neboli interpretované nesprávne."

Toto je odpoveď Dr. Gavina o. Vincentovi:

"Myslím si však, že vám chýba zmysel toho, čo som mal na mysli, keď mi oznamujete moje slová. Tak mi dovoľte pokúsiť sa znova na to poukázať. Je to charakteristická črta siekt, ktoré nedovoľujú a určite tým nepomáhajú ľuďom nachádzať cestu k pravde skúmaním. Jednoducho sa im hovorí, čo si môžu myslieť a hovoriť. Malo by byť zrejmé, že nepovažujem veľmi vzácny TLIG za sektu. Ako by som mohol? Bol som však znepokojený tým zdaním umlčať ľudí, mohlo by sa zdať, že nadobudol také charakteristiky."

Dr. Gavin mi v našej korešpondencii 20. mája napísal o umlčaní ľudí. Na to som odpovedala:

"Myslím, že som vám odpovedala vo svojom predchádzajúcom e-maile o "umlčaní". Zdá sa však, že sa opakujete o mojom 'umlčaní ľudí ...' Možno by som to mala znova prepísať. Toto som vám napísala: Ako to bude vyzerať, za prítomnosti mnohých, na modlitebnom stretnutí TLIG, retríte alebo na púti, ak sa zapojíme do diskusie o tejto otázke Pápeža? To nepôjde! Preto o. Peter (Klos), správne a čestne odstúpil. Neumlčala som ho, ani nikoho som neumlčala. Oni môžu chodiť do kaviarne, do domov a hovoriť na akomkoľvek inom mieste. Nikoho nenútim mlčať. Takže je rozdiel, keď vyhlasujete, že 'Vassula ukladá mlčanie každému, kto ju nepočúva, ako kult'. Dokonca som povedala, pokračujte slobodne a kričte svoje názory zo striech, ale prinášať svoje argumenty vtedy, keď máme TLIG-retrít, ktorý je jedinečným TLIG (to sú posolstvá pokoja a jednoty v rozmanitosti), robiť diskusiu o tejto otázke, to by Pán nechcel." Keďže títo nemilosrdní prenasledovatelia Pápeža a protivníci medzikonfesionálnych zhromaždení zjave nemajú pravdu, nebudú mať právo pripojiť sa k žiadnemu z našich zhromaždení TLIG, pretože ich kvas sa bude šíriť celým zhromaždením a poškodí ho. Nedám diablovi príležitosť.

Vysvetlila som to jasne vyššie. Kristus mi jedného dňa povedal, aby som brala iba to, čo je napísané v Jeho posolstvách a v Písmach, keď sa zhromažďujeme na modlitbu, retríty a púte a nič mimo toho, ako klebety. Inými slovami, Ježiš nedovolí žiadnym klebetníkom vstúpiť na naše modlitebné stretnutia, aby všetko premenil na debatu. Ale ktokoľvek, vy alebo o. Peter alebo iní, alebo Dr. Gomes, môžete slobodne hovoriť vo vašich videách s kýmkoľvek mimo našich stretnutí TLIG. TLIG by mal zostať čistý vo svetle Krista, to je to, čo mám na mysli. (A práve teraz som počula od Ježiša: 'A tak bude!')

Ja nepredstieram, že som teológ a som ešte ďaleko od dokonalosti, ale možno by som mala pripomenúť Dr. Gavinovi a každému, kto pochybuje o mojich rozhodnutiach, čo nám v týchto prípadoch radí Písmo, aby každý vedel, že to, čo hovorí Písmo, je základ Božej zjavenej pravdy, ktorú by sme mali počúvať a nasledovať:

Tit 1,10-11

"Je totiž mnoho neposlušných, táravých a zvodcov, najmä medzi obrezanými. Tých treba umlčať, veď rozvracajú celé domácnosti, keď pre nečestný zisk učia, čo sa nesmie ...."

Napriek tomu, podľa Dr. Gavina, pri umlčaní klebetníkov sa môžeme javiť ako kult!

Tit 3,10

"Pokiaľ ide o človeka, ktorý podnecuje rozkol, po jeho upozornení raz a potom dva razy, nemaj s ním viac nič do činenia."

2 Jn 1,9-10

"Každý, kto zachádza ďalej a neostáva v Kristovom učení, nemá Boha; kto zostáva v tom učení, má aj Otca, aj Syna. Ak k vám niekto prichádza a neprináša toto učenie, neprijmite ho do domu, ani ho nepozdravte."

1 Kor 5,11-13

"Napísal som, že by ste sa nemali spájať s bratom kresťanom, ktorý vedie nemorálny život alebo je úžerníkom, modloslužobníkom, ohováračom alebo opilcom alebo je nečestný; s takými ľuďmi by ste nemali ani nejedávať. Nie je mojou vecou vynášať rozsudky nad tými, čo sú vonku. Tých, ktorí sú vo vnútri, iste môžete byť sudcami. Ale tých, ktorí sú vonku, Boh bude súdiť. Musíte vyviesť tohto zločinca spomedzi seba ... Dt 13,6

2 Sol 3,1-15

"Bratia moji, nikdy sa neunavte konať to, čo je správne. Ak niekto odmietne poslúchať to, čo som napísal v tomto liste, všimnite si ho a nemajte s ním nič do činenia, aby pocítil, že sa mýli; nemáte ho však považovať za nepriateľa, ale za brata, ktorý potrebuje nápravu."

A existuje viac citátov. Vysvetlivky z Písma zatiaľ postačia na to, aby presvedčili kohokoľvek, že iniciatíva, ktorá žiada protivníkov medzi-náboženských zhromaždení a rebelov proti tomuto Pápežovi, aby opustili TLIG, bola skutočne správna, pretože sa riadila Duchom Svätým. 'Písma nikdy neklamú', často komentuje Ježiš.

V neposlednom rade, keď sa pozrieme na božské posolstvá TLIG a moje poslanie, ktoré mi bolo zverené, a pozorne ich študujeme vo svetle Ducha Svätého, nikto, kto je úprimný (pokiaľ úmyselne nechce škodiť TLIG), nebude hádzať prvý kameň a nenazve to 'kult' alebo 'sekta', jednoducho preto, že chránim TLIG pred tŕňmi, ktoré chcú preniknúť do TLIG. Som si vedomá škody, ktorá môže vzniknúť, ak dovolím ohováračom, ktorí bojujú proti Pápežovi (aj keď sa nechcú priznať, že sú ohováračmi a bojujú proti Pápežovi a diplomaticky používajú slovo 'ťažkosti', to znamená ich ťažkosti s pochopením a prijatím jeho činov v ekumenizme a medzináboženskonm dialógu). Takí jednotlivci by si mali znovu prečítať posolstvo Panny Márie z Medžugoria (v mojom článku: 'Objasnenia medzináboženských dialógov'). Ak dovolím, aby tieto 'tŕne', ako ich volá Kristus, zostali v TLIG a prenikli dovnútra našich modlitebných skupín alebo retrítov, určite spôsobia rozdelenie v TLIG, a to je presne to, čomu sa snažím vyhnúť. Jednoducho žasnem nad tým, že oni sú neschopní vidieť prefíkaný pohyb Rozdeľovateľa! Títo rozdeľovatelia by chceli mať platformu, aby sa pokúsili v našich modlitebných skupinách presviedčať ľudí o ich kontroverzných teóriách, a tak prevrátili duchovné zhromaždenie na politickú diskusiu.

Pretože to je Kristus, ktorý ma viedol a vedie ma krok za krokom po ceste, ktorou by som mala ísť na Jeho slávu, počúvam Jeho. Preto je iba jeden Hlas, ktorý by som chcela počúvať, a to je Hlas nášho Pána, ktorý presahuje všetky ľudské hlasy, názory a úvahy. Premárnila by som veľa času sedením za počítačom, aby som pokračovala v ľudských diskusiách a sporoch pre ľudí, ktoré by nikam neviedli, keď Kristus vo Svojich posolstvách zjavuje Svoje Slovo tak jasne o minulých Pápežoch a tomto Pápežovi a prikazuje mi, aby som vyťahovala tŕne v Jeho Tele. Musím počuť ďalšie hlasy? Musím počúvať hlasy, ktoré trávia svoj čas nekonečnými prázdnymi hádkami a politickými diskusiami medzi vyznaniami po celom svete, ktoré by nikam neviedli?

Ako pripomienku, budem tu zdieľať stretnutia v Assisi:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rencontres_d%27Assise, séria medzináboženských stretnutí, ktoré sa konali v meste Assisi na pozvanie pápeža Jána Pavla II.

Prvým stretnutím bol Svetový deň modlitieb 27. októbra 1986 (totožný s univerzálnou modlitbou), organizovaný pápežom Jánom Pavlom II. s cieľom pozvať všetky veľké náboženstvá sveta, aby sa modlili za mier. Toto stretnutie v Assisi bolo prekvapujúce pre svoj bezprecedentný charakter.

Dnes je Dr. Gavin pobúrený nedávnou výzvou Pápeža na univerzálnu modlitbu, pôst a skutky dobročinnosti pre boj proti pandémii. Nezabudnite, že aj Ježišovo nedávne posolstvo z 13. marca 2020 vyzývalo k univerzálnej modlitbe a pôstu! Ako ľahko môže byť človek v pokušení povyšovať sa nad Božiu múdrosť!

Mnohí pútnici Medžugoria poznajú posolstvo Panny Márie na konci roku 1985, konkrétne, že okrem toho, že je otcom kresťanských veriacich, Pápež by sa mal považovať za otca všetkých duší. Mimochodom, toto posolstvo prišlo počas prvých zjavení Pravého života v Bohu! A posolstvo Panny Márie sa dostalo k svätému Pápežovi Jánovi Pavlovi II., ktorý sa okamžite rozhodol zorganizovať medzináboženské stretnutie. Toto medzináboženské stretnutie vyhlásil pápež Ján Pavol II. na 25. januára 1986 pri príležitosti Medzinárodného roku mieru vyhláseného OSN. Na stretnutí sa zišlo 130 náboženských líderov z celého sveta! Po pôste a modlitbe počas poludnia účastníci pochodovali strmými kamennými ulicami, až prišli k Bazilike sv. Františka. Dokonca tam boli aj indiáni Siouxovia s ich posvätnou slávnostnou fajkou mieru, dymom, ktorý slávnostne obetovali, ako kadidlo, Veľkému Manitouovi, Jedinému Bohu. Po tomto historickom stretnutí, ktoré sa prejavilo v tom čase novou formou medzináboženského dialógu, nasledoval nový modlitebný deň v roku 1993 a tretí v roku 2002, ktorý stále organizoval Ján Pavol II.

Potom ďalšie stretnutie v Assisi zorganizoval pápež Benedikt XVI. 27. októbra 2011 (priložené fotografie), na 25. výročie prvého stretnutia v Assisi.

Pápež Benedikt XVI. na Svetovom dni modlitieb za mier, Assisi 2011

Potom o päť rokov neskôr, na oplátku, pápež František zorganizoval 20. septembra 2016 v Assisi nové stretnutie (30. výročie prvého stretnutia v Assisi).

Pápež František v Assisi 20. septembra 2016

Inými slovami, Pápež František nerobí nič iné, ako to, čo už robili jeho predchodcovia svätý Ján Pavol II. a Benedikt XVI. Môžeme robiť výčitky Pápežovi Františkovi za to, čo robili jeho predchodcovia a komu nikdy nerobili výčitky? Takže s obrovskou nesvedomitosťou pokračujú trýznitelia Pápeža Františka vo vytváraní rozdelenia a využívajú na to stratu pamäti a nevedomosť mnohých ľudí.

Pápež svätý Ján Pavol II. v Assisi

Pápež svätý Ján Pavol II. v Assisi

Pápež svätý Ján Pavol II. v Assisi

Pápež svätý Ján Pavol II. v Assisi

Pápež svätý Ján Pavol II. na medzináboženských stretnutiach

Tu sú niektoré komentáre z médií:

Ján Pavol II. sa tiež stal obeťou tých istých udierajúcich radikálov.

Stúpenci kultu: Church Militant

Stúpenci tohto hnutia CM by si mali byť vedomí svojej histórie, o ktorú sa so mnou podelili jednotlivci, v súvislosti s jeho nekatolíckym statusom. V roku 2012 sa hnutie s názvom "RealCatholic.tv" zmenilo na "ChurchMilitant.tv" kvôli sérii zákazov zo strany Katolíckej Cirkvi, ktoré pretrvávajú do dnešného dňa.

V roku 2011 arcidiecéza v Detroite zakázala tomuto hnutiu (dnes nazývanému Church Militant) používať názov "katolícky" na identifikáciu alebo podporu svojich verejných aktivít, pretože nie sú zlučiteľné s katolíckou vierou. Arcidiecéza Detroitu, citujúc kánon 216 Kódexu kánonického práva z roku 1983, uverejnila oznámenie Michaelu Vorisovi a tejto spoločnosti, že "ich nepovažuje za oprávnených používať slovo 'katolícky' na identifikáciu alebo podporu svojich verejných aktivít." Tento zákaz platí dodnes.

19. februára 2017 napísal Robert Allen článok pre Detroit Free Press (v rámci arcidiecézy v Detroite), ktorý USA Today znovu publikoval o podlom hnutí CM a jeho apoštolát označil ako "okrajovú skupinu, ktorá tvrdí, že je katolícka, ale odsúdená Cirkvou... "

Po tom, čo bolo toto hnutie obvinené z extrémnych protižidovských a protimoslimských názorov, diecéza Scranton v Pensylváni mu v apríli 2011 zakázala vystupovať. V liste organizátorom vystúpenia Paul a Kristen Ciaccia diecéza vyhlásila, že sa "poučili z" Konferencie katolíckych biskupov Spojených štátov amerických a domáceho arcibiskupstva z Detroitu pána Vorisa, že Vorisove prezentácie spôsobili "'množstvo kontroverzií' a že jeho programy jeho domáca arcidiecéza neschvaľuje."

26. júla 2011 organizátori Svetového dňa katolíckej mládeže 2011, ktorý sa konal v Madride v Španielsku, oznámili, že zakázali rečníka (hnutia, ktoré sa v súčasnosti nazýva Church Militant). Organizátori oznámili, že "účastníkov kultúrneho programu na Svetovom dni mládeže 2011 musia uznať a schváliť biskupi a biskupské konferencie ich príslušných krajín."

Inými slovami, takzvaný Church Militant (CM) nie je ani katolícky, pretože bol zakázaný niekoľkými katolíckymi organizáciami pre svoje sektárske presvedčenie a napriek strate práva používať názov 'katolícky' naďalej funguje pod zdaním, že je katolícky a lojálny, ale opak je pravdou.

CM je hnutie tvorené schizmatickými novinármi, ktorí obviňujú non-stop nášho Pápeža Františka, otvorene kritizujú akýkoľvek krok ekumenizmu a nesprávne interpretujú každé slovo v medzikonfesionálnych zhromaždeniach a akékoľvek nedávne zjavenie, ako sú Medžugorie, Garabandal a ďalšie. A napriek tomu, som zmätená z toho, ako istí ľudia, ktorí milujú posolstvá TLIG a boli nimi duchovne obohatení, nasledujú túto sektu, tento kult CM, ktorý je známy ako "rebeli" (pozri posolstvá TLIG nižšie) a boli vykopnutí katolíckymi biskupmi Scranton PA, arcidiecézia Detroitu! CM je druh, ktorý chce stiahnuť Cirkev späť do stredoveku a ktorý protirečí dielam Ducha Svätého, ktorý neprestajne obnovuje a osviežuje Cirkev. Oni sa snažia poškodiť všetky diela predchádzajúcich Pápežov, týkajúce sa ekumenizmu a medzináboženského dialógu, vrátane nášho súčasného Pápeža, ktorý je vedený robiť to isté a nie viac.

Obrázky pre katolíckych biskupov v arcidiecéze Detroitu, Scranton PA a ďalších, ktorí oprávnene vykopli kult CM

Ako vidíte, náš súčasný pápež ako aj TLIG nerobia nič iné ako to, čo pozorovali a praktizovali predchádzajúci Pápeži, ako svätý Ján XXIII., Pavol VI., Ján Pavol II. a pápež Benedikt XVI., ktorí všetci aktívne zhromažďovali všetky vyznania každý rok v Assisi. A teraz tieto zhromaždenia pokračujú s pápežom Františkom, ktorý je nespravodlivo bitý týmto hnutím 'vykopnutým z Cirkvi', plným rebelujúcich ľudí, ktorí sú tŕňmi Tela Kristovho. Teraz chápem, čo hovoril Kristus o tŕňoch, ktoré prenikli do Jeho Tela! Tŕne, ktoré zraňujú Krista, ktorý ma od samého začiatku niekoľkokrát požiadal, aby som ich vytiahla! Ale tieto tŕne trvajú na tom, aby zostali v Tele Kristovom, aby mohli naďalej vyjadrovať svoje ohovárania a pokračovať vo svojom deštruktívnom a zlomyseľnom pláne, ktorý marí každé slovo, ktoré Pápež vyslovuje, každé zjavenie, ktoré nám Nebo posiela.

Ježiš zjavil nasledujúce posolstvá:

Nevidíte to? aby dokončili svoje dielo skazy a korunovali ho úspechom, budú musieť odstrániť Petrovu Stolicu a toho, kto na nej sedí. Ich cieľom je zničiť Moju Cirkev .... ale nebojte sa, sľúbil som, že "brány podsvetia Ju nikdy nepremôžu" (Mt 16,18) ... áno, toto sa teraz deje. (28. apríl 1995)

Ja Som; príď Ma potešiť, príď Ma utešiť, daj Mi spočinúť; stvoril som ťa, aby som bol Jeden a jediný v tvojom srdci; stvoril som ťa, aby si odstraňovala Moje tŕne, ktoré prenikajú Moje Telo. (20. september 1990)

Pokoj s tebou, Moje dieťa; evanjelizuj s láskou pre Lásku; Ecclesia ožije, pretože Ja, Pán, zvrhnem všetkých podvodníkov, ktorí sa v Nej usadili na vysokých miestach; dcéra, odstráň tieto tŕne, ktoré bodajú do Mojej Hlavy, tŕne, ktoré sú príčinou toľkých krvácaní; neboj sa ich, dcéra, pretože som vedľa teba; a naozaj ti hovorím, že Svojou Silou a Svojím Veľkým Milosrdenstvom zvrhnem každého z nich. (13. november 1989)

Sú to rebeli, ktorí sa búria proti Môjmu Zákonu, sú to tí, o ktorých Písma hovoria: "Bez záujmu obväzujú rany Môjho ľudu. Pokoj, pokoj, hovoria, ale nie je tu pokoj. Sú bez hanby a bez lásky, sú bez srdca", ale zmetiem týchto rebelov jediným závanom Svojho Dychu. Zvrhnem všetkých týchto Kainov, ktorí sa sami usadili na vysokých trónoch Falošnosti. Na čo sú Mi ich tróny? Varoval som ich a stále ich varujem, a čím viac som ich varoval, tým viac sa zdráhali počuť, aby sa nenaklonili ku Mne a neboli obrátení.

... Lipnú na ilúziách a nepravde. Šliapu po Mojich zbožných a po tých, ktorí zostávajú verní Môjmu Petrovi. Áno, vysmievajú sa všetkým, ktorí v neho stále veria. Títo Kainovia poškodzujú Moju Cirkev do tej miery, že robia z Mojich Očí Prameň Sĺz, plačúci dňom i nocou .... (9. júl 1989)

Daj si pozor na klebety. Daj si pozor na tých, ktorí pápeža odsudzujú a súdia. Sú to táraji, ktorí gratulujú sebe a sebe navzájom, keď hovoria proti pápežovi. Uväznení vo svojich vlastných úvahách, sú unesení, zle sa správajú. Moja Cirkev sa bude vždy pridržiavať pravdy a vždy ju bude chrániť ... preto každý, kto odsudzuje vikára Mojej Cirkvi, nemôže byť Mojím učeníkom. Pokora im chýba! (16. august 2019)

Toto sú neohybné železné tyče, ktoré mi Kristus ukázal vo vízii. Nepoddajné, zlomyseľné, zakazujúce Duchu Svätému slobodne dýchať v Tele Kristovom. Šampióni, keď ide o prekrúcanie každého výrazu, ktorý Pápež František vysloví, aby ho donútili zdať sa heretickým Pápežom a zradcom Evanjelia. Ach, ako ich ľutujem, keď budú stáť v ten deň pred Kristom! Vari čakajú, že im Kristus zatlieska? Kdeže, On to neurobí! Bude ich prísne súdiť pre ich odbojného ducha a neoblomnosť, ohovárania a najmä za ich falošné súdy; za to, že premárnili čas prenasledovaním vikára Cirkvi namiesto toho, aby trávili svoj čas budovaním Božieho kráľovstva. Budú súdení prísne ako farizeji, pretože sa posadili na Boží Trón, aby súdili, opovrhujúc 8. prikázaním: súdením úmyslov Pápeža si uzurpujú Božiu úlohu Sudcu. Vytvorili si obraz o tom, ako by mala Kristova Cirkev vyzerať podľa obsahu ich srdca, čo je predsudok, neznášanlivosť, nedostatok lásky, nesvár, duchovná pýcha, klamanie, falošný súd, ohováranie, skrátka: všetko zlo. Dokážete si predstaviť Cirkev vedenú takýmto duchom?

P. Josef má toto ku zdieľaniu:

Keď som čítal článok CM o cirkevne schválených posolstvách Pravého Života v Bohu, považoval som za vhodné informovať čitateľov TLIG o niektorých skutočnostiach týkajúcich sa posolstiev Pravého Života v Bohu.

Predtým, ako som tak urobil, bol som hlboko zarmútený, podobne ako Vassula, keď som počul, že čitateľ TLIG by ignoroval Ježišovo božské nabádanie, že tohto Pápeža nemáme odsudzovať. Ježiš nielenže nabáda všetkých, aby si ctili všetkých Pápežov, ale On nám často pripomína v posolstvách TLIG, že vždy, keď sa obracia na "Petra" alebo na "Pápeža" alebo na Svojho "vikára", má na mysli pomazaného vikára Krista, ktorý zastáva miesto úradu pápežstva. Vassula to celkom objasnila, keď napísala:

"Je zrejmé, že keď Ježiš hovorí o 'Petrovi', hovorí aj o nástupcoch Petra, všetkých Pápežoch, bez toho, aby z nich niektorého vylúčil. Kristus vedel, že dnešní Pápež František bude nepochopený a podrývaný prenasledovateľmi, ktorí by ho neváhali súdiť a chcel by ho zosadiť z pápežstva ... Ježiš, ktorý predvídal tento druh prenasledovania, nám počas mnohých rokov dával varovania, aby sme nešli proti žiadnemu Pápežovi, pretože vedel, že kardináli pôjdu proti kardinálom a biskupi proti biskupom a kňazi proti kňazom, ktorí sa navzájom nezhodujú a vytvárajú druh schizmy v Jeho Tele, Cirkvi, čo spôsobuje krvácanie, ako On hovorí v posolstvách.

Čo mi hovorí Ježiš? Mnohokrát mi povedal, že toto sú tŕne Jeho Tela a že mi ich ukáže, aby som ich vytiahla. Dal mi príkaz: vytiahni tŕne Môjho Tela. Preto, keď mi Ježiš ukazuje, ktorí sú prenasledovatelia Pápeža v našich skupinách TLIG, odpovedám na Ježišov príkaz a požadujem od nich, aby opustili TLIG a modlím sa za nich, aby si otvorili oči pre Božiu Vôľu. Neexistuje spôsob, ako ich zmeniť, pretože sa stali sudcami a sú expertami, ktorí obracajú všetko, čo Pápež hovorí alebo koná, na negatívne. Je to farizejský druh ducha, ktorému oni prepadli, dokonca bez toho, aby vedeli, akú pascu im nastavil Satan!"

Ako je uvedené nižšie, pozícia Vassuly voči tým, ktorí sú proti Kristovmu Vikárovi, je v úplnom súlade s Cirkvou. Ako teológovi mi to pripomína Pavlov 1. list Korintským 5,5, ako aj učenie Cirkvi a Kódex Kanonického práva, ktoré odsudzuje všetky vzťahy s organizáciami, ktoré stroja úklady proti Cirkvi, vrátane jej Vikára (ktorý sám má "najvyššiu, úplnú a bezprostrednú" autoritu a moc),1 a jeho zákaz voči tým osobám, ktoré sa na nich aktívne podieľajú. Za nekompromisnou pozíciou Cirkvi sú Ježišove a Pavlove slová. Vo svojom 2. liste Solúnčanom Pavol hovorí o rebeloch alebo o "vzbure" (ἀποστασία), ktorá predchádza človeka neprávosti, ktorý sa posadí v Chráme Božom. Pavol naznačuje, že ten človek neprávosti je zdržiavaný pod kontrolou 'zdržiavateľa'. A kto je tým, ktorý ho zdržuje? Ježiš v posolstvách TLIG odhalil, že týmto 'zdržiavateľom' je Pápež. Z tohto dôvodu Ježiš pri viacerých príležitostiach prosil Vassulu, aby odstránila z Jeho Mystického Tela a Hlavy tŕne (rebelov vo vnútri), ktoré spôsobujú rozdelenie v Cirkvi a nútia Ho trpieť.

Slová Ježiša a sv. Pavla rezonujú v celom koncilovom učení Magistéria, ktoré podtvdzuje posvätnosť pápežského úradu. 1. vatikánsky koncil (1869 - 1870) učí:

"Ten, kto zdedí stolicu v Petra, obdrží ... Petrov primát nad celou Cirkvou. Aby to, čo pravda určila, bolo pevné a požehnaný Peter vytrval v skalnej sile, ktorá mu bola udelená, a neopustil vedenie Cirkvi, ktorú raz dostal... Jemu (rímskemu pontifikovi)… dal plnú moc náš Pán Ježiš Kristus, aby sa staral, riadil a vládol univerzálnej Cirkvi ... Duchovenstvo, ako aj veriaci, bez ohľadu na obrad a hodnosť, či už jednotlivo alebo kolektívne, sú povinní podrobiť sa tejto moci povinnosťou hierarchickej podriadenosti a opravdivej poslušnosti, a nielen vo veciach týkajúcich sa viery a morálky, ale aj vo veciach, ktoré sa týkajú disciplíny a spravovania Cirkvi po celom svete ... on je najvyšším sudcom veriacich ...

Vyzdvihnutím spojiva s piatym Lateránskym a prvým Vatikánskym koncilom, druhý Vatikánsky koncil (1962-1965) vyhlasuje:

"Biskupi, keď učia v spoločenstve s rímskym Pápežom, majú byť rešpektovaní všetkými ako svedkovia božskej a katolíckej pravdy ... Náboženský súhlas vôle a intelektu sa musí dať osobitným spôsobom autentickej učiteľskej autorite Pápeža, aj keď nehovorí ex cathedra".2

Druhý vatikánsky koncil a katechizmus učia:

"Keď rímsky Pápež alebo skupina biskupov spolu s ním definujú nejaké rozhodnutie, robia tak v súlade so samotným zjavením, ktoré sú všetci povinní prijať a ktorým sa musia všetci riadiť. Toto zjavenie, tak ako je napísané alebo odovzdané tradíciou, sa prenáša ako celok prostredníctvom zákonného nástupníctva biskupov a na prvom mieste prostredníctvom starostlivosti samotného rímskeho Pápeža; a vo svetle Ducha Svätého pravdy je toto zjavenie nedotknuto zachovávané v Cirkvi a verne vysvetlené.3

"Kolégium biskupov nemá ... žiadne oprávnenie, pokiaľ nie je spojené s rímskym Pápežom ... Spolu s hlavou, Najvyšším Pontifikom, a nikdy oddelene od neho, oni majú najvyššiu a úplnú autoritu nad univerzálnou Cirkvou; ale túto moc nemožno uplatniť bez súhlasu rímskeho pápeža" (Lumen Gentium, 22);

"Ich autorita (autorita biskupov) sa musí vykonávať v spoločenstve s celou Cirkvou pod vedením Pápeža" (KKC, 895).

Keď Cirkev učí, že každý nesúhlas musí sprevádzať dialóg, nesúhlasí s tými, ktorí hneď verejne odsudzujú pápeža. Cirkev tiež predkladá slovo na nápravu tým, ktorí "oponujú Magistériu, vyvíjajú tlak na verejnú mienku, ospravedlňujú ‘konsenzus’ medzi teológmi a tvrdia, že teológ je prorockým hovorcom ‘základne’ alebo autonómneho spoločenstva, ktoré by mohlo byť zdrojom všetkej pravdy, to všetko naznačuje vážnu stratu zmyslu pre pravdu a zmyslu pre Cirkev." (Články Donum Veritatis, 38 - 39. 39) Dodáva, že "teológ by sa mal vyhnúť obracaniu sa k ‘masmédiám’, ale mať útočisko v zodpovednej autorite, pretože nie snahou o vyvíjanie nátlaku verejnej mienky prispieva k objasneniu doktrinálnych otázok a slúži pravde" (tamže, 30).

Pokiaľ ide o medzináboženský dialóg a ekumenické stretnutia, Cirkev učí tri typy dialógu s jednotlivcami inými náboženstvami: 1) s celým ľudstvom, z ktorých mnohí nevyznávajú nijaké náboženstvo; 2) tí, ktorí vyznávajú nekresťanské náboženstvá (napr. moslimovia, budhisti, Židia atď.); 3) nekatolícki kresťania (Humana Personae dignitatem, 2; Encyklika Ecclesiam Suam, 97, 107, 109). Cirkev tiež učí, že "dialóg musí sprevádzať ticho, ktoré sa nás Kristus snažil naučiť od Neho: 'Učte sa odo Mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom.' (56) Bolo by skutočne hanbou, ak by bol náš dialóg poznačený aroganciou, používaním zakázaných slov alebo urážlivej trpkosti" (Ecclesiam Suam, 81).

Ako naznačuje Vassula, Cirkev sa už desaťročia aktívne zapája do ekumenických a medzináboženských dialógov. Cirkev vo svojom dokumente "Dialóg s neveriacimi" potvrdzuje: "Dialóg medzi veriacimi a neveriacimi je nielen možný, ale aj podporovaný" (Humana Personae dignitatem, 1).

Ďalej dodáva:

"Napokon aj tí, ktorí ešte neprijali evanjelium, sú rozličným spôsobom zameraní na Boží ľud. A na prvom mieste ten národ, ktorý dostal zmluvy a prisľúbenia a z ktorého sa podľa tela narodil aj Kristus; národ milovaný, vyvolený za zásluhy otcov, lebo Božie dary a povolanie sú neodvolateľné. Ale plán spásy zahŕňa aj tých, ktorí uznávajú Stvoriteľa, a medzi nimi predovšetkým moslimov, ktorí tvrdia, že sa pridŕžajú Abrahámovej viery a spolu s nami sa klaňajú jedinému, milosrdnému Bohu, ktorý bude v posledný deň súdiť ľudí. Boh však nie je ďaleko ani od ostatných, ktorí v tieňoch a obrazoch hľadajú neznámeho Boha, "veď on dáva všetkým život, dych a všetko" a ako Spasiteľ chce všetkých ľudí spasiť. Lebo tí, ktorí bez vlastnej viny nepoznajú Kristovo evanjelium a Jeho Cirkev, ale s úprimným srdcom hľadajú Boha a pod vplyvom milosti sa snažia skutkami plniť Jeho vôľu, poznávanú hlasom svedomia, môžu dosiahnuť večnú spásu. Božia prozreteľnosť neodopiera prostriedky potrebné na spásu ani tým, ktorí bez vlastnej viny ešte neprišli k jasnému poznaniu Boha a usilujú sa, nie bez Božej milosti, správne žiť. Lebo všetko, čo je u nich dobré a pravdivé, Cirkev pokladá za prípravu na Evanjelium a za dar toho, ktorý osvecuje každého človeka, aby mal napokon život." (Lumen Gentium, 16).

Bohužiaľ, sú aj takí, ktorí nebudú brať ohľad na cirkevné učenie, a tým Cirkev vyjadruje svoj smútok takto:

"Duch nezávislosti, trpkej kritiky, vzdoru a arogancie ... úplne narúša dialóg, premieňa ho na spor, nezhody a rozpory - smutný stav vecí… Svätý Pavol nás na to upozornil, keď povedal: 'Nech nie sú medzi vami nijaké rozkoly'" (Ecclesiam Suam, 114 -115).

Z láskyplnej služby veriacim Cirkev rozlišuje rôzne typy náboženského nesúhlasu a ako sa vyhnúť jeho nástrahám. Katolícky katechizmus a katolícka encyklopédia sa jednotlivo zaoberajú tými pojmami, rozkol a sekta, vo vzťahu k Pápežovi a Cirkvi nasledovne: "Schizma je odmietnutie podriadiť sa rímskemu Pontifikovi alebo spoločenstvu s členmi Cirkvi, ktorí sú mu podriadení" (CCC, 2089; porovnaj CIC, kán. 751); "Akákoľvek kresťanská denominácia, ktorá sa ustanovila nezávisle od svojej vlastnej Cirkvi, je sektou" (Katolícka encyklopédia, v. 13, s. 675). Tieto definície majú pomôcť viesť veriacich v ich láske ku Cirkvi ak jej riadne zvolenému Pápežovi. Pre tých, ktorí namietajú proti rôznym ekumenickým a medzináboženským dialógom Pápežov alebo ktorí zo možno vidia ako prekážku, Cirkev hovorí:

"Či nehovoria niektorí, že keby sa odstránil primát pápeža, zjednotenie cirkví, odlúčených od katolíckej Cirkvi, by bolo jednoduchšie? Chceme pokorne poprosiť odlúčených bratov, aby uvážili nepodloženosť tejto hypotézy; a to nielen preto, že bez Pápeža katolícka Cirkev by už nebola sama sebou, ale preto, že keby v chýbal najvyšší, účinný a rozhodujúci pastiersky úrad Petrov, jednota Kristovej Cirkvi by sa rozpadla a márne by bolo pokúšať sa obnoviť ju na základe náhradných kritérií oproti tým, ktoré stanovil Kristus: 'bolo by v Cirkvi toľko schiziem, koľko je kňazov', píše celkom správne sv. Hieronym." (Ecclesiam Suam, č. 110). A ako mnohí čitatelia Pravého Života v Bohu vedia, jednota Kristovej Cirkvi je neoddeliteľnou súčasťou jeho poslania.

Vzhľadom na vyššie uvedené učenia Magistéria a Koncilu je celkom zrejmé, že čitatelia Pravého Života v Bohu majú: a) vzdávať pápežovi "nábožný súhlas vôle a rozumu…, aj keď nehovorí ex cathedra";4 b) uznávať, že sú "povinní podrobiť sa jeho autorite" a že c) majú poskytnúť Pápežovi "hierarchické podriadenie a skutočnú poslušnosť… vo veciach týkajúcich sa viery a morálky [a]… vo veciach týkajúcich sa disciplíny a spravovania Cirkvi."5

Súhlasím s Vassulou na 100%, pokiaľ ide o jej pozíciu, keď bráni Pápeža hrdinskou odvahou a láskou a že vedie veriacich k tomu, ktorého Boh postavil na čelo Cirkvi. Jej pozíciu podporuje nielen Magistérium, ale je podporené aj Božím zjavením sv. Donovi Boscovi, ktorý v mystickej vízii predvídal budúce sprisahanie jednotlivcov, aby pápeža odstránili. Don Bosco hovorí:

"Pápež, ktorý stojí pri kormidle, napína každý sval, aby riadil loď (Cirkev) medzi dvoma stĺpmi (Ježiša a Márie) ... Celá nepriateľská flotila sa približuje, aby za každú cenu zachytila a potopila vlajkovú loď. Bombardujú ju všetkým, čo majú: knihami a brožúrami ... Bitka zúri stále zúrivejšie ... Zrazu pápež padá, vážne zranený ... iný zaujme jeho miesto ... Nový pápež prelomí všetok odpor a bezpečne vedie loď medzi dvoma stĺpmi a priviaže ju k týmto dvom stĺpom; najprv k stĺpu, na ktorom sa vypína Hostia, a potom k druhému, na vrchole ktorého bola socha Panny Márie. V tejto chvíli sa stane niečo neočakávané. Nepriateľské lode zachváti panika a rozptýlia sa, zrážajú sa a navzájom sa potápajú."

Pozoruhodné sú obrazy, ktoré don Bosco videl o zbraniach používaných proti Pápežovi, t.j. knihy a brožúry, ktoré predstavujú dnešné masmédiá a sociálne médiá. Použitie médií proti Cirkvi je tiež vykreslené v Knihe Zjavenia, kde Svätý Ján opisuje šelmu s "rohmi", ktoré biblicky predstavujú jej prostriedky komunikácie a zosilnenia.

Ako prorocké zjavenia od Boha pre tento koniec Časov nás povzbudzujú posolstvá Pravého Života v Bohu, aby sme zjednotili dátumy Veľkej noci a cirkvi skrze lásku a pokoru. Máme to robiť pod Kristom, zatiaľ čo pápeža uctievame synovskou poslušnosťou. Kardinál Sarah nedávno po vydaní svojej najnovšej knihy uviedol, že "postaviť sa proti pápežovi znamená byť mimo Cirkvi". Dôrazne dodal: "Tí, ktorí sú proti Pápežovi, nemôžu prezentovať jediné slovo, jedinú frázu, ani jediný postoj na podporu svojich absurdných, a povedal by som, diabolských tvrdení" ("Ceux qui m'opposent au pape ne peuvent présenter une) seule de mes paroles, une seule de mes frázy ou sene seule de mes postoje en southien leurs afirmations absurdes et, je dirai, diaboliques” (https://africa.la-croix.com/cardinal-sarah%E2%80%89-%E2%80%89qui-est-contre-le-pape-est-hors-de-leglise%E2%80%89/).

A najerudovanejší teológ Pápež Benedikt XVI. v reakcii na sériu kníh podporujúcich teologický prístup pápeža Františka k Cirkvi a jednote kresťanov napísal:

"Tlieskam tejto iniciatíve. Protirečí bláznivým predsudkom tých, ktorí vidia pápeža Františka ako niekoho, komu chýba určitá teologická a filozofická formácia, zatiaľ čo ja by som bol len teoretik teológie s malým pochopením konkrétneho života dnešných kresťanov ... (Tieto knihy) rozumne demonštrujú, že Pápež František je muž s hlbokou filozofickou a teologickou formáciou a pomáhajú vidieť vnútornú kontinuitu medzi dvoma pontifikátmi, a to aj so všetkými rozdielmi v štýle a temperamente."

Slovo o Vassule

Chcel by som tu čitateľom rozšíriť slovo o dare rozlišovania, ktoré dal Boh Vassule. Už v roku 1987 jej Ježiš zjavil, že rozšíri jej vedomosti o rozlišovaní ... a bude schopná rozpoznať Ho (19. mája 1987) a osvieti ju tým, že jej ukáže, ako pôsobí (tamtiež, 20. mája 1987). O päť mesiacov neskôr ju ubezpečil, že jej prejaví priazeň a dá jej milosť dosiahnuť schopnosť rozlišovania... (25. novembra 1987)

Toto sa skutočne splnilo; ubezpečoval ju pri mnohých príležitostiach počas nasledujúcich rokov, že dostala mimoriadny dar rozlišovania Jeho hlasu a prítomnosti (prostredníctvom výrazných lokúcií, preniknutých svetlom poznania, vízie atď.). Aby uviedol niekoľko príkladov, Ježiš jej zjavuje: Šťastná je tvoja duša, že rozozná to, čo ty rozoznávaš, pretože ti hovorím, že mnohé duše veľkej vážnosti v Mojich očiach by chceli rozoznávať, čo ty rozoznávaš, ale nikdy nemohli ... (23. október 1987)
Okrem toho, Kristus potvrdil tento dar, ktorý málokto vlastní, v nasledujúcich rokoch: Naučil som ťa rozpoznať Ma, Moje dieťa, ... aj dnes učím niekoľko vyvolených duší, aby ma počuli a rozoznávali (5. január 1990)
Dal som ti milosť zosúladenia sa so Mnou v každý čas ... čo ty cítiš, cítim Ja. (14. novemberr 1987)
Vassula tiež priznala tento dar, keď hovorí:
"Áno, Pane, verím Ti, lebo Ty si ma naučil vidieť Ťa očami mojej duše a tiež Ťa cítiť a počuť Ťa a jednoducho veriť." (13. marec 1988)
A dospela do stavu, v ktorom je schopná nasledovať Boží hlas a odmietnuť Satanovo zasahovanie:
"Satan a jeho prívrženci majú dovolené infiltrovať sa a písať svoje urážky alebo dať mi špatné slovo. Boh ma však naučil, ako spoznať démonov: Satan, keď je prítomný, nikdy nenechá dušu na pokoji - tak sa prezradí." (tamtiež, 22. júl 1987)
"Viem, že je to Satan, pretože necháva moju dušu bezútešnú a v zúfalstve." (tamtiež, 27. apríl 1988)

Vo svetle vyššie uvedeného odmietnuť posolstvá Pravého Života v Bohu, ktoré nabádajú všetkých, aby zostali lojálni a zjednotení s týmto Pápežom, v skutočnosti znamená odmietať posolstvá Pravého Života v Bohu. Vassulu si Boh vybral, aby zachoval čistým a neobmedzeným vznešené poslanie, ktoré jej Boh zveril, a to je to, čo ona robí verne.

Pokiaľ ide o zoznam niektorých pozoruhodných skutočností, ktorých som sa na začiatku dotkol a ktoré neboli spomenuté v článku CM, zdieľam ich s vami nižšie:

1) Oficiálne pečate Magistéria o schválení udelená spisom TLIG dvoma katolíckymi arcibiskupmi, t. j. Imprimatur a Nihil Obstat, ktoré zostávajú v plnej platnosti.

2) Jordan Aumann a kardinál R. Burke súhlasia s učením, že je "odsúdeniahodné", ak niekto verejne vystupuje proti dielu, ktoré nesie oficiálne pečate schválenia Cirkvou,6 ktoré zahŕňajú posolstvá TLIG.

3) Vatikán 2004 dobre prijal Dialóg a "Vysvetlenia", ktoré boli formálne predložené a s radosťou prijaté kardinálom Josefom Ratzingerom.

4) Žiadosť kardinála Ratzingera, po Dialógu, aby "užitočné vysvetlenia" Vassuly boli uverejnené ako predslov k všetkým nasledujúcim verziám spisov TLIG.7 Inak povedané, dobrý kardinál udelil povolenie na uverejnenie posolstiev TLIG.

5) List kardinála Ratzingera, ktorý bol veľmi spokojný s výsledkami Dialógu a Objasneniami, informoval predsedov biskupských konferencií piatich krajín, ktoré vyjadrili záujem o spisy TLIG o 'užitočných objasneniach' spisov Vassuly. V tomto liste kardinál Ratzinger požiadal, aby Vassuline ekumenické modlitebné skupiny TLIG (ktoré môžu kresťanskí veriaci slobodne organizovať: kánon 215) sledovali dispozície diecézneho biskupa (kánon 223 §2), ktorý "má konať láskavo a milosrdne voči tým, ktorí nie sú v plnom spoločenstve s Katolíckou Cirkvou, podporujúc ekumenizmus tak, ako ho chápe Cirkev" (kánon 383 §3).

6) Vyhlásenie kardinála Ratzingera, že Notifikácia z roku 1995 nebola "odsúdením",8 pretože to neskôr poslúžilo na vyvolanie vyššie uvedených Objasnení a uverejnenie posolstiev TLIG. Chcem dodať, že cirkevné notifikácie nie sú ničím novým. Skutočne, Sväté offícium (CDF) mnohokrát upozorňovalo veriacich vydaním verejného varovania (vo forme dekrétov a notifikácií) voči spisom sv. Faustíny Kowalskej, blahoslaveného Antonia Rosminiho, Božieho služobníka Luisa Piccarretu a ďalších príkladov Cirkvi, ktoré zasa vyvolali dialóg a objasnenia, ktoré viedli k ich schváleniu a uverejneniu. Doteraz nás história naučila, že keď Cirkev vydáva Notifikáciu a požaduje objasnenia, pokiaľ ide o spisy konkrétnej jednotlivca, to viedlo k udeleniu jej pečati odsúhlasenia. To je prípad posolstiev TLIG, ktorým boli udelené Nihil Obstat Magistéria a Imprimatur.

7) Vyhlásenie arcibiskupa Toppa z 24. novembra 2005, ktoré potvrdilo: "Prečítal som všetky knihy Pravého Života v Bohu a meditoval som o ich obsahu. Skutočne verím, že tieto knihy obsahujú Božský Dialóg Najsvätejšej Trojice, Panny Márie a Anjelov s ľudstvom skrze Vassulu Ryden."

8) Nasledujúce potvrdenie arcibiskupa Toppa pre publikáciu posolstiev Pravého Života v Bohu hovorí: "Vo svojom Teologickom prehľade Pravého Života v Bohu prorocké zjavenia, o. J.L. Iannuzzi, S. T. poskytuje príhodný a vyčerpávajúci výskum Svätého Písma, cirkevných otcov, dokumentov Magistéria a mystikov, ktorí sú svätými Cirkvi. Na pozadí cirkevnej tradície a učenia Magistéria, táto práca úspešne demonštruje nadprirodzený charakter zjavení TLIG, ktoré, ako ja úprimne verím, obsahujú Božský Dialóg Najsvätejšej Trojice, Panny Márie a Anjelov s ľudstvom skrze Vassulu Rydén. Kiež to priniesie nádej, pokrok duší na ceste spásy a lásky a tak ďalej Kráľovstvo Nebeské na zemi."

9) Množstvo písomnej podpory a potvrdenie desiatok kardinálov, patriarchov, arcibiskupov, biskupov, teológov, exorcistov a laikov po celom svete, ktoré možno nájsť na webovej stránke TLIG a vo vyššie uvedenej publikácii.

Na záver som zistil, že nasledujúce posolstvo od Ježiša z (21. júna 1988) je veľmi relevantné, ako to, čo hovorí Ježiš o prelátovi, ktorý bol proti predchodcovi pápeža Františka, možno povedať o tých, ktorí sú proti dnešnému pápežovi:

Ja som to; modlite sa o obnovu Mojej Cirkvi; modlite sa za duše, ktoré odporujú Petrovi, modlite sa za tých, ktorí sa pokúšajú Petra umlčať; dni už sú zrátané a Moja Duša sa ponára do zármutku; Moje Sväté Srdce je plné horkosti, Moja Duša tak strašne túži po tom, aby si uvedomili svoju Chybu;

tí, čo odporujú Petrovi, odporujú Mojej Cirkvi, odporujú Môjmu Zákonu, odporujú Mne, ich Pánovi a Bohu; tým, že odsudzujú Petra-Mojich-baránkov, odsudzujú Môj Zákon; zaslepení svojou Márnomyseľnosťou už nevidia jasne, že odsudzovaním Petra oni nenasledujú Zákon, ale namiesto toho sa stávajú sudcami Môjho Zákona! Ó počujte, čo Duch hovorí Cirkvi! vráť sa; vráť sa späť, milovaný; to som Ja, Pán, Pán, ktorý si vyvolil Petra, Petra, ktorý dnes nosí meno Ján Pavol II; Ja ti hovorím, milovaný, Moje Sväté Srdce si vyvolilo jeho; vráť sa, zmier sa kvôli Mne, milovaný; Ja, Pán, ti odpustím hriechy a očistím ťa;

VRÁŤ SA! vráťte sa všetci k Petrovi, lebo som to Ja, váš Boh, kto ho vybral; som to Ja, kto mu dal jazyk učeníka a skrze Mňa je schopný dať odpoveď unaveným; ach, tvorstvo! vari v tebe už viac niet múdrosti? stvorenie! nedokážeš oceniť Moju Nepochopiteľnú Lásku, ktorú k vám prechovávam, a napriek tomu Ja odpovedám každému, kto Ma vzýva; som s vami, keď ste v ťažkostiach, Ja som vaše Útočisko;

Hymnus vďakyvzdania

Budem Ti vzdávať vďaky, Pane a Kráľu,
a chváliť Ťa, Bože, môj Spasiteľ,
vzdávam vďaky Tvojmu Menu;
lebo si mi bol ochrancom a oporou,
a vykúpil moje telo pred zničením,
z osídla lživého jazyka,
z pier, ktoré vymýšľajú nepravdu;
a za prítomnosti tých, ktorí sú okolo mňa
Ty si bol mojou oporou,
Ty si ma vykúpil,
verný veľkosti Tvojho milosrdenstva a Tvojho Mena,
preto ti budem ďakovať a chváliť Ťa,
a dobrorečiť Meno Pánovo.
(Sir 51,1–3 a 12)1 dekréty ekumenických koncilov, Vatikánsky koncil I, zv. II, Washington DC [1990], č. II-IV, s. 923
2 tamtiež., S. 869
3 dekréty ekumenických koncilov, Vatikánskeho koncilu, II, zv. II, op. cit., De ecclesia (Lumen Gentium), kap. III, čl. 25, str. 870
4 tamtiež, De perpetuitate primatus beati Petri in Romanis pontificibus, cap. III, čl. 25, str. 869
5 tamtiež, Dekréty ekumenických koncilov, 5. Lateránsky koncil, 11. sessia (circa modum praedicandi), s. 640
6 Jordan Aumann, Spiritual Theology, Christian Classics, 1980, s. 492; Mariológia, Sprievodca pre kňazov, diakonov, seminaristov a zasvätené osoby, nesúci Imprimatúru Rev. Raymonda L. Burkeho a Nihil Obstat od o. Peter Felner, F.I., 2007, Queenship Pub. CA, s. 830
7 Predsedom biskupských konferencií Francúzska, Švajčiarska, Uruguaja, Filipín, Kanady od Josepha CardinainaRatzinger, Congregatio Pro Doctrina Fidei, 10. júla 2004, Prot N. 54 / 92-19631: "Eminencia / excelencia, ako viete, táto kongregácia vydala v roku 1995 Notifikáciu o spisoch pani Vassuly Ryden. Následne, a na jej žiadosť nasledoval dôkladný dialóg. Na konci tohto dialógu bol následne vydaný list pani Ryden zo 4. apríla 2002 [sic - 26. júla 2002] v poslednom zväzku "Pravý Život v Bohu", v ktorom pani Rydén dodáva užitočné vysvetlenia týkajúce sa jej manželskej situácie, ako aj niektoré ťažkosti, ktoré boli v uvedenej Notifikácii predložené ohľadom jej spisov a pre jej účasť na sviatostiach."
8 porovnaj Problém kresťanského proroctva, Niels C. Hvidt, v 30 Days Magazine, n.1,1999

 
spiritualita
Modlitby
Príhovory
Listy
Eseje
    Najsvätejšia Eucharistia
    Sme súdení podľa lásky
    TLIG - Evidentne židovský
    Jedinečnosť spirituality Pravého Života v Bohu
    Mystické manželstvo a zbožštenie v Pravom Živote v Bohu
    Potreba rozlišovania duchov
Zázraky
Úvahy o posolstvách
Modlitebné skupiny
Púte a stretnutia
Proroctvá

 
 
Modlitby
Modlitby vybraté z Posolstiev

Príhovory
Vybraté príhovory Vassuly a ďalších významných osobností (zoradené chronologicky)

Listy
Tu nájdete Vassuline listy na rôzne témy.

Eseje
Eseje a ďalšie príspevky od rôznych autorov na rozličné témy

Zázraky
Nový projekt z novembra roku 2006. Tu nájdete zaznamenané zázraky nejako spojené s Vassulou a TLIG

Úvahy o posolstvách
Meditácie úvahy a komentáre na vybraté posolstvá

Modlitebné skupiny
TLIG modlitebné skupiny a asociácie

Púte a stretnutia
Nadchádzajúce a predchádzajúce púte a stretnutia Pravého Života v Bohu

Proroctvá
Články a podnety vzťahujúce sa k proroctvám

 


Úvod spiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved