SK » Svedectvá »

Vitajte v sekcii Svedectvá


Po ich ovocí ich poznáte. Vari oberajú z tŕnia hrozno alebo z bodliakov figy? Tak každý dobrý strom dáva dobré ovocie, ale zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. (Mt 7,16-19)

Pokoj vám, Ja som Ježiš, váš Vykupiteľ, som Svätý Svätých, kto k vám hovorí. Skutočne vám vravím, vylejem zvláštne milosti na tých, ktorí prijali toto svedectvo, pretože prijatím tohto svedectva Lásky potvrdzujú opravdivosť Nekonečnej Lásky Najvyššieho, pretože všetko, čo je napísané, pochádza odo Mňa. Milovaní, dávam vám Svojho Ducha bez výhrad. Dávam Svojho Ducha, aby svetu stále znovu pripomínal veľkú lásku, ktorú k vám mám. Dávam Svojho Ducha bez výhrad, aby vám všetkým pripomenul Mojich Päť Rán a Moje Utrpenie. Moje dieťa, ty, kto Ma čítaš alebo počuješ, rozhliadni sa okolo seba, už začína Svitanie ...

Posolstvo z 22.10.1990 
 
Pohľad Cirkvi
Informácie o pohľade Cirkvi na špiritualitu Pravého Života v Bohu

Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori
Osobné svedectvo pravoslávnych, katolíckych a protestantských duchovných, teológov a profesorov, zasvätených osôb

Iné náboženstvá
Svedectvá predstaviteľov iných náboženstiev (nie kresťanstvo)

Svedectvá laikov z celého sveta
Súbor krátkych svedectiev laikov z celého sveta

Svedectvá väzňov
Súbor svedectiev o obrátení väzňov z celého sveta (externý link)

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved
TOPlist