SK » Špiritualita » Proroctvá »

Proroctvá
 Články a podnety vzťahujúce sa k proroctvám
 
 
Vassula píše o proroctvách
(po tsunami katastrofe v JV Ázii, december 2004)
 
 
Základy Zeme sa budú triasť
Proroctvo z 11. septembra 1991
 
 
Proroctvo a Zjavenie
Niels Christian Hvidt
 
 
Problém kresťanského proroctva
Niels Christian Hvidt
 
 
Proroctvá v posolstvách Pravý Život v Bohu pre tento Koniec Časov
Pani Vassula Ryden vybrala dôležité posolstvá, ktoré sa už naplnili alebo na svoje naplnenie ešte len čakajú.
 
 
Varovné posolstvo svetu a Spojeným Štátom
Odkaz na aktuálné Ježišovo posolstvo zo 7. februára 2002

 
Špiritualita
Modlitby
Príhovory
Listy
Eseje
Zázraky
Úvahy o posolstvách
Modlitebné skupiny
Púte a stretnutia
Proroctvá
       Vassula píše o proroctvách
       Základy Zeme sa budú triasť
       Proroctvo a Zjavenie
       Varovné posolstvo svetu a Spojeným Štátom

 
 
Modlitby
Modlitby vybraté z Posolstiev

Príhovory
Vybraté príhovory Vassuly a ďalších významných osobností (zoradené chronologicky)

Listy
Tu nájdete Vassuline listy na rôzne témy.

Eseje
Eseje a ďalšie príspevky od rôznych autorov na rozličné témy

Zázraky
Nový projekt z novembra roku 2006. Tu nájdete zaznamenané zázraky nejako spojené s Vassulou a TLIG

Úvahy o posolstvách
Meditácie úvahy a komentáre na vybraté posolstvá

Modlitebné skupiny
TLIG modlitebné skupiny a asociácie

Púte a stretnutia
Nadchádzajúce a predchádzajúce púte a stretnutia Pravého Života v Bohu

Proroctvá
Články a podnety vzťahujúce sa k proroctvám

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved