SK » Špiritualita »

Vitajte na stránkach venujúcich sa spiritualite Pravého Života v Bohu.


"Toto som vám povedal, kým som ešte s vami. No Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril." (Ján 14, 25-26)

To Posolstvo som zveril tebe, pretože som vedel, že sa budeš dobre starať o Moje Záležitosti. Povedal som, že som ťa poveril týmto Posolstvom. Toto Posolstvo nepridáva nič nové do Písma Svätého. Všetko, čo som povedal v tomto Posolstve, je už napísané v Písme, lenže vy ste ešte celkom neporozumeli tomu, čo je napísané. Počuli ste Ma hovoriť: Zošlem vám Tešiteľa, aby bol stále s vami a v tých, ktorí Ma milujú, aby vás všetko naučil. Môj Duch sa stane vaším Radcom a Učiteľom. Bez Neho by ani Moji Učeníci nikdy plne nepochopili ani Mňa, ani Moje Učenie. V deň, keď som sa vrátil k Otcovi, zoslal som Tešiteľa, aby im pripomenul všetko, čo som im povedal, keď som bol s nimi. Teraz som pripravený prísť k vám, ale vy stále nerozumiete ako a akým spôsobom. Nehovoril som predsa v metaforách.

Posolstvo z 10.12.1995

 
Špiritualita
Modlitby
Príhovory
Listy
Eseje
Zázraky
Úvahy o posolstvách
Modlitebné skupiny
Púte a stretnutia
Proroctvo

 
 
Modlitby
Modlitby vybraté z Posolstiev

Príhovory
Vybraté príhovory Vassuly a ďalších významných osobností (zoradené chronologicky)

Listy
Tu nájdete Vassuline listy na rôzne témy.

Eseje
Eseje a ďalšie príspevky od rôznych autorov na rozličné témy

Zázraky
Nový projekt z novembra roku 2006. Tu nájdete zaznamenané zázraky nejako spojené s Vassulou a TLIG

Úvahy o posolstvách
Meditácie úvahy a komentáre na vybraté posolstvá

Modlitebné skupiny
TLIG modlitebné skupiny a asociácie

Púte a stretnutia
Nadchádzajúce a predchádzajúce púte a stretnutia Pravého Života v Bohu

Proroctvo
Články a podnety vzťahujúce sa k proroctve

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved