SK » Posolstvá»


Duše v očistci

22. júl 1987

Vassula, vidíš všetky tieto duše? všetky čakajú v rade

(Videla som Ježiša so skupinou duší za Ním.)

Ježišu?

Ja som to; áno, boli to duše!

(Hneď potom, čo som videla tieto duše, sa mi vynoril iný obraz: obraz spred mnohých rokov. Určite som mala tak 17-18. Často som zvykla vidieť, napr. v obývacej izbe, kde som bývala, mnohé duše, ktoré sedeli na zemi a navzájom sa utišovali, a boli jednoducho okolo mňa. Ako keby si prišli vypočuť nejakú reč. Vtedy som premýšľala nad tým, prečo vidím týchto mŕtvych ľudí, ako som ich zvykla nazývať, ale viac pozornosti som im nevenovala, pretože ma nikdy neobťažovali a skôr, či neskôr odvrátili moju pozornosť iné veci okolo. Bolo to veľmi často, skôr bežné, ale tomuto všetkému som nevenovala veľa pozornosti.)

áno, Vassula, ony čakali!

Čakali na čo, Pane?

čakali na teba, až vyrastieš

Ony vedeli?

áno, vedeli čakal som na teba, až Ma budeš milovať a vynahrádzať, kto Ma vrúcne miluje, ten odčiňuje, a tak sú tieto duše v Očistci uzdravené,1 vytrhnuté z očistných ohňov a konečne môžu prísť ku Mne;

Vassula, vieš, ako veľmi trpia, kým sú v Očistci? svojou túžbou vidieť Ma, ale nie sú toho schopné? ako veľmi sú závislé na tebe! ach, Vassula, pomôžeš im?

Áno, Pane, tak rada by som ich videla konečne s Tebou!

maj Môj Pokoj; Ja Pán, ti ukážem, ako im môžeš pomôcť; vždycky Ma hľadaj; obetuj sa a nikdy sa nesťažuj; pomôžem ti vyhovieť Mojím želaniam; milovaná, miluj Ma, lebo tvoja láska ich uzdravuje;

Ježišu, dáš mi vedieť, keď budú s Tebou?

dám

Ježišu, a čo Svedkovia Jehovovi?

nech ti dajú všetko, čo chcú, prijmi ich so Mnou pochopíš, prečo som ti ich poslal opri sa o Mňa, milovaná;

Ježišu, nestretnem niekoho z Tvojho vlastného Sveta?

dovoľ Mi povedať ti hneď; raz ťa vezmem a umiestnim medzi Svojich vlastných; dcéra, keby si si bola zaslúžila nejakú z Mojich milostí, bol by som ti ukázal, ako vedie Moja Láska bez toho, aby si musela čeliť ťažkostiam a mala všetky "dvere"2 otvorené;

To znamená?

to znamená, že tieto milosti, ktoré som ti dal, si si vôbec nezaslúžila, a je to len z Mojej Nekonečnej Dobroty že som vzhliadol na tvoju biedu; odteraz maj túžbu po Mne viac než kedykoľvek; každú jednu milosť získaš tak, že Mi obetuješ skutky lásky každý skutok Lásky obnoví všetko, čo si zničila;

Čo som zničila, môj Bože?

všetko dobré, čo som ti dal, a čo bolo premenené na zlo uctievaj Ma, milujem ťa;

Pane, pomôžeš mi vykonať tieto dobré skutky?

pomôžem pamätaj si, že všetko, čo som ti dal, musí byť dávané taktiež zadarmo chcem, aby Môj oltár bol čistý

(Neskôr:)

(Boh mi ukázal, že som si nikdy nezaslúžila žiadnu z Jeho milostí. Takže teraz sa k Nemu vraciam skôr placho a prosím.)

Pane?

Ja som to;

Dovoľ mi byť v Tvojom Svetle.

buď v Mojom Svetle a zostaň tam;

Dovoľ3 mi oprieť sa o Teba.

vždy ti to dovolím;

Dovoľ mi držať sa Tvojej Ruky a byť blízko Teba.

poď do náručia svojho Otca

Dovoľ mi hovoriť s Tebou!

buď Jedno so Mnou, obráť sa ku Mne tvárou, buď Mojím odrazom a dovoľ Mi hovoriť s tebou;

Dovoľ mi byť Tebou utešovaná.

maličká, budem tvojím Tešiteľom; poď, vnímaj Ma, zosúlaď sa so Mnou; buď Jedno, staň sa vo Mne ničím; dovoľ Mi úplne ťa vlastniť a kraľovať nad tebou; dovoľ Mi ponoriť ťa do Môjho Srdca priblíž sa; buď vo Mne a Ja v tebe, ako ťa milujem, dcéra;

(Cítila som, že Boh je spokojný.)

Milujem Ťa, Pane.

(Cítila som, že Jeho láska ma celkom zahaľuje.)

teraz buď so Mnou; zostaň4 nič Mi neodopieraj, Vassula; hlasne kričím, Môj krik sa rozlieha a rozochvieva všetky nebesia; Moje volanie by mali počuť Moje duše, ktoré Ma milujú; museli Ma počuť, povedz im, že si to nevymysleli; to som JaJežiš, Milovaný Syn Boží; chcem, aby sa zjednotili a aby presadzovali jednotu, pokoj a lásku; chcem, aby boli ako armáda spásy a naprávali všetko, čo bolo zničené a znetvorené Moje volanie vychádza zo samých hĺbok Mojej Zranenej Duše; dobroreč Mi, dcéra

Dobrorečím Ti, môj Bože. Nech sa Tvoje priania splnia.

zostaň Mi verná, integruj sa do Môjho Tela, pridŕžaj sa Ma


1 to znamená: očistené
2 "dvere": to znamená, že Satan a jeho prívrženci majú dovolené vplaziť sa ku mne, písať svoje nehoráznosti, alebo ma nechať písať niečo falošného. Boh ma naučil, ako spoznať diablov. (Satan, keď je prítomný, nikdy nenechá dušu v pokoji, tak sa prezradí.)
3 Slovo "dovoľ" v zmysle žiadosti, to som sa od Neho naučila. Pretože On, i keď je Boh a Vládca, vždy Svoje tvory prosí týmto spôsobom: "Dovoľ Mi vykonať to či ono."
4 chcela som práve vstať a odísťChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved