SK » Posolstvá»


Pane, zmiluj sa nado mnou, hriešnym!

13. marec 2020

zhromaždi ľudí a povedz im: bez úprimnej ľútosti a rýdzosti vo vašej modlitbe bude toto zlo trvať dlhšie, než si myslíte; obráťte sa ku Mne, svojmu Bohu, a kajajte sa; úprimná a univerzálna modlitba dosiahne Mňa, vášho Boha; pôst vyženie démonov; prijímam akúkoľvek obetu; zažeňte svojho ducha letargie, opustite svoje zlé cesty a zmierte sa so Mnou, vaším Bohom; nech počujem: "Pane, zmiluj sa nado mnou, hriešnym!" a prejavím zľutovanie; a na vás všetkých vylejem Svoje požehnanie; poďte, nebojte sa; Ja načúvam ... ic

Boh bude počúvať, ak sa budeme kajať, zmeníme svoj život, ktorý je vlažný voči Bohu, a milostivo nám daruje Svoj Pokoj; keď sa budeme modliť za svet; keď Ho budeme prosiť, aby odhalil Svoju Tvár a zhliadol na nás; keď Ho budeme usilovne prosiť, aby mohol byť milostivý k našim snažným prosbám ... mali by sme sa tiež modliť, aby sa mohlo Jeho posolstvo TLIG rýchlo rozšíriť a bolo pokorne prijaté tak, ako bolo prijaté vami; budeme sa modliť zvlášť za Taliansko, kde sa posolstvo TLIG, ako som už skôr vysvetlila, stretlo s úplným nezáujmom a prenasledovaním;Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved