SK » Špiritualita » Modlitby »
Modlitby
Modlitby vybrané z posolstiev
 
 
Modlitba pokánia a vyslobodenia
Ježiš dal 13. novembra 2006 túto NALIEHAVÚ modlitbu a povedal, že je veľmi potrebná pre našu dobu, v ktorej je toľko zla
 
 
Modlitba za obrátenie sveta
Táto modlitba bola daná Pannou Máriou a Ježiš nás na ňu neskôr tiež upozorňuje
 
 
Modlitba Pána v aramejčine
 
 
Svätý Ruženec
 
 
Pravoslávny ruženec "Ježišova modlitba"
"Pane Ježišu Kriste, Syn Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym"
 
 
Modlitba za jednotu
otec Sergej Bulgakov
 
 
Inspirace sv. Jána Zlatoústého
Čokoľvek chceš, to budem
 
 
Tri denné modlitby
Ježiš nás žiada, aby sme sa denne modlili tieto modlitby
 
 
Krížová cesta
Rozjímanie z posolstiev
 
 
Modlitby zasvätenia
Zasvätenie sa Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
 
 
Vybrané modlitby
Niekoľko modlitieb vybraných priamo z posolstiev

 
Špiritualita
Modlitby
Príhovory
Listy
Eseje
Zázraky
Úvahy o posolstvách
Modlitebné skupiny
Púte a stretnutia
Proroctvo

 
 
Modlitby
Modlitby vybraté z Posolstiev

Príhovory
Vybraté príhovory Vassuly a ďalších významných osobností (zoradené chronologicky)

Listy
Tu nájdete Vassuline listy na rôzne témy.

Eseje
Eseje a ďalšie príspevky od rôznych autorov na rozličné témy

Zázraky
Nový projekt z novembra roku 2006. Tu nájdete zaznamenané zázraky nejako spojené s Vassulou a TLIG

Úvahy o posolstvách
Meditácie úvahy a komentáre na vybraté posolstvá

Modlitebné skupiny
TLIG modlitebné skupiny a asociácie

Púte a stretnutia
Nadchádzajúce a predchádzajúce púte a stretnutia Pravého Života v Bohu

Proroctvá
Články a podnety vzťahujúce sa k proroctvám

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved