SK » Posolstvá »


Prečítajte si posolstvá.

Pozrite sa tiež na Vassulin Úvod k posolstvám

Pri čítaní posolstiev môžete začať 1.dielom alebo Stretnutím s anjelom Danielom, v čítaní pokračujte postupne, ako posolstvá prichádzali, aby ste sa vnorili do Božej lásky k vám. Ak budete čítať od začiatku, pochopíte, že vás Boh volá, aby ste s Ním vstúpili do dôverného vzťahu.

Čítaním posolstiev človek porozumie oveľa viac Písmu Svätému. Dosvedčujú to mnohí laikovia aj kňazi. Ak čítate posolstvá od začiatku do konca, prinesú vám hlbšie porozumenie Písmu, ktoré by sme mali čítať každý deň. Čítaním posolstiev pokročíte vo svojom duchovnom raste a porastie aj vaša láska k Bohu.

Ježiš ma žiadal, aby som vám povedala, že meno Vassula máte nahradiť svojím vlastným menom. Počujete Ho, ako k vám hovorí, opäť oživuje vašu dušu, aby sa otvorila, začala túžiť a dýchať v Jeho Sláve. Boh vás veľmi jemne vtiahne do Svojho Srdca, takže už viac nebudete patriť sebe, ale Tomu Jedinému, ktorý vás povedie do jednoty s Ich Jednotou (Najsvätejšej Trojice).


Vassula

 

 
Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Zoznam podľa jednotlivých zošitov
Zoznam všetkých posolstiev radený podľa ich zaradenia do zošitov, s odkazmi na rukopisy poselstiev

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved