SK » Jednota Cirkvi »

Vitajte! V tejto časti nájdete témy týkajúce sa Jednoty Cirkvi


"Aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal." (Ján 17,21)

Pravoslávni! Katolíci! Protestanti! Všetci Mi patrí! Ste všetci Jedno v Mojich Očiach. Ja nerobím žiadne rozdiely ...

Moja Vassula, nakresli tri železné tyče s hlavicami na konci


predstavujú rímskich katolíkov, pravoslávnych a protestantov, Chcem, aby sa ohli a zjednotili, ale tieto železné tyče sú stále veľmi tuhé a samy od seba sa nemôžu ohnúť. Preto k nim budem musieť prísť so Svojím Ohňom a silou Môjho Plameňa ich roztaviť, aby zmäkli a mohli sa skloniť, a byť spojené v jednu železnú tyč. A Moja Sláva naplní celú zem

Posolstvo z 27.10.1997


 
Jednota Cirkvi
Nárek Najsvätejšieho Srdca: Kristova túžba po jednote
Jednota zo srdca
Jednotné dátum slávenia Veľkej noci
Príklad jednoty na Východe
Ekumenizmus a spiritualita
Pápež a patriarcha Theoctist
Duchovná ozvena jednoty

 
 
Nárek Najsvätejšieho Srdca: Kristova túžba po jednote
Vassulin príhovor k 500 pútnikom (kardinál, arcibiskup, biskupi, duchovní a laici všetkých denominácií) v ktorom Vassula predstavila tému Jednoty obsiahnutú v posolstve Pravý Život v Bohu (25. mája 2007, Ekumenická púť TLIG v Turecku)

Jednota zo srdca
Vassula predniesla svoj príhovor na púti TLIG vo Svätej zemi v roku 1998

Jednotné dátum slávenia Veľkej noci
Ježiš nás volá ku zjednoteniu dátumu slávenia Veľkej noci

Príklad jednoty na Východe
Msgre Isidore Battika zdieľa s TLIG pútnikmi povzbudivú a nasledovaniahodnú prax jednoty v Sýrii

Ekumenizmus a spiritualita
Ekumenický príhovor Vassuly v Medzinárodnom Brigitýnskom Centre vo Farfe

Pápež a patriarcha Theoctist
Vassula podáva svedectvo o stretnutí pápeža Jána Pavla II. a patriarchu Theoctista

Duchovná ozvena jednoty
Príhovor Vassuly Ryden na zasadnutí Ekumenickej Rady Cirkví

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved
TOPlist