Úvahy o posolstvách
 Meditácie, úvahy a komentáre na vybraté posolstvá
 
 
"Posolstvo Panny Márie pre Vassulu. Ako máme reagovať?"
Nedávno nám Vassula odovzdala posolstvo od Panny Márie (7. januára 2008). Vassula a páter John Abberton urobili niekoľko komentárov k posolstvu, ktoré pomôžu čitateľom pri rozjímaní o nedávnom posolstve.
(14. marec 2008)
 
 
"Pravý kresťan"
Môžeme sa pýtať kde nájdeme "pravú Cirkev", mohli by sme sa opýtať, kto je pravý kresťan? (úvaha otca Abbertona, 20. júla 2007)
 
 
"Tí, ktorí nebudú piť z Mojich Rán, uvädnú a uschnú"
"Čo tieto slová znamenajú? Je potrebné ich vidieť v kontexte ..." (úvaha otca Abbertona z 15. marca 2006)
 
 
"Chceš sa kvôli Mne naučiť modlitbu Ruženca?"
Ak budeme hľadať v posolstvách vetu "Modli sa Ruženec", nájdeme ju celkom desaťkrát. Deväť z nich sú pozvaním z Neba ... (úvaha otca Abbertona zo 6. októbra 2005)

 
Spiritualita
Modlitby
Príhovory
Listy
Eseje
Zázraky
Úvahy o posolstvách
    "Pravý kresťan"
    "Tí, ktorí nebudú piť z Mojich Rán, uvädnú a uschnú"
    "Chceš sa kvôli Mne naučiť modlitbu Ruženca?"
    "Posolstvo Panny Márie pre Vassulu. Ako máme reagovať?"
Modlitebné skupiny
Púte a stretnutia
Proroctvá

 
 
Modlitby
Modlitby vybraté z Posolstiev

Príhovory
Vybraté príhovory Vassuly a ďalších významných osobností (zoradené chronologicky)

Listy
Tu nájdete Vassuline listy na rôzne témy.

Eseje
Eseje a ďalšie príspevky od rôznych autorov na rozličné témy

Zázraky
Nový projekt z novembra roku 2006. Tu nájdete zaznamenané zázraky nejako spojené s Vassulou a TLIG

Úvahy o posolstvách
Meditácie úvahy a komentáre na vybraté posolstvá

Modlitebné skupiny
TLIG modlitebné skupiny a asociácie

Púte a stretnutia
Nadchádzajúce a predchádzajúce púte a stretnutia Pravého Života v Bohu

Proroctvá
Články a podnety vzťahujúce sa k proroctvám

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved