SK » Posolstvá»


Ježiš je Láska
Chcem ťa mať zhovievavú a oddanú

5. január 1990

Pane?

Ja som to; opri sa o Mňa; uvedom si, aká si slabá; dovoľ Mi viesť ťa, bezo Mňa si stratená a v temnote; som Svetlo, aby som ťa viedol buď opatrná, pretože démon je vždy a čím ďalej viac rozhodnutý ťa prinútiť k pádu a zmiasť ťa; poď, Moja nevesta, buď jedno so Mnou; poznám tvoju slabosť, viem, že aj po najmenšom útoku je tvoj duch otrasený a tvoja duša v úzkosti som Pokoj, a tak ťa vediem a s Láskou riadim tvoje kroky;

azda nepoznám všetky tieto trýzne, milovaná? dovoľ Mi pôsobiť v tebe, potom sa dosiahne všetko Moje Posolstvo1 ti bude čoskoro nadiktované, buď pripravená; Ježiš je Moje Meno a Ježiš je Láska; vzrastaj v Mojom Duchu, ako inak by si mohla svedčiť? pripravujem ťa všetkými spôsobmi, aby si svedčila a oslavovala Ma;

milujem ťa; vstúp do Môjho Božského Srdca a čerpaj odo Mňa; pohlaď Ma, svojho Boha, bezúhonnosťou a pokorou, som tvoj Majster a Vychovávateľ, ktorý ťa nikdy neopúšťa, aj keď ti to niekedy tak pripadá pamätaj, že bezo Mňa nie si schopná urobiť vôbec nič som Ten, kto ťa vedie a poučuje, som vedľa teba, dovoľ Mi viesť ťa týmto spôsobom; modli sa a dostaneš silu vo svojej viere; pomôžem ti všetko zachovať; poď Ja, Ježiš, ťa milujem!2

(Neskôr:)

buď teraz v Pokoji, Moje dieťa, odlož svoje starosti v Mojej Prítomnosti; pozeraj sa na Mňa v tichosti; buď v Pokoji, pociťuj Môj Pokoj; som blízko teba, ale nemôžeš Ma vidieť svojimi telesnými očami; som blízko teba a naučil som ťa rozoznávať Ma, Moje dieťa, rovnako ako som to naučil iných; aj dnes ešte učím niekoľko vyvolených duší, aby Ma počuli a rozpoznávali

odpočiň si; poď, my, nás?

Naveky vekov. Dobrorečím Ti, Pane.

Ježišu?

Ja som to; Moja Láska k tebe je večná, Moja Vernosť tebe trvá na veky, odovzdávaj sa Mi každý deň a Ja urobím ostatné; modli sa ku Mne bez prestania, som vždy dychtivý počúvať tvoje modlitby; nikdy na Mňa nezabúdaj, Ja na teba nezabúdam nikdy, tak mysli na Mňa neustále; keby si len vedela, Moje dieťa, ako som ti blízko! jednaj so Mnou ako s Kráľom; uvedom si, aká si bola nahá a ako som prikryl tvoju nahotu Svojou Milosťou; spomeň si, ako som Ja, tvoj Kráľ, vzhliadol na teba, ktorá nie si ničím, a formoval ťa a vyzdvihol ťa; preto maj trpezlivosť s tými, ktorým som nedal toľko ako som dal tebe; úpenlivo Ma pros o pomoc a Ja ti ju poskytnem; neobviňujem ťa, milujem ťa a nechcem, aby si padla; vždy ti budem pripomínať Svoju Prítomnosť, aby si víťazila nad zlom; vždy ti budem pripomínať Svoje zásady, prijmi ich a váž si ich pamätaj, že to Láska hovorí a že v Láske konáš; chcem ťa mať dokonalú; chcem ťa mať zhovievavú a oddanú; vždycky pamätaj na Moju Prítomnosť, buď jedno vo Mne;


1 pre modlitebnú skupinu
2 Vedela som, že Ježiš mi to chce povedať, ale nechcela som to napísať, pretože niektorí ľudia to kritizovali, že je tam tých "milujem ťa" príliš veľa, ale Ježiš to napriek tomu napísal veľmi rýchlo, prv než som zdvihla ruku od papiera, a ešte k tomu so Svätým Humorom pripojil výkričník ...Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved