SK » Posolstvá»


Veľký Návrat - Nové Turíce

13. marec 1988

Môj Pane,
ďakujem Ti za všetky milosti,
ktoré si mi dal, 
že môžem byť s Tebou, 
týmto zvláštnym spôsobom a tak blízko. 
Amen.

Vassula, tieto milosti ti boli dané pre Moje záujmy a pre Moju Slávu; dovoľ Mi disponovať tebou; pochop, čo je tvojou úlohou; poď, pomôžem ti

Vassula, chcel som ťa inšpirovať; maj vieru, Moje dieťa; chcel som inšpirovať Môjho Jána,1 a žiadať o Nové Turíce; táto inšpirácia pochádza od Múdrosti a Nové Turíce, Ja, Pán, založím na samotných základoch Môjho Základu; všetkých vás zjednotím a  zhromaždím pod Jedným Pastierom, tvorstvo, a  v tej súvislosti zriadim Svoje Kráľovstvo; Môj Dom bude vládnuť v Láske a Pokoji a Moje tvorstvo bude znovuzrodené a navráti sa ako deti, nevinné a bez zloby; to bude ten Veľký Návrat, Znovuzrodenie, Volanie Pastiera, Nové Turíce, tak ako na začiatku, keď bolo Kresťanstvo vo svojich začiatkoch, dieťa, nevinné, bez sebeckých záujmov; ach, tvorstvo! len počkaj a uvidíš

Vassula,

Áno, Pane?

vnímaj Ma, som po tvojom boku; veríš tomu, dieťa, aj keď Ma nemôžeš vidieť svojimi telesnými očami?

Áno, Pane, verím, pretože si ma naučil vidieť Ťa očami svojej duše a tiež vnímať Ťa a počuť a jednoducho veriť.

ako ťa milujem, keď vidím, že Ma tvoje oči hľadajú, pretože viem, že mám pri Sebe púhe dieťa, bezmocné a nič; je Mi ťa ľúto, Vassula, že si medzi vlkmi; nikdy sa od teba nevzdialim; žehnám ti, dieťa dovoľ Mi viesť ťa až do konca, áno?

Ježišu, Ty si tam, kde Ťa vidím, nie?

som, milovaná, prijmi Môj Pokoj

My nás, Pane?

áno, my, nás


1 pápeža Jana XXIII., ktorý sa modlil za Druhé Turíce, bol tiež nazvaný pápežom jednotyChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved