SK » Posolstvá»


Viera
Milujem vás z celého Srdca

25. november 1987

(Videla som Ježiša sedieť vedľa mňa.)

Ježišu, si tu?

Ja som to; spoznala si Ma; vidíš, Vassula, pre túto malú vieru, ktorú Mi venuješ, vieru oveľa menšiu ako horčičné semienko, môžem spôsobiť, aby si Ma videla, vnímala a písala so Mnou ... poď, budem tvojím Svätým Spoločníkom;

(Neskôr:)

milovaná, nemusíš sa báť, lebo som všetko naplánoval dávno predtým, než si sa narodila; od večnosti som vedel, že Mi budeš slúžiť, milovaná; nerob si starosti o to, čo budeš hovoriť, či robiť, lebo Ja, Pán, vložím Svoje Slová do tvojich úst;

Ja ťa vediem, si vo Mne, v Mojej Láske; posvätil som ťa, si požehnaná a vediem ťa do samých hĺbok Svojho Krvácajúceho Tela, spĺňaj Moje priania tým, že budeš konať Moju Vôľu;

prejavím ti priazeň tým, že ti dám milosť v dosahovaní rozlišovania; ostávaj vo Mne; daj Mi všetky svoje slabosti, milovaná duša; daj Mi ich všetky a dovoľ Mojej Sile zničiť ich;

vykonáš všetku tú prácu, ktorú som ti určil, a tak Ma osláviš; dôveruj Mi a Ja ťa pozdvihnem; požehnaná Mojou Rukou, zachovaj Ma vo svojom srdci tak, ako Ja zachovávam teba v tom Svojom; napĺňaj svoje srdce z Môjho, aby si mohla sýtiť druhých; Ja, Pán, ťa budem živiť; dôveruj Mi, cíť sa istá; poď, poď, milovaná duša, a spočiň vo Mne; Ja, Pán, ťa žehnám, aj  všetky tvoje podujatia;

Vassula, chyť sa Mojej Ruky, chyť sa Mojej Ruky a nasleduj Ma, chápeš?

(Ježiš viedol môjho ducha. Šla som ťahaná za Ním. Vzal ma do baziliky sv. Petra. Svojou vystretou rukou a ukazovákom ukázal na osamelú postavu. Bol to pápež Ján Pavol II. Sedel tam, sám, v zamyslení. Vyzeral hlboko pohrúžený.)

vidíš, Vassula? on čaká; on čaká;

Otče, kiež sa splnia Tvoje plány. Amen.

Moje Posolstvá mu musia byť odovzdané, aby sa  tak splnilo všetko, čo je napísané;

poď, milovaná, čas sa priblížil; neboj sa, pamätaj, že som pred tebou; čo som začal a požehnal, to aj dokončím; poď, Láska ťa miluje a vedie ťa; ponechaj svoju ruku v Mojej; nás, my?

Áno, Pane. Spolu. Ó, ako Ťa milujem, Ježišu!

(Ježiša, ktorý prichádza so Srdcom na Dlani, aby nám Ho ponúkol. Láska so Svojím tak Nežným Srdcom sa vracia, aby nám pomohla oslobodiť sa zo Satanových sietí.)

Milujem Ťa, Pane!

milovaná, ako, ako by som mohol na všetko toto hľadieť a opustiť vás? milujem vás z celého Svojho Srdca; z celého Svojho Srdca milujem vás všetkých

(Cítila som Jeho Srdce a je to nevysvetliteľné, aká veľká je Jeho Láska k nám!)Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved