SK » Posolstvá»


Tí, ktorí odporujú Petrovi, odporujú Mojej Cirkvi
Skloňte sa, aby ste sa zjednotili

21. jún 1988

Pane?

Ja som; modlite sa o obnovu Mojej Cirkvi; modlite sa za duše, ktoré odporujú Petrovi, modlite sa za tých, ktorí sa pokúšajú Petra umlčať; dni už sú zrátané a Moja Duša sa ponára do zármutku; Moje Sväté Srdce je plné horkosti, Moja Duša tak strašne túži po tom, aby si uvedomili svoju Chybu;

tí, čo odporujú Petrovi, odporujú Mojej Cirkvi, odporujú Môjmu Zákonu, odporujú Mne, ich Pánovi a Bohu; tým, že odsudzujú Petra-Mojich-baránkov, odsudzujú Môj Zákon; zaslepení svojou Márnomyseľnosťou už nevidia jasne, že odsudzovaním Petra oni nenasledujú Zákon, ale namiesto toho sa stávajú sudcami Môjho Zákona! ó počujte, čo Duch hovorí Cirkvi! vráť sa; vráť sa späť, milovaný;1 to som Ja, Pán, Pán, ktorý si vyvolil Petra, Petra, ktorý dnes nosí meno Ján Pavol II; Ja ti hovorím, milovaný, Moje Sväté Srdce si vyvolilo jeho; vráť sa, zmier sa kvôli Mne, milovaný; Ja, Pán, ti odpustím hriechy a očistím ťa;

VRÁŤ SA! vráťte sa všetci k Petrovi, lebo som to Ja, váš Boh, kto ho vybral; som to Ja, kto mu dal jazyk učeníka a skrze Mňa je schopný dať odpoveď unaveným; ach, tvorstvo! vari v tebe už viac niet múdrosti? stvorenie! nedokážeš oceniť Moju Nepochopiteľnú Lásku, ktorú k vám prechovávam, a napriek tomu Ja odpovedám každému, kto Ma vzýva; som s vami, keď ste v ťažkostiach, Ja som vaše Útočisko;

dnes, Ja, Pán, pridám ešte jedno prikázanie; píš: "skloňte sa! skloňte sa, aby ste sa mohli zmieriť a zjednotiť, pokorte sa, aby ste sa zjednotili;"

dieťa!

Áno, Pane?

dávam ti Svoj Pokoj; buď poslušná a dovoľ Mi použiť ťa tak, ako si želám; dôveruj Mi, si v Rukách svojho Otca

Pane, 
ja Ťa iba nasledujem
a moja duša je v pokoji 
ako dieťa pri svojej matke, 
úplne Tí dôverujem a ako dieťa
chcem Ťa poslúchať.

pamätaj na Moju Prítomnosť; som s tebou; my, nás?

my, nás?

Áno, Pane, áno, Svätá Mária.


1 arcibiskup LefebvreChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved