SK » Posolstvá»


Moje Telo bolí pre nedostatok lásky

19. máj 1987

Ježiš?

Ja som to; Vassula, pamätaj, že toto vedenie je odo Mňa

Ježišu, vieš, po čom túžim?

viem, dcéra;

Niekedy si želám, aby táto milosť, ktorú si mi dal, aby som Ťa mohla takto stretávať, a milosť, ktorú si mi dal, aby som Ťa mohla vidieť očami svojej duše, mohla byť len pre mňa samu. Ty a ja, ja a Ty, tak by som sa cítila skvele, nič by ma znepokojovalo a nikomu by som neukazovala naše tajomstvo.

(Vzdychla som si.)

dcéra, pýtal som sa ťa, či chceš pre Mňa pracovať a tvoja odpoveď Ma potešila; dovoľ Mi pripomenúť ti, že si Moja milovaná duša, prostredníctvom ktorej budem prejavovať Seba a Svoje priania, lebo toto je Moja Vôľa;

Ale môj Bože, bez urážky, Tvoje Slovo môže byť ťažkým bremenom, ak nie je vyložené. Čo môžem urobiť ja?

milovaná, vari ti nepomôžem? som Pán

"bratia, čítajte Moje Posolstvo, naplňte Ma radosťou a rozpamätajte sa na Moje Diela, verte v Moje Nekonečné Bohatstvo a Milosrdenstvo!"

Vassula, nasleduj Ma a ja ťa povediem; dieťa, dám ti Svoju Silu, nikdy sa nepúšťaj Mojej Ruky;

Môj Bože ... čo odo mňa chceš ...

Vassula, chcem lásku, lásku, lásku; Moje Telo bolí pre nedostatok lásky, Moje Pery sú vyschnuté smädom po láske; chcem ťa použiť, dieťa, ako Môj nástroj pre Moje vedenie

Môj Pane, nech sa stane Tvoja vôľa, nech sa splnia Tvoje priania.

milovaná, opri sa o Mňa, načúvaj Môjmu Hlasu, nikdy sa necíť sama, lebo Ja, Boh, som s tebou;

(Cítila som sa trochu potešená.)

Pane, začneme deň?

poď, Ja začnem opri sa úplne o Mňa; vediem ťa;

(Neskôr:)

(Prišla moja priateľka Babeta. Hovorila s Ježišom, boli sme spolu traja. Babeta nemusela vysloviť svoje otázky nahlas. Jej púha myšlienka, ktorá prešla jej mysľou, bola okamžite zodpovedaná, s jej vlastným rukopisom. Ježiš nás týmto podnecuje ohľadom Jeho reálnej Prítomnosti a vyzýva nás, aby sme sa stali voči Nemu viac dôvernými a pamätali na Jeho Prítomnosť a milovali Ho.

Musím priznať, že to na mňa zapôsobilo, Ježiš, ktorý sa týmto spôsobom stretol s Babetou ...)

opri sa o Mňa

Ježišu, priateľka ma prosila, aby som sa Ťa spýtala, prečo neprídeš k nám znova? Tak ako predtým, v tele. Aby sa ľudia zmenili.

ach, Vassula ... vrátim sa; každé svitanie vás približuje k Môjmu návratu k vám, Vassula, vieš, čo to znamená?

Povedz mi, Pane.

Láska sa vráti znovu, Láska bude medzi vami ešte raz, Láska vám opäť prinesie Pokoj Moje Kráľovstvo na zemi, bude tak, ako je v Nebi láska oslávi Lásku; čoskoro budem s vami, milovaná; modlite sa, lebo čas je blízko;

budeš ešte pracovať pre Mňa, dieťa?

Chcem počuť Tvoje meno.

som Láska

Áno, chcem pracovať pre Lásku, so svojou neschopnosťou, úplne závislá na Tebe.

viem, že bezo Mňa si stratená, milovaná; si Moja kvetina, ktorá potrebuje Moje Svetlo;

Som taká šťastná!

ó, dcéra, milujem ťa až k zblázneniu! úplne sa o Mňa opri rozhojním tvoju schopnosť rozlišovania;

Môj Bože! Rozmnožíš moje pocity vnímať Ťa, vidieť Ťa a počuť Ťa?

áno, budeš Ma vnímať a budeš schopná Ma lepšie rozoznať

Môj Bože! Prečo všetky tieto milosti pre mňa? Neurobila som nič, aby som si čokoľvek zaslúžila!

viem, ale milujem ťa, nezabúdaj však, kto si

Prosím ťa pomôž mi zapamätať si to, Pane.

zabránim ti spyšnieť pre všetky milosti, ktoré som ti dal, pripomínaním ti tvojej úbohosti; budem ti pripomínať, že všetky milosti, ktoré odo Mňa dostávaš, sú pre Moju vlastnú Slávu; každá milosť, ktorú odo Mňa dostaneš, bude slúžiť Mojim vlastným záujmom, nie tvojim čerpaj preto z Môjho Srdca a napĺňaj to svoje; chcem, aby Môj oltár bol neustále planúci ži pre Mňa dýchaj pre Mňa, buď Mojou vlastnou na celú večnosť;

(Budem pre Boha.)

Môj Bože?

Ja som to; miluj Ma a staraj sa o Moje záujmy

Pane! ... (Vzdychla som si.) Ja, taká nula, a Ty to vieš. Nedôveruj mi, prosím.

nechaj Ma voľne pôsobiť v tebe;

poď, vyhoviem tvojej požiadavke; Láska sa k vám vráti ako Láska pomodlíme sa spoločne,

"Ó Nebeský Otče, Otec Lásky,
príď k nám a osloboď nás od zla,
Otče, miluj nás
a dovoľ nám prebývať v Tvojom Svetle,
konaj tak, ako Tvoje Srdce túži,
nech je oslávené Tvoje Meno,
amen"

dovoľ Mi používať ťa;

Dovoľ mi a nechaj ma znova počuť Tvoje meno.

Ja som Ježiš Kristus, milovaný Syn Boží všetko, čo od teba žiadam, Vassula, je milovať a zdieľať Môj Kríž Pokoja a Lásky spolu so Mnou

Áno, Pane.

dcéra, nikdy sa nepúšťaj Mojej Ruky! miluj Ma, dcéra;

Nauč ma milovať Ťa tak, ako si praješ, aby sme Ťa milovali. Ak chceš, dovoľ mi milovať Ťa najviac na svete.

Ty sa usmievaš!

som tak šťastný chceš to urobiť pre Mňa?

Áno.

milovaná, so Mnou sa budeš učiť si ochotná pre Mňa aj trpieť?

Pre Pána, áno, ak On to chce aj takto ...

potom sa bude všetko konať podľa Mojej vôle;

(Ty vieš, čo je dobré pre dušu, preto budem závislá na Bohu.)

som Boh teraz poď na to osobitné miesto, ktoré mám pre teba vo Svojom Srdci a zostaň tam


PREDCHÁDZAJÚCE   -   INDEX   -   NASLEDUJÚCE


 

 
Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved