SK » Špiritualita » Listy »

Listy
 Tu nájdete Vassuline listy na rôzne témy
 
 
Dôležitý článok od Vassuly o pápežovi Františkovi
Vassula Ryden 18. 11 2019
 
 
Sopka na Islande a proroctvo - doplnenie a vysvetlenie od Vassuly
Vassula Ryden 24. apríl 2010
 
 
O proroctvách
Vassulin list po katastrofe tsunami v JV Ázii v decembri 2004
 
 
Pozor na ducha Jezábel
Vassulin list z decembra 2004
 
 
Proroctvo o 11. septembri
Vassulin list z 10. januára (Rím)
 
 
Rozlišovanie poslušnosti (Discerning Obedience)
Vassula píše o nutnosti rozlišovať, či to o čo sme žiadaní, prípadne čo je po nás vyžadované je v zhode s Božou vôľou, október 2001
 
 
Rúhanie proti Duchu Svätému
Pripomenutie všetkým, ktorí neohrozene prenasledujú milosrdné Božie volanie
 
 
15. výročie PRAVÉHO ŽIVOTA V BOHU
Vassulin list čitateľom a spolupracovníkom Pravého Života v Bohu, 28. novembra 2000
 
 
35. výročie PRAVÉHO ŽIVOTA V BOHU
Vassulin list čitateľom a spolupracovníkom Pravého Života v Bohu, 28. novembra 2020
 
 
Správne chápanie Pravého Života v Bohu
Vassulin list z mája 1997

 
Špiritualita
Modlitby
Príhovory
Listy
    Sopka na Islande a proroctvo - doplnenie a vysvetlenie od Vassuly
    O proroctvách
    Pozor na ducha Jezábel
    Proroctvo o 11. septembri
    Rozlišovanie poslušnosti (Discerning Obedience)
    Rúhanie proti Duchu Svätému
    15. výročie PRAVÉHO ŽIVOTA V BOHU
    Správne chápanie Pravého Života v Bohu
Eseje
Zázraky
Úvahy o posolstvách
Modlitebné skupiny
Púte a stretnutia
Proroctvá

 
 
Modlitby
Modlitby vybraté z Posolstiev

Príhovory
Vybraté príhovory Vassuly a ďalších významných osobností (zoradené chronologicky)

Listy
Tu nájdete Vassuline listy na rôzne témy.

Eseje
Eseje a ďalšie príspevky od rôznych autorov na rozličné témy

Zázraky
Nový projekt z novembra roku 2006. Tu nájdete zaznamenané zázraky nejako spojené s Vassulou a TLIG

Úvahy o posolstvách
Meditácie úvahy a komentáre na vybraté posolstvá

Modlitebné skupiny
TLIG modlitebné skupiny a asociácie

Púte a stretnutia
Nadchádzajúce a predchádzajúce púte a stretnutia Pravého Života v Bohu

Proroctvá
Články a podnety vzťahujúce sa k proroctvám

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved