SK » Posolstvá»


Prajem si zjednotiť všetkých Svojich kňazov

20. máj 1987

(Niekedy som sama prekvapená, prečo mávam túto túžbu stretávať sa takto s Ježišom. Prečo a ako a kvôli čomu som taká horlivá zapisovať a počúvať Jeho posolstvá? Počas všetkých týchto mesiacov je to niečo, čo sa mi stalo nevyhnutnosťou.)

milujem ťa; to som Ja, Ježiš, kto ťa podnecuje, aby si sa stretávala so Mnou Vassula, miluj Ma vždycky poviem ti, sestra, Svoje priania

(Ježiš bol veľmi nežný, ale Jeho obličaj bol smutný.)

chcem zjednotiť všetkých Svojich kňazov; túžim, aby Ma viac milovali; chcem od nich čistotu, horlivosť, vernosť; kňazi musia pochopiť, že jednota posilňuje lásku, jednota prospieva láske;

ako dlho ešte bude medzi nimi panovať nesvornosť? láska je jednota; Moja láska ich zjednotí so Mnou; Moja Cirkev je slabá kvôli ich rozporom, Mojou túžbou je Jednota; prajem si, aby sa Moja Cirkev stala jednou;

Ale Pane, ak Ty hovoríš, že panuje nesvornosť, niekto sa bude musieť podriadiť. Ako to budú vedieť?

musia sa modliť o osvietenie; oni by mali prísť ku Mne a čerpať z Môjho Srdca

O kom to hovoríš, Ježišu?

o celej Mojej Cirkvi prajem si, aby sa zjednotili a stali sa jedným; Moja Cirkev je oslabená kvôli ich rozdeleniu; to strašne oslabuje;

Môj Pane, toto mi zneje ako nejaké nové posolstvo.

osvietim ťa, Vassula, tak, že ti postupne budem ukazovať, ako pôsobím;

Najskôr, učenie mňa ...

áno, Vassula; a teraz Moje túžby, Moje túžby o zjednotení Mojej Cirkvi ako môže fungovať telo, keď jeden alebo dva z jeho údov sú ochromené, poranené alebo odtrhnuté? bude mať takú istú schopnosť a silu ako telo, ktoré je celé?

Moja Cirkev je Moje Telo; ako môže fungovať Moje Telo, keď Ho oni ochromili? dcéra, nakresli Môj znak

to bol znak prvých Kresťanov láska bola jedna; láska bola zjednotená;

Ježišu, viem, že Veľká noc sa slávi v rozličných dátumoch. Môžeš mi povedať ktorý dátum bol správny? Náš alebo ich? (Prosím, daj mi to na osobitný papier.)

Vassula, tak si vezmi lístok

Ďakujem Ti Ježišu. (Ježiš mi dal mi správny dátum Veľkej noci.)

teraz poď, spojíme sa v modlitbe; modlitba k Otcovi za Jednotu:

Otče,
prichádzam k Tebe a prosím Ťa,
aby si osvietil Svoje ovce,
osvieť ich, aby znovu našli
Pokoj a Lásku v Jednote,
amen;

zjednoť Moje ovce Vassula!

Ježišu! Kto som ja, aby som zjednocovala a vedela niečo o kňazoch, ich diskusiách a o tom, čo sa deje? Kto som ja, aby som im oznamovala, čo je napísané na kuse papiera a hovorila im, že si to napísal Ty?

Ježišu, dávaš mi posolstvá, hovoríš mi o prianiach Tvojho Srdca. Pane, nebolo by ľahšie, keby si to všetko zveril niekomu, kto už je vo vnútri Cirkvi a má prístup ku všetkým vysokým autoritám, niekomu s povestnou čistotou a dôveryhodnosťou? Pane, Ty si naozaj vyzdvihol toho, kto je zmrzačený a zbavený odvahy polovicou kňazov, ktorí poznajú tieto spisy a nemajú o ne záujem. Som unavená z toho, že chcem im to ukázať a viem, že ich to otravuje a rozčuľuje. Čo mám robiť?

Vassula, toto je to, čo tvoje ramená nesú; je to Môj Kríž, spočívajúci na tebe Ja Ho zdieľam s tebou, nikdy sa neunav;

Pane, ako dôjde Tvoje Posolstvo do tých pravých uší? Ja som outsider.

Ono dôjde; Ono je ako tečúci potôčik, ktorý sa pomaly rozširuje od tečenia sa začne náhliť, potom sa valí; potôčik sa zmení na obrovský oceán; Vassula, opri sa o Mňa, keď si unavená; milujem ťa a pomôžem ti niesť Môj Kríž so Mnou; milovaná, necíť sa opustená

(Pocítila som, že Ježiš ma vždycky zdvihne, keď sa potkýnam. Dal mi pochopiť, že vždycky sa o Neho môžem oprieť, aby som získala novú silu.)

Vassula, povediem ťa


PREDCHÁDZAJÚCE   -   INDEX   -   NASLEDUJÚCE


 

 
Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved