SK » Misie »

Vitajte v sekcii ktorá sa zaoberá misijným dielom


Ježiš prišiel, postavil sa uprostred nich a povedal: "Pokoj vám." Keď to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď uvideli Pána. Ježiš im znova povedal:

'Ako mňa poslal Otec,
tak ja posielam vás.'
(Ján 20, 19-21)

Tak ako Otec poslal Mňa, aby som svedčil o veľkosti Jeho Lásky a oslávil Jeho Meno, tak tiež Ja posielam teba.

Bol som poslaný, aby som uviedol vo známosť Jeho Meno, a povedal som, že v tom budem pokračovať, a preto Ja Som. Moje Slovo je Pravda. Nebuďte prekvapení, keď teraz občas zostupujem pripomenúť vám Otca. Tak teraz aj ty, dcéra, buď Mojím svedkom. Vyvolil som niekoľko ľudí, aby som v nich prejavil Svoju Moc a odhalil svetu Svoje nesmierné Bohatstvá ku sláve Svojho Mena. Vo vašej dobe sa Ja a Moja Matka zjavujeme mnohým ľuďom. Vyznačil som im všade olejom Svoje Meno, aby som aj im umožnil konať prácu, ktorú som im dal. Modli sa za tieto duše, aby s horlivosťou dovŕšili svoje poslanie k Mojej oslave.

Posolstvo z 27.3.2002

 
 

 
Misie
Zoznam posledných stretnuti (externý link)

Reportáže zo stretnutí s Vassulou
Podrobné reportáže z Vassuliných ciest a stretnutí (externý link)

Evanjelizácia
Byť ozvenou Ozveny ... Svedecké stretnutia a Ježišovo pozvanie k evanjelizácii (externý link)

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved
TOPlist