SK » Posolstvá»


Moje dieťa, vitaj v Dome svojho Otca

20. september 1990

Pane?

Ja Som;

príď Ma potešiť, príď Ma utešiť, daj Mi spočinúť; stvoril som ťa, aby som bol Jeden a jediný v tvojom srdci; stvoril som ťa, aby si odstraňovala Moje tŕne, ktoré prenikajú Moje Telo; stvoril som ťa, aby si bola obeťou Môjho Srdca; milujem ťa vášnivo; prijmi Moju Lásku, prijmi Moje Poznanie, prijmi skúšky s trpezlivosťou a nepozeraj sa na ne s pohŕdaním; Ja som prijal Svoj Kríž s veľkou Láskou a poslušnosťou a vypil som Svoj Kalich až do poslednej kvapky z Lásky a aby som potešil Otca na Nebesiach

Ja ťa iba cvičím v umiernenosti, Moja dcéra; ak Ma budeš počúvať, naučíš sa; Moje Oči ťa stále pozorujú, strážia ťa a žehnajú ti; som Ten, ktorý ťa najviac miluje, preto sa neboj, Moja dcéra, Vassula; neboj sa Mojej disciplíny, ktorá ťa orientuje v Mojom smere a ukazuje ti veľkoleposť Mojich Diel, ich Nádheru a Bohatstvá Môjho Srdca a Stravujúci Oheň Mojej Lásky sklamal som ťa niekedy? bránil som sa niekedy tvojmu volaniu, keď si Ma potrebovala?

- požehnané národy, požehnaní ľudia, požehnané tvorstvo! potom ako to, že odporujete Mojej Láske a zišli ste z cesty a stali ste sa ľahkou korisťou Satana a dovoľujete si volať Moje Meno nadarmo? duch, ktorý je v tebe, pokolenie, je odbojný duch, ktorý vládne vám všetkým a vedie vás k zmyselnému životu, k bezcieľnemu životu, k bezbožnému životu, a tak svätosť zamieňate zvrátenosťou ach, generácia! kde je Znak medzi Mnou a tebou? čo si s Ním urobila? kde je vaša viera vo Mňa? ako ste si dovolili zriecť sa Ma? vari ste predtým nepočuli, že čím sa viac priblížite vy ku Mne, tým viac sa Ja priblížim k vám?

maj svoje oči upreté na Mňa a nepozeraj naľavo ani napravo; nech ti jedného dňa môžem povedať: "Moje dieťa, vitaj v Dome svojho Otca; bol si pre Mňa upokojujúcou vôňou; zachovával si Môj Zákon a žil si sväto; prinášal si plody a živil si chudobných; poď, teda, Moje dieťa, vrhni sa do Náručia svojho Otca a ži naveky vekov v Mojom Srdci"Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved