SK » Posolstvá»


Posielam ťa ako Svoju posolkyňu

23. október 1987

(Dnes ráno som si kládla otázku, ako sa Ježiš musel cítiť, keď Mu farizeji neverili a aké ťažké to muselo pre Neho byť presviedčať ich, že On je skutočne Boží Syn. Ako Ho nechápali. Presahovalo to schopnosti ľudí pochopiť, že je to možné v ich dobe; oni jednoducho nechápali a neprijímali taký zázrak.)

a koľkí dnes chápu alebo celkom veria v Moje Posolstvo?

Celkom málo, viac než tých, ktorí neveria.

povedz Mi, ktorých je viac z tých, ktorí počujú, veria a celkom chápu Moje Posolstvá, Mojich oviec alebo Mojich jahniat?

(Tu ovce reprezentujú kňazov, jahňatá predstavujú laikov.)

ktorí sú viac ochotní počúvať?

Teraz zo skúsenosti viem, že jahňatá sú ochotnejšie.

dnes je to ako včera dcéra, časy sa nezmenili; dnes je to ako včera; keď som bol na zemi v tele, niektorí verili vo Mňa ako ďalšieho proroka, len málo ich verilo vo Mňa ako v Mesiáša; keď Ma farizeji počúvali, ponáhľali sa ukameňovať Ma za rúhanie a teraz, Vassula, prečo si prekvapená z toho, v čo ľudia veria? ty prichádzaš odo Mňa a Ja ťa dnes posielam ako Svoju posolkyňu s Mojím Posolstvom Pokoja a Lásky, prídem zjednotiť Svoju Cirkev, ale dnes je to ako včera;

dovoľ Mi povedať ti: autority budú zmätené a mnohí sa budú zdráhať celkom uveriť, že toto Posolstvo pochádza priamo odo Mňa, niektorí ťa budú vysmievať; budú ťa dôkladne skúmať, iní sa ani nebudú obťažovať, aby ťa aspoň chvíľu počúvali, niektorí budú nesprávne chápať Moje Posolstvo, pretože to zasa presahuje ich múdrosť

prichádzam sem so Srdcom na Dlani a ponúkam Ho, Plný Milosrdenstva; používam teba, ktorá si slabá a úbohá, aby si bola Mojím nástrojom a ukázal Seba prostredníctvom teba, aby som zostúpil na zem a zjednotil vás; ale vskutku ti hovorím: keby však nahliadli do vnuknutí Môjho milovaného Jána,1 ktoré všetky pochádzajú odo Mňa, pochopili by, že tá hodina je na dosah ruky; hľadajte v jeho slovách, pretože každé proroctvo, ktoré povedal, pochádza naozaj odo Mňa; dieťa, nech všetci vidia, ako Ja pôsobím

Môj Bože a Milovaný Otče, niekedy mávam strach postaviť sa proti všetkým tým popieraniam, výsmechom, hluchote, odmietnutiu, lebo naozaj verím, že toto je naozaj od Teba. Akého šťastia by sa im dostalo, keby naozaj uverili, že zo Svojho bezhraničného Milosrdenstva a Lásky si zostúpil k nám a pomohol nám, aby sme sa opäť zjednotili! Aby si nás oslobodil! Aby si oživil našu Cirkev!

Môj zostatok, neboj sa; keď sa ti posmievajú, posmievajú sa Mne; keď ťa odmietajú, odmietajú Mňa; všetko, čo ti spôsobia, spôsobia aj Mne;2

šťastná je tvoja duša, že poznáva to, čo ty poznávaš, pretože ti hovorím, mnohé duše veľkej vážnosti v Mojich Očiach by chceli poznať, čo si ty poznala, ale nikdy nemohli; chceli počuť to, čo ty počúvaš, vnímať, čo ty vnímaš, ale nikdy nepočuli, ani nevnímali; Vassula, na tebe spočíva Moja milosť

Dobrorečím Ti, Otče,
že si vzhliadol na Svoje najúbohejšie stvorenie
a že si vylial na mňa všetky tie milosti.
Sláva Bohu, Všemohúcemu,
lebo ma osvecuje.

drž sa blízko pri Mne, pretože ťa čakajú mnohé ďalšie skúšky;

my, nás?

Áno, Pane. My, nás.


1 pápež Ján XXIII. sa modlil za druhé Turíce, na ktorých by sa mohla uskutočniť obnova; obnova Božieho stvorenia, Božej Cirkvi a oživenie, aby tak Cirkev zrodila JEDNOTU.
2 Boh mi pripomína, že zdieľa so mnou všetky moje trápenia a úzkosti, čo mi dodáva útechyChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved