Púte a stretnutia
 Nadchádzajúce a predchádzajúce púte a stretnutia Pravého Života v Bohu
 
 
10. Medzinárodná ekumenická púť Pravého Života v Bohu - Taliansko 2015
"Objaviť sväté miesta" (10. - 17. októbra 2015)
 
 
Biblická púť Tureckom a Gréckom - 2007
 
 
Libanon, Sýria a Jordánsko - púť v roku 2005
5. medzinárodná ekumenická púť TLIG "Po stopách sv. Pavla a prorokov"
 
 
Meteory - stretnutie v roku 2004
2. - 7. mája 2004, Grécko
 
 
Egypt - púť 2002
"Z Egypta som povolal svojho Syna" (Mat 2,15)
Po stopách Svätej Rodiny
 
 
Svätá Zem - púť v roku 2000
Volanie Božského Ženícha ku zmiereniu a jednote
14. - 26. marca 2000
 
 
Svätá Zem - púť v roku 1998
1. - 9. mája 1998

 
Spiritualita
Modlitby
Príhovory
Listy
Eseje
Zázraky
Úvahy o posolstvách
Modlitebné skupiny
Púte a stretnutia
    10. Medzinárodná ekumenická púť TLIG - Taliansko 2015
    Biblická púť Tureckom a Gréckom - 2007
    Libanon, Sýria a Jordánsko - púť v roku 2005
    Meteory - stretnutie v roku 2004
    Egypt - púť 2002
    Svätá Zem - púť v roku 2000
    Svätá Zem - púť v roku 1998
Proroctvo

 
 
Modlitby
Modlitby vybraté z Posolstiev

Príhovory
Vybraté príhovory Vassuly a ďalších významných osobností (zoradené chronologicky)

Listy
Tu nájdete Vassuline listy na rôzne témy.

Eseje
Eseje a ďalšie príspevky od rôznych autorov na rozličné témy

Zázraky
Nový projekt z novembra roku 2006. Tu nájdete zaznamenané zázraky nejako spojené s Vassulou a TLIG

Úvahy o posolstvách
Meditácie úvahy a komentáre na vybraté posolstvá

Modlitebné skupiny
TLIG modlitebné skupiny a asociácie

Púte a stretnutia
Nadchádzajúce a predchádzajúce púte a stretnutia Pravého Života v Bohu

Proroctvá
Články a podnety vzťahujúce sa k proroctvám

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved