SK » Posolstvá»


Zvrátené tvorstvo!

27. apríl 1988

(V týchto dňoch ma Satan stále napádal: šepkal mi do ucha, že tieto Zjavenia nebudú k ničomu, nútil ma zabudnúť na všetko dobro, ktoré už spôsobili a stále pôsobia. Nútil ma, aby som stratila zmysel pre realitu; zbavil ma mojej dôvery, odhodil ju ďaleko; zahalil lásku, ktorú mám k Pánovi, aby sa táto veľká láska, ktorú k Nemu mám, zdala poškvrnenou. Dával mi predstavy o svete a aké je to reálne, zatiaľ čo aký falošný a nereálny je duchovný svet. Spôsobil mi agóniu a úplne pomiešal moje myšlienky a zmiatol ma. Pán ma varoval. Čím viac vzrastá Jeho Zjavenie, tým viac Satan vyvíja úsilie zastaviť všetko, čo vyrastie. Viem, že je to Satan, pretože zanecháva moju dušu bez útechy a v zúfalstve.)

nech je zvelebený Pán! Sláva Bohu!

(Po modlitbe k Svätému Michaelovi a po modlitbe k našej Preblahoslavenej Panne Márii, sv. Michael chválil Boha.)

kvetina, maj vieru vo Mňa, modli sa; Vassula, modli sa, Moja Vassula, za svet, aby otvoril svoje oči a počul svojimi ušami; Spravodlivosť zvíťazí; zvrátené tvorstvo! aj hriechy Sodomy sa budú javiť menej perverzné v porovnaní s vašimi; jej hriechy sú veľké, ale vaše prebodli večnosť! Garabandal nesmie byť pochovaný; milosti Garabandalu musia znovu ožiť!

Ježišu, Ó Ježišu! Som tak šťastná, že som s Tebou opäť zosúladená!

poď, Ja, Ježiš, som ťa nikdy neopustil, prijmi tieto skúšky; všetko pochádza odo Mňa

Vassula, Satan ťa naháňa, tak nespi; spanie ťa privádza do pokušenia; ak si nepozorná, ľahšie sa staneš korisťou Satana, preto buď bdelá; buď na pozore; - ak si bdelá, cítiš Moju Prítomnosť; pamätaj na Moju Prítomnosť;

(Ježiš ma zvykol potriasť, aby ma prebudil v tých dňoch, keď som bola napádaná Satanom.)Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved