SK » Posolstvá»


Duše Ma znovu prebodávajú
Ježiš je tvoj Sprievodca

14. november 1987

Ježišu, si šťastný, keď k Tebe prichádzam týmto spôsobom, ktorý si mi Ty dal?

som, ako by som mohol nebyť?

prichádzaš ku Mne, Moja Vassula, ale nehovoríš Mi, čo máš na srdci; Ja cítim tvoje srdce, Vassula, ťažia ho starosti a bolesť; chceš vedieť prečo? poviem ti, prečo: je to preto, že Láska trpí; keď Ja trpím, ty trpíš tiež; dal som ti milosť, aby si bola zosúladená so Mnou; si Mojím odrazom, čo cítim Ja, cítiš ty; dovoľujem ti, aby si Ma vnímala, duše Ma znovu prebodávajú;

(Moja agónia dosiahla teraz svoj vrchol. Očakávalo sa odo mňa, že si budem šetriť svoje slzy, ale nedokázala som to.)

dcéra, myslíš, že Moje Oči sú suché?1 napĺňajú sa tak, ako tvoje, trpím ... Moje Oči sú tiež vlhké;

ó Vassula! kvetina Moja, ako Ma teraz chápeš, dcéra; spolu prelievame slzy, spolu trpíme, spolu nesieme Môj Kríž;2 Moje Srdce je zranené od toľkých duší, ktoré Ma napĺňajú trpkosťou, ó Vassula, tvoje slzy sú Mojimi slzami; tu, nes Môj Kríž, vezmi aj Moje Klince, dovolíš Mi odpočinúť si?

Áno, Ježišu.

(Moja duša nikdy predtým nepocítila taký zármutok a agóniu ako teraz.)

Vassula, ó Vassula, ako sa desím, keď ti toto hovorím, ešte ti musím povedať pravdu; nes Moju Tŕňovú Korunu a budeš Mi rozumieť

Myslím, že viem, Pane. Budem vysmievaná, odmietaná?

duše Ma nebudú počúvať, budú hrešiť, ukazuje to ich odmietanie uveriť v Moje Milostiplné Posolstvo, ukazuje to ich neochota a strach priznať svoju chybu;3 tu, nes Moju Tŕňovú Korunu

(Nasadil mi ju na hlavu.)

osláviš Ma ... počúvaj, príde doba, v skutočnosti tá doba už prišla, keď vám dám Svoje pokyny, aby ste vo veľkej hojnosti rozosievali Moje semená; Láska vás naučí plniť Moje úmysly; osvedči sa ako víťazka, Vassula;

dcéra, poteš Ma a obráť sa tvárou ku Mne ako teraz; dovolil som ti pociťovať Moje Krvácajúce Srdce, nechávajúc kvapkať Moju Krv na tvoje srdce; dovoľujem ti zdieľať Môj Kalich; okolo hlavy som ťa ozdobil Svojou Tŕňovou Korunou, položil som na teba Svoj Kríž, dávam ti Svoje Klince; čo viac môže Ženích ponúknuť? všetko, čo som ti dal, sú Moje najvzácnejšie Klenoty Moja milovaná, teraz, keď Mi rozumieš, si ochotná postúpiť do hlbín Môjho Krvácajúceho Tela?

Áno, Pane, vezmi ma tam.

dcéra, budeme teda postupovať, drž sa Ma, dobroreč Mi;

(Dobrorečila som Ježišovi.)

poď, Ja ťa požehnám tiež; skloň tiež svoje oči;

(Ježiš mi požehnal.)

volaj Ma Abba, teraz vieš, čo to znamená;4

Abba?

áno, ako ťa milujem; stvoril som ťa i preto, aby som mal niekoho, s kým sa môžem deliť o Svoje utrpenie; spoznáš Ma, Vassula, dozvieš sa, kto je tvoj Otec; kvetina, najmilšia dcéra, nech je to známe, ako veľmi milujem Svoje tvorstvo;5

Vassula, vieš, prečo ti dávam túto veľkú milosť, že Ma môžeš zavolať kedykoľvek chceš?

Z dôvodu, ktorý si mi už povedal, Pane.

je ešte jeden iný dôvod;

Prosím, nepíš ho, počula som Ťa.

áno, počula si Ma;

Ale Pane, toto pochádza od Teba, to nie je nie odo mňa.

kvetina, spomeň si, dal som ti úplnú slobodu voľby;

Áno, Milovaný, ale dal si nám aj milosť rozumu, aby si nám umožnil chápať a voliť si. Ty si ma toto učil.

áno;6 milujem ťa; poď, my, nás?

Áno, Pane

(Odrazu som pocítila túžbu po Bohu, Panne Márii a všetkých svätých. Potom sa s veľkou mocou objavila Panna Mária.)

hodiny letia, Ježiš ťa vedie; neboj sa, Moja milovaná dcéra, prijmi Môj Pokoj; Ježiš je s tebou, Ježiš je tvoj Sprievodca; miluj Ho ako doposiaľ, Moja Vassula; tým ohromne uzmieruješ; buď Ježišovi balzamom, rob Mu radosť; Ja, tvoja Svätá Matka, ti pomôžem neboj sa a postupuj vpred; si na správnej Ceste milujem ťa;

Milujem Ťa Svätá Matka. Ak sa musím ponáhľať, nemôžem to urobiť, keď mi Boh neotvorí Cestu, potom budem napredovať s Ním, držiac sa Jeho Ruky. Dôverujem Mu. Spolieham sa na Neho. Prosím Ťa, Milovaná Matka, aby si bola mojou oporou a povzbudzovala ma a pomáhala mi.

dostane sa ti odo Mňa podpory a budem ti pomáhať;

Ďakujem Ti, žehnám Ti ...


1 pozrela som hore, pretože Ježišov hlas sa chvel bolesťou a videla som Jeho Oči plné a vlhké od sĺz všade okolo
2 Ježiš diktoval veľmi rýchlo
3 Ježiš ma osvietil, aby som pochopila tento úryvok. Viem, koho sa to týka. To ide veľmi hlboko do vnútra Cirkvi.
4 pozn nakladateľa: Svätý Pavol píše (Rim 8,14-15): "Tí, ktorí sa dajú viesť Duchom Božím, sú synovia Boží. Neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste opäť prepadli strachu, ale prijali ste Ducha synovstva, v ktorom voláme: Abba, Otče!" Slovo 'Abba' pochádza z aramejčiny, znamená 'ocko'. Ježiš sa tak obracia k Otcovi Mk 14,36
5 Tu mi Boh dáva poznať, že ma nemiluje viac než ostatné tvorstvo, ale ukazuje koľko lásky má On pre mňa len ako príklad. Ja som ako príklad.
6 tu bola krátka pauzaChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved