SK » Špiritualita » Zázraky »

Zázraky
 Nový projekt z novembra roku 2006. Tu nájdete zaznamenané zázraky nejako spojené s Vassulou a TLIG
 
 
Zázrak Ježišovej Tváre v Kanade (2006)
Ježiš prejavuje Svoju Moc a posvätenie Vassuliny misie skrze nadprirodzené zjavenie Seba Samého na fotografiách z jej misie v Kanade, v roku 2006. Tieto fotografie boli nadobudnuté v Edmontone, Alberte.
 
 
Zázračné objavenie sa Ježišovej Tváre nad Vassulinou hlavou (2005)
Videoklip kde sa objavuje nad Vassulinou hlavou Ježišova Tvár, stretnutie v Lipa na Filipínach. Stretnutia sa zúčastnil tiež arcibiskup Argueles.
 
 
Socha Panny Márie roniaca olej (od roku 2001 do súčasnosti)
Modlitebná skupina TLIG v Austrálii zakúša rôzne znamenia a zázraky. Toto je jeden z nich.
 
 
Socha Najsvätejšieho Srdca Ježišovho roniaca krv a olej (od roku 2003 do súčasnosti)
Ježiš dáva mocné znamenia a zázraky modlitebnej skupine TLIG v Gold Coast, v Austrálii. Socha Najsvätejšieho Srdca roní olej a vyteká z nej krv.

 
spiritualita
Modlitby
Príhovory
Listy
Eseje
Zázraky
    Zázrak Ježišovej Tváre v Kanade (2006)
    Zázračné objavenie sa Ježišovej Tváre nad Vassulinou hlavou (2005)
    Socha Panny Márie roniaca olej (od roku 2001 do súčasnosti)
    Socha Najsvätejšieho Srdca Ježišovho roniaca krv a olej (od roku 2003 do súčasnosti)
Úvahy o posolstvách
Modlitebné skupiny
Púte a stretnutia
Proroctvo

 
 
Modlitby
Modlitby vybraté z Posolstiev

Príhovory
Vybraté príhovory Vassuly a ďalších významných osobností (zoradené chronologicky)

Listy
Tu nájdete Vassuline listy na rôzne témy.

Eseje
Eseje a ďalšie príspevky od rôznych autorov na rozličné témy

Zázraky
Nový projekt z novembra roku 2006. Tu nájdete zaznamenané zázraky nejako spojené s Vassulou a TLIG

Úvahy o posolstvách
Meditácie úvahy a komentáre na vybraté posolstvá

Modlitebné skupiny
TLIG modlitebné skupiny a asociácie

Púte a stretnutia
Nadchádzajúce a predchádzajúce púte a stretnutia Pravého Života v Bohu

Proroctvá
Články a podnety vzťahujúce sa k proroctvám

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved