SK » Posolstvá»


Zvrhnem všetkých votrelcov vo Svojej Cirkvi
Moje Rusko bude živým príkladom vašej dobe

13. november 1989

pokoj s tebou, Moje dieťa; evanjelizuj s láskou pre Lásku Ecclesia ožije, pretože Ja, Pán, zvrhnem všetkých podvodníkov, ktorí sa v Nej usadili na vysokých miestach; dcéra, odstráň tieto tŕne, ktoré bodajú do Mojej Hlavy, tŕne, ktoré sú príčinou toľkých krvácaní; neboj sa ich, dcéra, pretože som vedľa teba; a naozaj ti hovorím, že Svojou Silou a Svojím Veľkým Milosrdenstvom zvrhnem každého z nich;

vidíš, Moje dieťa, celé Nebesia príliš dlho trúchlili pre tvoju Tak-Nemilovanú-Sestru; celé roky My prehltávame horké Slzy ... "ó, Russia! púhe stvorenie z tela! Zlo sa zavinulo v samom tvojom lone, stvorenie z obyčajného prachu a popola, Ja, Najvyšší, ťa vzkriesim, pretože Ja som Vzkriesenie; budem ťa sýtiť späť k Životu a Svojím Prstom ťa pretvorím na slávny národ, i Ja som bol premenený; budeš majestátne odetá do oslňujúco bieleho rúcha a celé Nebesia odložia Svoje smútočné šaty a horké Slzy Nebies sa obrátia na slzy radosti; celé Nebesia budú oslavovať tvoje Vzkriesenie a všetci svätí mučeníci, ktorí sa bez prestania modlili pri Nohách vašej Svätej Matky o Jej príhovor, budú v ten deň tiež spolu s Mojou Matkou a s Jej nespočetnými svätými anjelmi všetci zostupovať do domov tvojich detí, ktoré sa stanú aj ich domovom; potom ich budem živiť Svojím Telom a ponúknem im na pitie Svoju Krv;"

Russia Ma bude jesť a piť s veľkou láskou a velebiť Ma; Moja Russia bude živým príkladom vašich čias a pre generácie, ktoré prídu, pre svoje Veľké Obrátenie; tvoja mnohými Tak-Nemilovaná-Sestra sa zriekne všetkého svojho zlého konania a bude Ma volať svojím Bohom s celou svojou silou;

Vassula, počuješ? počúvaj … počúvaj náreky detí tvojej Sestry;1 jej deti nariekajú a trúchlia; to plačú deti Mojej Russii; celé Nebo jasne počuje ich zármutok; Nebo je hlboko dojaté ich súžením a Ja, ktorý som ju nikdy neprestal milovať, som teraz blízko jej mŕtveho tela, Moja Ruka na jej chladnom srdci; a jej kosti opäť rozkvitnú z jej hrobu a jej meno sa bude spomínať s úctou, pretože Ja ju ozdobím, aj jej synov a dcéry a tak podpíšem a spečatím medzi Mnou a ňou zmluvu Pokoja a Lásky milujem ju a vždy som ju miloval; dokonca aj v jej nevernosti voči Mne a aj v jej skazenosti som jej žehnal a žehnal toto bude Môj Slávny Zázrak; len vyčkaj a uvidíš; aj tých, ktorí zaspali v nenávisti a nenávidia Ma bez nejakého dôvodu, aj tých privediem späť k životu, pretože oni sú tiež jej synovia a stále žijú v jej lone; všetky tieto veci sa čoskoro stanú

dcéra, som Svätý, Najvyšší, som Najsvätejšia Trojica; poteš Ma a počuj Ma, ako si Ma počúvala dnes

(Boh sa zdal spokojný.)

"Aleluja, náš Pomazaný! rob Pánovi radosť a hľadaj Ho v čistote srdca, hľadaj Ho v jednoduchosti srdca; sme tvoji anjeli, ktorí ťa strážia bez prestania;"2

"Boh ťa miluje a ja, Daniel,3 som vždy s tebou; zostaň malá, pretože to sa páči Pánovi!"

Ach, Daniel ... ako sa môžem vyhnúť stretnutiam, keď ľudia začínajú poznávať zjavenie aj mňa, ako môžem zostať 'malá'? Vieš, ako nerada sa ukazujem!

"Vassula, 'zostať malá' znamená zostať pokorná a milá Pánovi; pamätaj si, Pán si želá zhromaždenia;4 nemaj žiaden strach; Jeho Posolstvá by mali byť známe, svet by mal prísť a stretnúť sa Kráľom Pokoja; tvoja generácia by mala poznať Boha a obrátiť sa; vzdávaj Bohu vďaky za Jeho Milosrdné Diela; Ja, Daniel, sa bez prestania za teba modlím; Boh chce, aby si bola dobrá, zjavovala Jeho Lásku celému ľudstvu bez strachu Najvyšší ti žehná a všetkým, ktorí sa angažujú v tomto Posolstve, aby Ho ohlasovali národom;"

Láska vás všetkých miluje;


1 tu som začala plakať, nielen pre deti Ruska, ktoré trpia, ale aj preto, že Boží Hlas znel tak smutne, že sa to nedá opísať
2 toto pochádzalo z anjelských hlasov
3 Daniel, môj anjel strážny
4 mesačné modlitbové stretnutieChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved