Modlitebné skupiny
 TLIG modlitebné skupiny a asociácie
 
 
Nájdite modlitebnú skupinu vo svojom okolí ...
Ako sa pripojiť k modlitebnej skupine TLIG, ako založiť novú modlitebnú skupinu
 
 
Trinitárna spiritualita Pravého Života v Bohu
Vassula píše o trinitárnej špiritualitě Pravého Života v Bohu
 
 
Pokyny pre modlitebné skupiny
Vassula píše inštrukcie a rady pre modlitebné skupiny TLIG
 
 
Osnova modlitebných stretnutí
Brožúrka osnovy modlitebných stretnutí Pravého Života v Bohu (externý link na českú verziu)
 
 
Modlitebné skupiny TLIG - otázky a odpovede
Často kladené otázky ohľadom modlitebných skupín TLIG
 
 
Asociácie Pravého Života v Bohu
Vassula objasňuje poslanie a prácu asociácií TLIG

 
Spiritualita
Modlitby
Príhovory
Listy
Eseje
Zázraky
Úvahy o posolstvách
Modlitebné skupiny
    Nájdite modlitebnú skupinu vo svojom okolí ...
    Trinitárna spiritualita Pravého Života v Bohu
    Pokyny pre modlitebné skupiny
    Osnova modlitebných stretnutí
    Modlitebné skupiny TLIG - otázky a odpovede
    Asociácie Pravého Života v Bohu
Púte a stretnutia
Proroctvo

 
 
Modlitby
Modlitby vybraté z Posolstiev

Príhovory
Vybraté príhovory Vassuly a ďalších významných osobností (zoradené chronologicky)

Listy
Tu nájdete Vassuline listy na rôzne témy.

Eseje
Eseje a ďalšie príspevky od rôznych autorov na rozličné témy

Zázraky
Nový projekt z novembra roku 2006. Tu nájdete zaznamenané zázraky nejako spojené s Vassulou a TLIG

Úvahy o posolstvách
Meditácie úvahy a komentáre na vybraté posolstvá

Modlitebné skupiny
TLIG modlitebné skupiny a asociácie

Púte a stretnutia
Nadchádzajúce a predchádzajúce púte a stretnutia Pravého Života v Bohu

Proroctvá
Články a podnety vzťahujúce sa k proroctvám

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved