SK » Špiritualita » Príhovory »

Príhovory
 Vybraté príhovory Vassuly a ďalších významných osobností (zoradené chronologicky)
 
 
Volanie Najsvätejšieho Srdca: Kristus túži po jednote
Príhovor Vassuly k 500 pútnikom, vrátane kardinálov, arcibiskupov, biskupov a duchovných i laikov z rôznych cirkví a denominácií. Príhovor sa týkala jednoty, ako je predstavená v posolstvách TLIG. (25. mája 2007, Medzinárodná ekumenická púť TLIG v Turecku)
 
 
Deň Pána
Výťah z rozhovoru s Vassuly z dvoch internetových prenosov Hlasu Ameriky z 15. februára 2005
 
 
Rôzne úrovne vzostupu: Oddelenosť, oslobodenie od vášní, ohraničenosť
Vassula - Grécko Meteory 2004
 
 
Vassulin medzináboženský príhovor
Vassulin príhovor v budhistickom kláštore Bouddha Kristi Prachar Sangha v Dharmarjika 23. februára 2003
 
 
Obrátenie (pokánie)
Vassulin príhovor z októbra 2002 (Egypt)
 
 
Zmierenie a jednota
Vassula - október 2002 v Egyptě
 
 
Ekumenismus a špiritualita
Vassulin ekumenický príhovor z Mezinárdního Brigitýnskeho cetra vo Farfe (november 2001)
 
 
Vznešenosť kríža
príhovor Vassuly vo Svätej Zemi v roku 2000
 
 
Sme povolaní k účasti na Božstve
Vassulin príhovor zo Svätej Zeme z roku 2000
 
 
Vezmi kosák a žni!
Vassulin príhovor zo Svätej Zeme z roku 2000
 
 
Jednota zo srdca
Vassulin príhovor vo Svätej Zemi z roku - 1998
 
 
Otcovo Srdce
Vassulin príhovor na púti TLIG vo Svätej Zemi - 1998
 
 
Ako rozvíjať Pravý Život v Bohu
Vassulin príhovor na púti TLIG ve Svaté Zemi - 1998

 
Špiritualita
Modlitby
Príhovory
Listy
Eseje
Zázraky
Úvahy o posolstvách
Modlitebné skupiny
Púte a stretnutia
Proroctvá

 
 
Modlitby
Modlitby vybraté z Posolstiev

Príhovory
Vybraté príhovory Vassuly a ďalších významných osobností (zoradené chronologicky)

Listy
Tu nájdete Vassuline listy na rôzne témy.

Eseje
Eseje a ďalšie príspevky od rôznych autorov na rozličné témy

Zázraky
Nový projekt z novembra roku 2006. Tu nájdete zaznamenané zázraky nejako spojené s Vassulou a TLIG

Úvahy o posolstvách
Meditácie úvahy a komentáre na vybraté posolstvá

Modlitebné skupiny
TLIG modlitebné skupiny a asociácie

Púte a stretnutia
Nadchádzajúce a predchádzajúce púte a stretnutia Pravého Života v Bohu

Proroctvá
Články a podnety vzťahujúce sa k proroctvám

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved