SK » Špiritualita » Eseje »

Eseje
 Eseje a ďalšie príspevky od rôznych autorov na rozličné témy
 
 
Najsvätejšia Eucharistia
Úvaha Vassuly Ryden, február 2005
 
 
Sme súdení podľa lásky
Boží súd a spravodlivosť - od otca Johna Abbertona, február 2005
 
 
TLIG - Evidentne židovský
Sestra Serafima (pustovnícka rádová sestra, ktorá žije v Holywell Wales, UH) pozerá na 'Pravý Život v Bohu' na základe vlastných dlhoročných rabínskych štúdií
 
 
Jedinečnosť špirituality Pravého Života v Bohu
Otec Tony Sullivan, október 2004
 
 
Mystické manželstvo a zbožštenie v Pravom Živote v Bohu
Napísala pustovníčka, mníška, žijúca vo Walese vo Veľkej Británii, ktorá rozjíma o posolstvách Pravého Života v Bohu, september 2005
 
 
Potreba rozlišovania duchov
Tento nový rozšírený článok od Vassuly obsahuje príspevky od o. Josefa Iannuzziho
 
 
Milenarianizmus a proroctvo - Zjavenie 20,1–14 znovu preskúmané
Reverend James M. Fannan, PIME

 
Špiritualita
Modlitby
Príhovory
Listy
Eseje
Zázraky
Úvahy o posolstvách
Modlitebné skupiny
Púte a stretnutia
Proroctvá

 
 
Modlitby
Modlitby vybraté z Posolstiev

Príhovory
Vybraté príhovory Vassuly a ďalších významných osobností (zoradené chronologicky)

Listy
Tu nájdete Vassuline listy na rôzne témy.

Eseje
Eseje a ďalšie príspevky od rôznych autorov na rozličné témy

Zázraky
Nový projekt z novembra roku 2006. Tu nájdete zaznamenané zázraky nejako spojené s Vassulou a TLIG

Úvahy o posolstvách
Meditácie úvahy a komentáre na vybraté posolstvá

Modlitebné skupiny
TLIG modlitebné skupiny a asociácie

Púte a stretnutia
Nadchádzajúce a predchádzajúce púte a stretnutia Pravého Života v Bohu

Proroctvá
Články a podnety vzťahujúce sa k proroctvám

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved