PREDCHÁDZAJÚCI | OBSAH CDF | ĎALŠÍ | LOAD PDF

Vassula informuje čitateľov TLIG o komunikácii s CDF

Vassula píše list v ktorom informuje čitateľov o poslednej korešpondencii medzi ňou a Kongregáciou pre náuku viery

Rím, 03.03.03

Milí čitatelia Pravého Života v Bohu.

Už od roku 2000 mám tú česť byť vo spojení s Jeho Eminenciou kardinálom Josephom Ratzingerom, prefektom Kongregácie pre náuku viery. Dňa 6. júla 2000 som mu predložila svoju pokornú žiadosť, aby moje spisy boli podrobené ďalšiemu štúdiu Kongregácie, a aby mi bola poskytnutá príležitosť odpovedať na výhrady vyjadrené v Notifikácii zo 6. októbra 1995. Jeho Eminencia mi dala túto príležitosť prostredníctvom listu od P. Prospera Grecha zo 4. apríla 2002, ktorý obsahoval päť otázok, na ktoré som mala odpovedať. Moje odpovede na tieto otázky boli predložené Kongregácii pre náuku viery 26. júna 2002. Kardinál Ratzinger ma teraz požiadal, aby sme publikovali tieto otázky spolu s mojimi odpoveďami, a ja mám veľkú radosť, že vďaka týmto odpovediam sa môžem s vami podeliť o svoje oficiálne stanovisko.

Modlím sa, aby publikácia tohto dokumentu poslúžila dialógu pravdy a lásky tak dôležitému nielen pre ekumenizmus, ale tiež preto, aby Božie milosti mohli plodne pôsobiť v Cirkvi.

Nech vám Boh žehná,

Vassula

PREDCHÁDZAJÚCI | OBSAH CDF | ĎALŠÍ | LOAD PDF

 
Svedectvá
Pohľad Cirkvi
    Zmena situácie - Kongregácia pre náuku viery (2005)
        Kongregácia pre náuku viery - obsah
        Arcibiskup Ramon C. Arguelles
        P. Joseph Augustine DiNioa
        Kardinál Josef Ratzinger
        Vassula informuje čitateľov TLIG o komunikácii s CDF
        P. Prospero Grech, OSA
        Vassuline odpovede CDF, adresované otcovi Prospero Grechovi
        Odpoveď na 1. otázku: Vzťah medzi TLIG a Zjavením
        Odpoveď na 2. otázku: Môj vzťah pravoslávnej kresťanky k rímskokatolíckej cirkvi
        Odpoveď na 3. otázku: Nejasnosti v terminológii týkajúcej sa Osôb Svätej Trojice
        Odpoveď na 4. otázku: Protológia a eschatológia
        Odpoveď na 5. otázku: Je Pravý Život v Bohu hnutie?
        P. Lars Messerschmidt
    Patriarcha Alexandrie a celej Afriky Theodoros II.
    Kardinál Franjo Kuharič
    Kardinál Napier, arcidiecéza Durban, Južná Afrika
    Kardinál Sfeir
    Kardinál Telesphore P. Toppo, arcibiskup Ranchi
    Arcibiskup Vincent Concessao, arcibiskup Nového Dillí, India
    Arcibiskup Frane Franič, výňatky z textu
    Arcibiskup David Sahagian
    Arcibiskup Seraphim
    Biskup Anil Joseph Thomas Couto
    Biskup Jeremiah, ukrajinská pravoslávna cirkev v Južnej Amerike
    Rev. Riah Abu El-Assal, biskup Anglikánskej cirkvi v Jeruzaleme
    Biskup Karl Sigurbjörnsson
    Privítanie biskupa Theofylakta, Káhira, Egypt
    Biskup Georges Kahhale
    Rev. Gavin Ashenden, držiteľ doktorátu z kánonického práva
    Otec Ion Bria, profesor pravoslávnej teológie
    Pápež Ján Pavol II.
    Ďalšie materiály CDF
    Zahraničná bibliografia
    Vassula svedčila na stretnutiach po celom svete
    Charitatívne "skutky lásky"
    Ekumenismus a spiritualita
    Kniha Záhada Vassula
Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori
Iné náboženstvá
Svedectvá laikov z celého sveta
Svedectvá väzňov

 
 
Pohľad Cirkvi
Informácie o pohľade Cirkvi na špiritualitu Pravého Života v Bohu

Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori
Osobné svedectvo pravoslávnych, katolíckych a protestantských duchovných, teológov a profesorov, zasvätených osôb

Iné náboženstvá
Svedectvá predstaviteľov iných náboženstiev (nie kresťanstvo)

Svedectvá laikov z celého sveta
Súbor krátkych svedectiev laikov z celého sveta (externý link)

Svedectvá väzňov
Súbor svedectiev o obrátení väzňov z celého sveta (externý link)

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved