PREDCHÁDZAJÚCI | OBSAH CDF | ĎALŠÍ | LOAD PDF

Arcibiskup Ramon C. Arguelles

Arcibiskup Lipy, Filipíny

     klikni pre zväčšenie
PREDHOVOR

Boží obľúbenci sa nevyhnú polemikám. Vo filme HUDLIAR NA STRECHE, židovský patriarcha, protagonista tohto prekrásneho muzikálu, tvárou v tvár prenasledovaniu ruských Židov, vtipne oslovuje Boha: "Pane, ja viem, že sme Tvoji obľúbenci. Ale nemohol by si mať chvíľu v obľube niekoho iného?" Svätá Bernadeta z Lúrd by bola radšej, keby vizionárkou bolo iné dievča, než ona sama. Bernadeta potvrdila názor matky predstavenej, ktorá nikdy neverila negramotnej Bernadete. Ak by Boh a Panna Mária mali mať niekoho v obľube, mala by to byť tá, ktorá ako ona sama, prežila celý svoj život v kláštore uprostred nesebeckého zasvätenia a sebaobetovania.

Nový zákon ukazuje Ježiša, ako chváli pohana a nežidovského stotníka, ktorý požiadal o pomoc pre svojho chorého sluhu. Jeho slová: "Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu ...", sa stali nadčasovým výrokom a zaslúžia si opakovanie v Eucharistickej Liturgii. Celkom iste je medzi najväčšími Božími obľúbencami Mária Magdaléna, ktorá sa stala apoštolkou apoštolov. Môže byť, že aj v dnešnej dobe Boh používa dokonca nekatolíčku (hoci hlboko vernú pápežovi a silne veriacu tomu, čomu musí katolík veriť, obzvlášť pokiaľ ide o Eucharistiu a dokonca ešte hlbšie než väčšina katolíkov oddanú Panne Márii), tú, ktorej manželská minulosť je otázkou, aj keď samozrejme nie tak ako u samárskej ženy, ďalšej Ježišovej obľúbenkyne, ktorú musel samozrejme vidieť na poludnie pri Jákobovej studni?

Tak kardinál Josef Ratzinger prejavil Kristovi podobnú nepredpojatosť, keď sa stal priekopníkom v posudzovaní prípadu pani Vassuly Ryden. Skrze P. Prospero Grecha, poradcu Kongregácie pre náuku viery, požiadal tento dobrý kardinál Vassulu, aby odpovedala na päť otázok (pozri list zo 4.4.2002), a tak objasnila niektoré problémy, týkajúce sa spisov Pravého Života v Bohu a jej ďalších aktivít, na ktoré upozornila Notifikácia z r.1995. Tieto odpovede môžu nesmierne pomôcť niektorým neveriacim Tomášom, ktorí tak ako tak majú nárok na pokoj v duši.

Mnohým pomôže skutočnosť, že Kongregácia zaslala list datovaný 7. apríla 2003 predsedom biskupských konferencií, v ktorom ich kardinál Ratzinger žiada, aby mu poskytli informácie o pani Vassule Ryden a vplyvu, ktorý mohla mať na ich veriacich v daných krajinách. Zo všetkých prijatých ohlasov, päť krajín, nanešťastie aj vrátane mojej vlastnej krajiny Filipín, odpovedalo negatívne. Kardinál Ratzinger pokladá za vhodné informovať biskupov uvedených krajín, že Kongregácia prehodnotila prípad pani Ryden a že pripomienky Notifikácie ohľadom spisov Pravého Života v Bohu a situácia jej manželstva, boli objasnené. Táto posledná komunikácia z 10. júla 2004 menuje zmienené krajiny na konci uvedeného listu.

Kardinál Ratzinger požiadal P. Jozefa Augustína Di Noia, O.P., podsekretára Kongregácie pre náuku viery, aby poskytol pani Ryden kópiu toho istého listu, a tak jej umožnil informovať každého o tejto výmene objasňujúcich listov.

Som nesmierne šťastný, že kardinál Ratzinger dokonale odráža postoj Svätého Otca, ktorého utkvelou myšlienkou a zrejme tiež zmyslom života a energie, ktorú prejavuje, je JEDNOTA KRESŤANSTVA. Jednou z veľmi dojemných udalostí, je návrat Svätého Otca z návštevy Arménska. Do synodálnej sály so sebou priniesol dar pravoslávneho patriarchu Arménska, vzácnou lampu s prosbou o jednotu všetkých kresťanov.

Nehľadiac na to, aká je snáď minulosť pani Ryden, ona sama môže byť a už je Božím nástrojom našich dní, ktorý realizuje Boží sen, sen Svätého Otca, sen Cirkvi, ktorý by mohol byť najväčšou udalosťou počiatočných rokov tretieho tisícročia: JEDNOTA VŠETKÝCH UČENÍKOV KRISTA! Ľudia ako Vassula, ktorí trpia pre kresťanskú jednotu so Svätým Otcom, potrebujú povzbudenie, porozumenie a modlitbu. Ja sám by som jej prial, aby dosiahla onoho zjednotenia so Svätým Otcom, kardinálom Ratzingerom a mnohými neznámymi dušami, ktoré úprimne túžia po obnove kresťanstva, po obnovenej sile evanjelizácie a jednote všetkých kresťanským bratov. Nech nám Mária pomáha rásť v PRAVOM ŽIVOTE V BOHU.

Arcibiskup Ramon C. Argüelles
30. septembra 2004
107. rok vstupu do života
Patrónky svetových misií

PREDCHÁDZAJÚCI | OBSAH CDF | ĎALŠÍ | LOAD PDF

 
Svedectvá
Pohľad Cirkvi
    Zmena situácie - Kongregácia pre náuku viery (2005)
        Kongregácia pre náuku viery - obsah
        Arcibiskup Ramon C. Arguelles
        P. Joseph Augustine DiNioa
        Kardinál Josef Ratzinger
        Vassula informuje čitateľov TLIG o komunikácii s CDF
        P. Prospero Grech, OSA
        Vassuline odpovede CDF, adresované otcovi Prospero Grechovi
        Odpoveď na 1. otázku: Vzťah medzi TLIG a Zjavením
        Odpoveď na 2. otázku: Môj vzťah pravoslávnej kresťanky k rímskokatolíckej cirkvi
        Odpoveď na 3. otázku: Nejasnosti v terminológii týkajúcej sa Osôb Svätej Trojice
        Odpoveď na 4. otázku: Protológia a eschatológia
        Odpoveď na 5. otázku: Je Pravý Život v Bohu hnutie?
        P. Lars Messerschmidt
    Patriarcha Alexandrie a celej Afriky Theodoros II.
    Kardinál Franjo Kuharič
    Kardinál Napier, arcidiecéza Durban, Južná Afrika
    Kardinál Sfeir
    Kardinál Telesphore P. Toppo, arcibiskup Ranchi
    Arcibiskup Vincent Concessao, arcibiskup Nového Dillí, India
    Arcibiskup Frane Franič, výňatky z textu
    Arcibiskup David Sahagian
    Arcibiskup Seraphim
    Biskup Anil Joseph Thomas Couto
    Biskup Jeremiah, ukrajinská pravoslávna cirkev v Južnej Amerike
    Rev. Riah Abu El-Assal, biskup Anglikánskej cirkvi v Jeruzaleme
    Biskup Karl Sigurbjörnsson
    Privítanie biskupa Theofylakta, Káhira, Egypt
    Biskup Georges Kahhale
    Rev. Gavin Ashenden, držiteľ doktorátu z kánonického práva
    Otec Ion Bria, profesor pravoslávnej teológie
    Pápež Ján Pavol II.
    Ďalšie materiály CDF
    Zahraničná bibliografia
    Vassula svedčila na stretnutiach po celom svete
    Charitatívne "skutky lásky"
    Ekumenismus a spiritualita
    Kniha Záhada Vassula
Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori
Iné náboženstvá
Svedectvá laikov z celého sveta
Svedectvá väzňov

 
 
Pohľad Cirkvi
Informácie o pohľade Cirkvi na špiritualitu Pravého Života v Bohu

Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori
Osobné svedectvo pravoslávnych, katolíckych a protestantských duchovných, teológov a profesorov, zasvätených osôb

Iné náboženstvá
Svedectvá predstaviteľov iných náboženstiev (nie kresťanstvo)

Svedectvá laikov z celého sveta
Súbor krátkych svedectiev laikov z celého sveta (externý link)

Svedectvá väzňov
Súbor svedectiev o obrátení väzňov z celého sveta (externý link)

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved