Arcibiskup Vincent Concessao, arcibiskup Nového Dillí, India

Vassula mala príhovor na dvore školy sv. Kolumbána v Novom Dillí, v roku 2006. Arcibiskup Concessao prehovoril po nej. Nasleduje úryvok z jeho komentára:

Všetko, čo sme počuli, je napísané v Biblii, ale je to veľmi osobné a ukazuje to na fakt, že Pán prehovára ďalej. Je vo svojich cestách úžasný - je Bohom prekvapenia a nevieme, koho použije, aby odovzdal Jeho posolstvá. Kedysi bola doba, kedy Vassula nepraktizovala žiadne náboženstvo. Cirkev pre ňu nič neznamenala. To je obrovským zdrojom nádeje pre nás všetkých.

Vassula zdôraznila miesto lásky v našich životoch a Pánovu túžbu, aby sme všetci boli zjednotení. Byť rozdelení, už to samotné je vo svojej podstate stav hriechu ... Máme pred sebou ešte dlhú cestu, pretože Ježiš sa modlil "aby všetci boli jedno" - to je jednota, ktorú chce mať Otec medzi nami ... Žiadam vás všetkých, aby ste sa modlili za jednotu kresťanov. Nevieme ako nás Pán chce zjednotiť, ale cieľ je jasný - chce jednu Cirkev, jediného Pastiera.

Vassula, ďakujem Vám. Boh žehnaj Vašej službe.

 
Svedectvá
Pohľad Cirkvi
    Zmena situácie - Kongregácia pre náuku viery (2005)
    Patriarcha Alexandrie a celej Afriky Theodoros II.
    Kardinál Franjo Kuharič
    Kardinál Napier, arcidiecéza Durban, Južná Afrika
    Kardinál Sfeir
    Kardinál Telesphore P. Toppo, arcibiskup Ranchi
    Arcibiskup Vincent Concessao, arcibiskup Nového Dillí, India
    Arcibiskup Frane Franič, výňatky z textu
    Arcibiskup David Sahagian
    Arcibiskup Seraphim
    Biskup Anil Joseph Thomas Couto
    Biskup Jeremiah, ukrajinská pravoslávna cirkev v Južnej Amerike
    Rev. Riah Abu El-Assal, biskup Anglikánskej cirkvi v Jeruzaleme
    Biskup Karl Sigurbjörnsson
    Privítanie biskupa Theofylakta, Káhira, Egypt
    Biskup Georges Kahhale
    Rev. Gavin Ashenden, držiteľ doktorátu z kánonického práva
    Otec Ion Bria, profesor pravoslávnej teológie
    Pápež Ján Pavol II.
    Ďalšie materiály CDF
    Zahraničná bibliografia
    Vassula svedčila na stretnutiach po celom svete
    Charitatívne "skutky lásky"
    Ekumenismus a spiritualita
    Kniha Záhada Vassula
Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori
Iné náboženstvá
Svedectvá laikov z celého sveta
Svedectvá väzňov

 
 
Pohľad Cirkvi
Informácie o pohľade Cirkvi na špiritualitu Pravého Života v Bohu

Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori
Osobné svedectvo pravoslávnych, katolíckych a protestantských duchovných, teológov a profesorov, zasvätených osôb

Iné náboženstvá
Svedectvá predstaviteľov iných náboženstiev (nie kresťanstvo)

Svedectvá laikov z celého sveta
Súbor krátkych svedectiev laikov z celého sveta (externý link)

Svedectvá väzňov
Súbor svedectiev o obrátení väzňov z celého sveta (externý link)

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved