SK » Svedectvá » Pohľad Cirkvi »

Aký je názor Cirkvi?

  Kardinál Ratzinger, pápež Benedikt XVI
"Situácia sa zmenila"
keď sa ho pýtali, "čo by váš úrad odpovedal na otázku, či je notifikácia ešte v platnosti?"
Viac podrobností ...
 
 

Theodoros II, patriarcha Alexandrie a celej Afriky
"Rád by som vás všetkých z celého srdca privítal, zvlášť vás, Vassula, ako som dnes ráno povedal v kostole. Vitajte doma, vitajte vo svojej rodnej krajine. Zdravím všetkých, ktorí vás sprevádzajú.
Viac podrobností ...

 

Kardinál Franjo Kuharić, arcibiskup Záhrebu
"To, čo hovorí, potvrdzuje pravdy evanjelia." Viac podrobností ...

 
  Kardinál Napier, arcibiskup Durbanu
"Je teda rozumné kategoricky vyhlásiť, že Vassula nie je žiadnou hrozbou pre katolícku vieru v cirkevných otázkach, a to v žiadnom smere. Posolstvá, ktoré sú cez ňu odovzdávané, sú vskutku v zhode s volaním Cirkvi, ktorá volá k pokániu a k návratu k základom viery, zvlášť k základným modlitbám ako je Ruženec a iné pobožnosti, ktoré boli kedysi tak bežné v katolíckej rodine aj v živote farského spoločenstva." Viac podrobností ...
 
  Kardinál Sfeir, maronitský patriarcha Antiochie a celého východu
"Kiež je Boh s vami a žehná vám a pomáha v tomto úsilí na ceste ku kresťanskej jednote." Viac podrobností ...
 
  Kardinál Toppo, arcibiskup Ranchi
"To, čo je veľmi udivujúce, je fakt, že Vassula neprešla žiadnou formáciou ani výučbou katechizmu, o teologickom vzdelaní ani nehovoriac. Napriek tomu je evidentné, že jej charizmatické učenie je v zhode s Písmom, s Tradíciou Cirkvi a so spismi cirkevných otcov a svätých ..."
Viac podrobností ...
 
  Arcibiskup Ramon C. Arguelles, arcibiskup mesta Lipa, Filipíny
"Nech bola minulosť pani Ryden akákoľvek, môže sa stať a už sa stala Božím nástrojom v našej dobe. 9.7.2020Uskutočniť Boží sen, sen Svätého Otca, sen Cirkvi, by bola najväčšia udalosť prvých rokov tretieho milenia: JEDNOTA VŠETKÝCH KRISTOVÝCH UČENÍKOV!" Viac podrobností ...
 
  Arcibiskup Vincent Concessao, arcibiskup Nového Dillí
"Všetko, čo sme počuli je už napísané v Biblii, toto je však veľmi osobný spôsob a ukazuje, že Pán stále prehovára. Je úžasný v spôsobe ako pristupuje k ľuďom, je Boh plný prekvapení a my nevieme, koho použije, aby oznámil Svoje posolstvo ... Vassula, ďakujem vám. Nech Boh žehná vám, aj Vášmu poslaniu."
Viac podrobností ...


Arcibiskup Frane Franič, emeritní arcibiskup Splitu-Makarskej
"Pri čítaní kníh Božích posolstiev, a keď som navyše vedel, že pani Vassula Ryden je dcérou pravoslávnej cirkvi, som bol veľmi rád, že som v nich našiel vernosť. Som tiež absolútne presvedčený, že sú verné všetkým zjaveným pravdám, tak ako ich učí a šíri katolícka cirkev."


O. Edward O'Connor - Dotknutí Duchom Božím: Vassula a DCF
Otec Edward O’Connor, C.S.C má jedinečnú kvalifikáciu na poskytovanie spoľahlivej analýzy Notifikácie. 41 rokov učil teológiu na Univerzite Notre Dame. Okrem toho vykonal dôkladné štúdium spisov Pravého Života v Bohu, počas ktorých mal v priebehu rokov s Vassulou niekoľko rozsiahlych diskusií.


Rozhovor s biskupom Toppom
Rozhovor Rev. J.L. Iannuzziho, STD s biskupom Felixom Toppom, S.J., D. D o spisoch TLIG a ich cirkevnom schválení ..


Video s biskupom Toppom
"Toto je zjavenie od Boha .."


Biskup Ramon Cabrera Argüelles: Pravý Život v Bohu obnovuje veľa kresťanov
Všetkým milovaným kaplánom a pastoračným pracovníkom Filipín v zámorí.


Arcibiskup David Sahagian z arménskeho patriarchátu v Jeruzaleme
"Je to pre nás príležitosť k veľkej radosti a osobnej spokojnosti spoznať vo vás nový katalyzátor duchovnej obnovy."

 
  Arcibiskup Serafim, Jeho eminencia arcibiskup Johannesburgu and Pretórie "... Ďalším dôležitým znakom v posolstvách je potreba zjednotenia mystického Tela Kristovho. Inými slovami jednota cirkví a navyše viditeľné posilnenie duchovných pút medzi cirkvami začínajúci u všetkých kresťanov oslavujúcich spoločne v rovnakom dátume Kristovo Vzkriesenie." Viac podrobností ...
 
  Biskup Anil Couto, biskup Dilí
"Je úprimná, je hodnoverná a jej misia je cestou k jednote ..."
Viac podrobností ...                                                                                       
 
Bishop Jeremiah, Ukranian Orthodox Church   Biskup Jeremiah /FERENS/, sídelný biskup autokefálnej ukrajinskej pravoslávnej cirkvi v Južnej Amerike
"Tisíce ľudí z rôznych kútov sveta sú poctení ... zasiahnutí milosťou Božou po prečítaní posolstiev odovzdávaných pani Vassulou. Najväčším požehnaním ľudskému tvorovi je milosť obrátenia."
Viac podrobností ...
 
  Rt. Rev. Biskup Riad Abu El-Assal, anglikánsky biskup Jeruzalema
"Ak majú ľudia čisté srdce a čistú myseľ, Boh otvorí ich oči a oni Ho uvidia tvárou v tvár - nie ako niekoho v nebi, ale aktívneho uprostred nás, v našom svete. O to v súčasnosti usiluje Pravý Život v Bohu." Viac podrobností ...
 
  Biskup Karl Sigurbjörnsson, luteránsky biskup Islandu
"Jej posvätný dar je Božou zvláštnou výnimkou (dispensation) Cirkvi, je to konejšivý prejav viery." Viac podrobností ...
 

Biskup Theofylaktos - uvítací príhovor
Grécko pravoslávny biskup Babylóna sa prihovára k pútnikom TLIG v Káhire.

 
Bishop Georges Kahale   Monsignor Georges Kahhale Zouhairaty, Bishop - Exarca & Apostolico of the Greek - Melkite Catholics of Venezuela
"Svojou otvorenosťou a svojimi vzťahmi na medzinárodnej úrovni Vassula vytvorila prostredníctvom modlitby a Pravého Života v Bohu ekumenický vzťah a pevný základ pre medzináboženský dialóg 21. storočia pre jednotu ľudstva." Viac podrobností ...
 
The Rev'd Canon Dr Gavin Ashenden  

Reverend, Gavin Ashenden, kanovník katedrály v Chichester (doktorát z kánonického práva)
"Okolo jedného oltára predovšetkým. Púť TLIG nevyhnutne prináša otázku, ako je správne upevniť teologické otázky, ktoré utvárajú cestu ku sviatostnej jednote ... Namiesto toho, aby bola Eucharistia a naša sviatostná teológia a cirkevná politika určujúcimi problémami, tak je tu uzdravená cirkev, obnovené Telo nášho Pána ..." Viac podrobností ...Fr. Ion Bria, prof. ortodoxnej teológie
Otec Ion pojednáva o knihe "Oheň Lásky", čo sú úryvky z Pravého Života v Bohu o Duchu Svätom
 

Ďalšie užitočné príspevky


Pápež Ján Pavol II
Pápežovi je predstavená Niels Christianom Hvidtom kniha Pravý Život v Bohu


Ďalšie príspevky CDF
Listy, knihy a komentáre týkajúce sa notifikácie a CDF


Medzinárodná bibliografia
Knihy napísané teológmi, učencami a kňazmi celého sveta o posolstvách Pravého Života v Bohu


Vassuline stretnutia po celom svete
Zoznam viacej ako 800 udalostí pri ktorých Vassula hovorila po celom svete


Milosrdné 'Skutky lásky'
Pravý Život v Bohu na celom svete začína zakladať Beth Myriam (Máriine domy), čo je dielo na podporu chudobných a hladných


Ekumenismus a Špiritualita
Vassula bola požiadaná, aby prehovorila o jednote na medzinárodnom ekumenickom sympóziu vo Farfe, Itália


Záhada Vassula
Autor Jacques Neirynck napísal knihu, ktorá je pojatá ako záznam nezaujatého rozhovoru s Vassulou Ryden, v ktorom jrj položil niekoľko výstižných otázok, ktoré nám dávajú spoznať odpovede na ...
 
 
Pohľad Cirkvi
Informácie o pohľade Cirkvi na špiritualitu Pravého Života v Bohu

Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori
Osobné svedectvo pravoslávnych, katolíckych a protestantských duchovných, teológov a profesorov, zasvätených osôb

Iné náboženstvá
Svedectvá predstaviteľov iných náboženstiev (nie kresťanstvo)

Svedectvá laikov z celého sveta
Súbor krátkych svedectiev laikov z celého sveta

Svedectvá väzňov
Súbor svedectiev o obrátení väzňov z celého sveta (externý link)

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved