Kardinál Sfeir

Jeho Eminencia kardinál Mar Nasrallah Peter Sfeir, maronitský patriarcha Antiochie a celého Východu privítal pútnikov na púti Pravého Života v Bohu.

Kardinál Sfeir víta Vassulu a účastníkov púti Pravého Života v Bohu, máj 2005 (pre zväčšenie kliknite na fotografiu)

Vítame vás v Libanone. Ekumenické hnutie je pokladom všeobecnej cirkvi, a viete, že katolícka cirkev sa snažila urobiť, čo môže, aby dosiahla jednoty medzi kresťanmi. Katolícka cirkev má osobitnú komisiu vedenú kardinálom, a ten sa usiluje spojiť všetky prvky kresťanskej viery a ísť po ceste jednoty. Dobre viete, že maronitská cirkev je katolícka cirkev a nepatrí k pravosláviu. Lebo pri svojom zrode (maronitská cirkev) bola, a s Božím požehnaním zostane, tak ako je. Maroniti sú hojne rozptýlení po celom svete, zvlášť na Západe.

Verím, že niektorí z vás sa s maronitskou tradíciou stretli v rôznych krajinách, či už v Brazílii, Austrálii, Kanade, Spojených štátoch, alebo Venezuele. Túžime rovnako ako vy po tejto jednote, ktorú chce náš Pán Ježiš Kristus, keď povedal: "buďte jedno, ako Ja a Môj Otec sme jedno." Vieme, že pani Vassula prišla do Libanonu už skôr, a že sa usiluje, aby tejto jednoty bolo dosiahnuté. Vieme tiež, že svoje spisy a myšlienky predstavila Svätej stolici, ktorá sa k tejto téme vyjadrila v niekoľkých publikovaných spisoch. Naším cieľom je, aby naša viera bola jedno v Ježišovi Kristovi, ktorý je náš Pán a Spasiteľ. Ak kedy v histórii boli nezhody kvôli čomukoľvek a z akéhokoľvek dôvodu, prosíme Boha, aby nám odpustil všetky naše previnenia, a aby nás priviedol späť k jednote. Táto jednota je našim svedectvom tým, ktorí v Krista neveria, pretože žiadne rozdelenie medzi nami nemôže vytvoriť veriaceho, čo je presne to, na čo už poukázal náš Pán Ježiš Kristus. Modlíme sa s vami za túto jednotu, kiež ju Pán naplní takým spôsobom a v takom dátume, ktoré On uzná za vhodné. Prosím Boha, aby otvoril cesty pre vás i pre nás, aby sme získali Jeho uznanie, a aby sme boli schopní svedčiť svetu o jednote.

Prosím Boha, aby vám i nám otvoril správne cesty, aby sme potom dosiahli Jeho súhlasu, a tak boli schopní vydávať celému svetu svedectvo jednoty a nie rozdelenia, pretože svet teraz túto jednotu, zvlášť jednotu kresťanov, naliehavo potrebuje. Ďakujem vám, že ste prišli do Libanonu. Libanon je krajinou, kde sú veriaci rôznych vyznaní. A ako iste viete, je ich tu celkom 18. Z toho je 6 katolíckych, 5 pravoslávnych, zvyšok tvoria moslimovia. Ako viete, moslimovia sa delia na sunity, šiity, drúzy a ešte ďalej. To preto je Libanon "taviacim kotlom" pre všetkých. Vedia, že musia žiť vo vzájomnom porozumení, vo viere a láske, pomáhať jeden druhému s úprimnosťou. Prosíme Boha, aby bol s vami, aby vám požehnal a pomáhal vám vo vašom úsilí vedúcemu k naplneniu tejto jednoty. Ďakujem vám.

 
Svedectvá
Pohľad Cirkvi
    Zmena situácie - Kongregácia pre náuku viery (2005)
    Patriarcha Alexandrie a celej Afriky Theodoros II.
    Kardinál Franjo Kuharič
    Kardinál Napier, arcidiecéza Durban, Južná Afrika
    Kardinál Sfeir
    Kardinál Telesphore P. Toppo, arcibiskup Ranchi
    Arcibiskup Vincent Concessao, arcibiskup Nového Dillí, India
    Arcibiskup Frane Franič, výňatky z textu
    Arcibiskup David Sahagian
    Arcibiskup Seraphim
    Biskup Anil Joseph Thomas Couto
    Biskup Jeremiah, ukrajinská pravoslávna cirkev v Južnej Amerike
    Rev. Riah Abu El-Assal, biskup Anglikánskej cirkvi v Jeruzaleme
    Biskup Karl Sigurbjörnsson
    Privítanie biskupa Theofylakta, Káhira, Egypt
    Biskup Georges Kahhale
    Rev. Gavin Ashenden, držiteľ doktorátu z kánonického práva
    Otec Ion Bria, profesor pravoslávnej teológie
    Pápež Ján Pavol II.
    Ďalšie materiály CDF
    Zahraničná bibliografia
    Vassula svedčila na stretnutiach po celom svete
    Charitatívne "skutky lásky"
    Ekumenismus a spiritualita
    Kniha Záhada Vassula
Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori
Iné náboženstvá
Svedectvá laikov z celého sveta
Svedectvá väzňov

 
 
Pohľad Cirkvi
Informácie o pohľade Cirkvi na špiritualitu Pravého Života v Bohu

Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori
Osobné svedectvo pravoslávnych, katolíckych a protestantských duchovných, teológov a profesorov, zasvätených osôb

Iné náboženstvá
Svedectvá predstaviteľov iných náboženstiev (nie kresťanstvo)

Svedectvá laikov z celého sveta
Súbor krátkych svedectiev laikov z celého sveta (externý link)

Svedectvá väzňov
Súbor svedectiev o obrátení väzňov z celého sveta (externý link)

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved