SK » Svedectvá » Pohľad Církvi » Ďalšie materiály CDF »

Ďalšie materiály CDF
Listy knihy a komentáre ohľadom Notifikácie a Kongregácie pre náuku viery (CDF)
 
 
Kánonické právo
Právny poradca vysvetľuje situáciu Pravého Života v Bohu podľa kánonického práva a píše list kardinálovi Ratzingerovi
 
 
Dotyk Ducha Svätého II: Vassula a Kongregácia pre náuku viery
V tejto knihe Otec Edward O'Connor profesor teológie na Univerzite Notre Dame (teraz v penzii) s láskavosťou, istotou a dôkladnosťou vyvracia námietky kritiky Notifikácie CDF ohľadom Vassuly.
 
 
P. Robert Hughes
Dôkladný rozbor Notifikácie
 
 
P. Guido Sommavilla
Píše na tému situácie katolíckych veriacich a komentuje situáciu druhej Notifikácie
 
 
Otec Christian Curty
Píše list kardinálovi Ratzingerovi
 
 
Otec Miguel Contardo SJ
Na obranu Vassuly Ryden, ohľadom článku v "L'Osservatore Romano" (č. 44) vyd. 3.11.1995
 
 
Pohľad Cirkvi
Informácie o pohľade Cirkvi na špiritualitu Pravého Života v Bohu

Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori
Osobné svedectvo pravoslávnych, katolíckych a protestantských duchovných, teológov a profesorov, zasvätených osôb

Iné náboženstvá
Svedectvá predstaviteľov iných náboženstiev (nie kresťanstvo)

Svedectvá laikov z celého sveta
Súbor krátkych svedectiev laikov z celého sveta (externý link)

Svedectvá väzňov
Súbor svedectiev o obrátení väzňov z celého sveta (externý link)

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved