Rev. Riah Abu El-Assal, biskup anglikánskej cirkvi v Jeruzaleme

Biskup Riah prišiel v septembri 2005 do Londýna, aby odprevadil Vassulu na evanjelizačných stretnutiach. Toto svedectvo napísal o jednom z nich.

Stretnutie v Londýne bolo veľmi povzbudivé. Vassuline svedectvo, milostiplné zdieľanie jej života a skúsenosti s Bohom a Ježišom Kristom, bolo veľmi inšpirujúce. Stále verím, že doba, kedy môžeme vidieť vízie neskončila. Ježiš vo svojich Blahoslavenstvách povedal, že ľudia čistého srdca uvidia Boha. Ak ľudia majú čisté srdce a myseľ, Boh otvorí ich oči a oni Ho uvidia tvárou v tvár - nie ako niekoho hore v nebi, ale ako niekoho aktívneho medzi nami v tomto svete. "Pravý Život v Bohu" chce Boha predstaviť týmto spôsobom. Vyprosujem Božie požehnanie všetkým, ktorí sú zodpovední za ľudské životy, čo je Ježišova najväčšia starosť týkajúca sa ľudstva. Nech Boh naďalej Vassule žehná a použije ju a jej svedectvo na to, aby priniesla nádej a šírila Ježišovo Evanjelium.

 
Svedectvá
Pohľad Cirkvi
    Zmena situácie - Kongregácia pre náuku viery (2005)
    Patriarcha Alexandrie a celej Afriky Theodoros II.
    Kardinál Franjo Kuharič
    Kardinál Napier, arcidiecéza Durban, Južná Afrika
    Kardinál Sfeir
    Kardinál Telesphore P. Toppo, arcibiskup Ranchi
    Arcibiskup Vincent Concessao, arcibiskup Nového Dillí, India
    Arcibiskup Frane Franič, výňatky z textu
    Arcibiskup David Sahagian
    Arcibiskup Seraphim
    Biskup Anil Joseph Thomas Couto
    Biskup Jeremiah, ukrajinská pravoslávna cirkev v Južnej Amerike
    Rev. Riah Abu El-Assal, biskup Anglikánskej cirkvi v Jeruzaleme
    Biskup Karl Sigurbjörnsson
    Privítanie biskupa Theofylakta, Káhira, Egypt
    Biskup Georges Kahhale
    Rev. Gavin Ashenden, držiteľ doktorátu z kánonického práva
    Otec Ion Bria, profesor pravoslávnej teológie
    Pápež Ján Pavol II.
    Ďalšie materiály CDF
    Zahraničná bibliografia
    Vassula svedčila na stretnutiach po celom svete
    Charitatívne "skutky lásky"
    Ekumenismus a spiritualita
    Kniha Záhada Vassula
Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori
Iné náboženstvá
Svedectvá laikov z celého sveta
Svedectvá väzňov

 
 
Pohľad Cirkvi
Informácie o pohľade Cirkvi na špiritualitu Pravého Života v Bohu

Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori
Osobné svedectvo pravoslávnych, katolíckych a protestantských duchovných, teológov a profesorov, zasvätených osôb

Iné náboženstvá
Svedectvá predstaviteľov iných náboženstiev (nie kresťanstvo)

Svedectvá laikov z celého sveta
Súbor krátkych svedectiev laikov z celého sveta (externý link)

Svedectvá väzňov
Súbor svedectiev o obrátení väzňov z celého sveta (externý link)

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved