SK » Svedectvá » Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori »

Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori
Osobné svedectvá pravoslávnych, katolíckych a protestantských duchovných teológov a profesorov, zasvätených osôb
 
 
Svedectvá duchovných a zasvätených osôb
Zbierka stručných svedectiev duchovných z celého sveta

 
 
Pravoslávna cirkev
Osobné svedectvá pravoslávnych duchovných
 
 
Rímskokatolícka cirkev
Osobné svedectvá duchovných a zasvätených osôb z rímskokatolíckej cirkvi
 
 
Anglikáni
Osobné svedectvá od anglikánskych duchovných a zasvätených osôb
 
 
Luteránska cirkev
Osobné svedectvá od luteránskych duchovných a zasvätených osôb
 
 
Pohľad Cirkvi
Informácie o pohľade Cirkvi na špiritualitu Pravého Života v Bohu

Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori
Osobné svedectvo pravoslávnych, katolíckych a protestantských duchovných, teológov a profesorov, zasvätených osôb

Iné náboženstvá
Svedectvá predstaviteľov iných náboženstiev (nie kresťanstvo)

Svedectvá laikov z celého sveta
Súbor krátkych svedectiev laikov z celého sveta

Svedectvá väzňov
Súbor svedectiev o obrátení väzňov z celého sveta (externý link)

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved