PREDCHÁDZAJÚCI | OBSAH CDF | ĎALŠÍ | LOAD PDF

Kardinál Joseph Ratzinger

Terajší emeritný pápež Benedikt XVI, vtedajší prefekt Kongregácie pre náuku viery


Oficiálny list kardinála Ratzingera. Klikni pre zväčšenie.

Vassula pri súkromnom stretnutí s kardinálom Ratzingerom krátko predtým, než bol zvolený pápežom.  Stretnutie bolo vyvrcholením prínosného dialógu.
Vassula pri súkromnom stretnutí s kardinálom Ratzingerom krátko predtým, než bol zvolený pápežom. Stretnutie bolo vyvrcholením prínosného dialógu.

PREKLAD

CONGREGATIO PRE DOCTRINE FIDEI
10. júla 2004

Prot N. 54 / 92-19631

Eminencia / Excelencia,

ako viete, v roku 1995 táto Kongregácia publikovala Oznámenie o dielach pani Vassuly Ryden. Na základe žiadosti menovanej došlo následne k podrobnému rozhovoru, ktorého záverom je list, ktorý menovaná Vassula Ryden publikovala potom v poslednom zväzku "True Life in God" (Pravý Život v Bohu) a v ktorom užitočne objasnila otázky okolo svojho manželstva rovnako ako niektoré ťažkosti, ktoré uvádzalo spomínané Oznámenie v súvislosti s jej spismi a účasťou na sviatostiach.

Pretože vo Vašej krajine sú rozšírené jej spisy, Dicasterium pokladalo za užitočné Vás o tom informovať. Zároveň je potrebné vyzvať katolíckych veriacich, že pokiaľ ide o účasť v modlitebných skupinách ekumenického charakteru organizovaných pani Vassulou Ryden, je potrebné riadiť sa dispozíciami diecéznych biskupov.

Spolu s týmto oznámením posielam pozdrav v dokonalej úcte

Vaším eminenciám/excelenciám

najoddanejší

(Podpísaný)

Joseph kard. Ratzinger
Prefect

(s prílohou)


Predsedajúcim biskupských konferencií Francúzska, Švajčiarska, Uruguaja, Filipín, Kanady

PREDCHÁDZAJÚCI | OBSAH CDF | ĎALŠÍ | LOAD PDF

 
Svedectvá
Pohľad Cirkvi
    Zmena situácie - Kongregácia pre náuku viery (2005)
        Kongregácia pre náuku viery - obsah
        Arcibiskup Ramon C. Arguelles
        P. Joseph Augustine DiNioa
        Kardinál Josef Ratzinger
        Vassula informuje čitateľov TLIG o komunikácii s CDF
        P. Prospero Grech, OSA
        Vassuline odpovede CDF, adresované otcovi Prospero Grechovi
        Odpoveď na 1. otázku: Vzťah medzi TLIG a Zjavením
        Odpoveď na 2. otázku: Môj vzťah pravoslávnej kresťanky k rímskokatolíckej cirkvi
        Odpoveď na 3. otázku: Nejasnosti v terminológii týkajúcej sa Osôb Svätej Trojice
        Odpoveď na 4. otázku: Protológia a eschatológia
        Odpoveď na 5. otázku: Je Pravý Život v Bohu hnutie?
        P. Lars Messerschmidt
    Patriarcha Alexandrie a celej Afriky Theodoros II.
    Kardinál Franjo Kuharič
    Kardinál Napier, arcidiecéza Durban, Južná Afrika
    Kardinál Sfeir
    Kardinál Telesphore P. Toppo, arcibiskup Ranchi
    Arcibiskup Vincent Concessao, arcibiskup Nového Dillí, India
    Arcibiskup Frane Franič, výňatky z textu
    Arcibiskup David Sahagian
    Arcibiskup Seraphim
    Biskup Anil Joseph Thomas Couto
    Biskup Jeremiah, ukrajinská pravoslávna cirkev v Južnej Amerike
    Rev. Riah Abu El-Assal, biskup Anglikánskej cirkvi v Jeruzaleme
    Biskup Karl Sigurbjörnsson
    Privítanie biskupa Theofylakta, Káhira, Egypt
    Biskup Georges Kahhale
    Rev. Gavin Ashenden, držiteľ doktorátu z kánonického práva
    Otec Ion Bria, profesor pravoslávnej teológie
    Pápež Ján Pavol II.
    Ďalšie materiály CDF
    Zahraničná bibliografia
    Vassula svedčila na stretnutiach po celom svete
    Charitatívne "skutky lásky"
    Ekumenismus a spiritualita
    Kniha Záhada Vassula
Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori
Iné náboženstvá
Svedectvá laikov z celého sveta
Svedectvá väzňov

 
 
Pohľad Cirkvi
Informácie o pohľade Cirkvi na špiritualitu Pravého Života v Bohu

Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori
Osobné svedectvo pravoslávnych, katolíckych a protestantských duchovných, teológov a profesorov, zasvätených osôb

Iné náboženstvá
Svedectvá predstaviteľov iných náboženstiev (nie kresťanstvo)

Svedectvá laikov z celého sveta
Súbor krátkych svedectiev laikov z celého sveta (externý link)

Svedectvá väzňov
Súbor svedectiev o obrátení väzňov z celého sveta (externý link)

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved