Arcibiskup David Sahagian

Vážená pani Ryden,

je to pre nás veľká radosť a osobné uspokojenie uznať, že ste novým katalyzátorom duchovnej obnovy, ktorý hovorí k našej súčasnej generácii najpresvedčivejším jazykom skrze knihy, ktoré publikujete.

Vaša inšpirovaná misia priniesť Kristovo posolstvo druhým, je zdrojom hlbokej radosti pre Cirkev. A Vaša neúnavná horlivosť, s ktorou čerpáte silu a hľadáte oživenie a posilu vo svojich gréckych koreňoch, by sa pre našu trýznenú mládež mala stať závideniahodným príkladom oddanej vernosti.

V našich časoch, keď sa v srdciach ľudí tak hlboko zakorenil tupý materializmus, je osviežením vedieť, že nie je všetko stratené, že sú ešte medzi nami ľudia ako Vy, ktorí sú vo spojení s Tvorcom, a ktorí sú schopní odovzdať nám úžitok, ktorý zo svojej inšpirácie čerpajú.

Sme hrdí na to, že môžeme podporiť Vaše ekumenické poslanie a modliť sa za Váš úspech.

Tešíme sa na čítanie Vašej nasledujúcej knihy.

Zatiaľ Vám posielame svoje požehnanie zo svätého Božieho mesta a prosíme Pána, aby Vás zachoval a chránil.

Arcibiskup David Sahagian
kancelár & hlavný ceremoniár

 
Svedectvá
Pohľad Cirkvi
    Zmena situácie - Kongregácia pre náuku viery (2005)
    Patriarcha Alexandrie a celej Afriky Theodoros II.
    Kardinál Franjo Kuharič
    Kardinál Napier, arcidiecéza Durban, Južná Afrika
    Kardinál Sfeir
    Kardinál Telesphore P. Toppo, arcibiskup Ranchi
    Arcibiskup Vincent Concessao, arcibiskup Nového Dillí, India
    Arcibiskup Frane Franič, výňatky z textu
    Arcibiskup David Sahagian
    Arcibiskup Seraphim
    Biskup Anil Joseph Thomas Couto
    Biskup Jeremiah, ukrajinská pravoslávna cirkev v Južnej Amerike
    Rev. Riah Abu El-Assal, biskup Anglikánskej cirkvi v Jeruzaleme
    Biskup Karl Sigurbjörnsson
    Privítanie biskupa Theofylakta, Káhira, Egypt
    Biskup Georges Kahhale
    Rev. Gavin Ashenden, držiteľ doktorátu z kánonického práva
    Otec Ion Bria, profesor pravoslávnej teológie
    Pápež Ján Pavol II.
    Ďalšie materiály CDF
    Zahraničná bibliografia
    Vassula svedčila na stretnutiach po celom svete
    Charitatívne "skutky lásky"
    Ekumenismus a spiritualita
    Kniha Záhada Vassula
Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori
Iné náboženstvá
Svedectvá laikov z celého sveta
Svedectvá väzňov

 
 
Pohľad Cirkvi
Informácie o pohľade Cirkvi na špiritualitu Pravého Života v Bohu

Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori
Osobné svedectvo pravoslávnych, katolíckych a protestantských duchovných, teológov a profesorov, zasvätených osôb

Iné náboženstvá
Svedectvá predstaviteľov iných náboženstiev (nie kresťanstvo)

Svedectvá laikov z celého sveta
Súbor krátkych svedectiev laikov z celého sveta (externý link)

Svedectvá väzňov
Súbor svedectiev o obrátení väzňov z celého sveta (externý link)

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved