Biskup Jeremiah Ferens

Sídelný biskup autokefálnej ukrajinskej pravoslávnej cirkvi v Južnej Amerike

Curitiba, 17. januára 2006
Na sviatok Zboru 70-tich apoštolov

Svedectvo o Pravom Živote v Bohu

"Milosť Pána Ježiša Krista,
láska Boha, nášho Otca
a spoločenstvo Svätého Ducha,
nech je s nami so všetkými! "

V tomto treťom tisícročí kresťanstva svet zažíva apokalyptickú skutočnosť predpovedanú Bohom vo Svätých Písmach. Premena prírody, násilie, terorizmus, vojny, konflikty, nenávisť, hlad a strata ľudskej dôstojnosti stvorenej na obraz Boží a k Jeho podobe denne znepokojuje a desí človeka. Človek vzdialený od svojho Stvoriteľa žije riskantne a je plný strachu. Boh hovorí k ľudstvu skrze svojich prorokov a skrze svojho jediného Syna Ježiša Krista. A človek, namiesto aby načúval Božskému posolstvu, nasleduje svoje ambície.

Aktivity "Pravého Života v Bohu", ktorým dala vznik pani Vassula Ryden, priťahujú pozornosť celého sveta a vzrušujú zvedavosť kresťanov mnohých cirkevných denominácií. Tisíce ľudí z rôznych kútov sveta sú poctení ... Potom, čo čítali posolstvá odovzdávané Vassulou, sú Milosťou Božou omilostení. A najväčším požehnaním pre ľudskú bytosť je milosť obrátenia. Boh nás neustále volá k pokániu a obráteniu, aby nás nepriateľ našich duší nezničil. Nás, ktorí sme stvorení na podobu Božiu a na obraz Boží.

V "Pravom Živote v Bohu" je veľa ľudí, ktorí sa ako márnotratný syn vracajú do Otcovského domu.

Ekumenická púť "Pravého Života v Bohu", ktorá sa v máji 2005 konala v Libanone, Jordánsku a Sýrii, bola zjavným svedectvom kresťanskej jednoty. Cieľom púte bola naša jednota s Ježišom Kristom. Zažili sme nezabudnuteľné chvíle, pocítili sme dotyk Milosti Božej a Jej vedenie.

Modlím sa k Bohu a úpenlivo prosím nášho Otca, aby žehnal pani Vassule a chránil ju, aby mala vždy silu, odvahu, dar rozlišovania a Božské Svetlo, aby túto vznešenú a ťažkú službu dokončila s neporušenosťou.

S apoštolským požehnaním,

+ Biskup Jeremiah Ferens
sídelný biskup autokefálnej ukrajinskej pravoslávnej cirkvi v Južnej Amerike

 
Svedectvá
Pohľad Cirkvi
    Zmena situácie - Kongregácia pre náuku viery (2005)
    Patriarcha Alexandrie a celej Afriky Theodoros II.
    Kardinál Franjo Kuharič
    Kardinál Napier, arcidiecéza Durban, Južná Afrika
    Kardinál Sfeir
    Kardinál Telesphore P. Toppo, arcibiskup Ranchi
    Arcibiskup Vincent Concessao, arcibiskup Nového Dillí, India
    Arcibiskup Frane Franič, výňatky z textu
    Arcibiskup David Sahagian
    Arcibiskup Seraphim
    Biskup Anil Joseph Thomas Couto
    Biskup Jeremiah, ukrajinská pravoslávna cirkev v Južnej Amerike
    Rev. Riah Abu El-Assal, biskup Anglikánskej cirkvi v Jeruzaleme
    Biskup Karl Sigurbjörnsson
    Privítanie biskupa Theofylakta, Káhira, Egypt
    Biskup Georges Kahhale
    Rev. Gavin Ashenden, držiteľ doktorátu z kánonického práva
    Otec Ion Bria, profesor pravoslávnej teológie
    Pápež Ján Pavol II.
    Ďalšie materiály CDF
    Zahraničná bibliografia
    Vassula svedčila na stretnutiach po celom svete
    Charitatívne "skutky lásky"
    Ekumenismus a spiritualita
    Kniha Záhada Vassula
Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori
Iné náboženstvá
Svedectvá laikov z celého sveta
Svedectvá väzňov

 
 
Pohľad Cirkvi
Informácie o pohľade Cirkvi na špiritualitu Pravého Života v Bohu

Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori
Osobné svedectvo pravoslávnych, katolíckych a protestantských duchovných, teológov a profesorov, zasvätených osôb

Iné náboženstvá
Svedectvá predstaviteľov iných náboženstiev (nie kresťanstvo)

Svedectvá laikov z celého sveta
Súbor krátkych svedectiev laikov z celého sveta (externý link)

Svedectvá väzňov
Súbor svedectiev o obrátení väzňov z celého sveta (externý link)

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved