Pápež Ján Pavol II.

"Nech jej Boh žehná."

Správa zo súkromnej audiencie u pápeža Jána Pavla II. dňa 14. februára 1998

The Pope

Pápež číta Vassuline venovanie na prvej strane desiateho dielu Pravého Života v Bohu.

Spolu s dvoma priateľmi, Anu a Abhay George, pochádzajúcimi z mesta Kerala (India), teraz žijúcimi v Dánsku, som mal príležitosť zúčastniť sa na Svätej Omši v pápežovej súkromnej kaplnke. Bolo to 10. februára 1998.

Spolu so Svätým Otcom koncelebrovalo 10 kňazov a nás laikov bolo celkovo 23. Po Svätej Omši, skromnej ale krásnej, nás Svätý Otec prijal v audienčnej sále, rozdal nám ružence a každému z nás požehnal. Päť ľudí prinieslo Svätému Otcovi dary.

Mal som so sebou 10. diel francúzskeho vydania Pravého Života v Bohu. Pred niekoľkými mesiacmi sa Vassula rozhodla venovať tento diel Svätému Otcovi a zverila mne túto knihu. Na prvej strane napísala:

Pour le Saint Pere Jean-Paul II.
Que Dieu vous benisse et vous protege,
Vassula

Svätému Otcovi, Jánovi Pavlovi II.
Nech Vám Boh žehná a chráni Vašu Svätosť,
Vassula

Keď ku mne prišiel, držal som tú knihu v ruke. Po prijatí ruženca a pobozkaní pápežovej ruky, som povedal nemecky: "Priviezol som vám veľmi zaujímavú knihu. Je to kniha od Vassuly." Svätý Otec sa záujmom odpovedal: "Ach! Vassula!" Mons. Stanisław Dziwisz, osobný sekretár Svätého Otca (menovaný biskupom tri dni pred audienciou), tiež so záujmom povedal: "Vassula!" Bolo očividné, že obaja jej meno poznajú.

Dodal som: "Ona napísala v tejto knihe Svätému Otcovi venovanie." Pápež pozrel s úprimným a vrúcnym záujmom na knihu, otvoril ju a nemecky mi povedal: "Gott Segni sie": "Nech jej Boh žehná". Nad knihou urobil znak Kríža. Potom ju prevzal Mons. Mietec, ktorý preberá dary venované pápežovi pri audienciách.

Predtým, než sa obrátil k ďalším členom skupiny, som mu povedal: "Veľa sa za Vás modlíme, Svätý Otče!" Odpovedal mi: "Ďakujem!"

Niels Christian Hvidt


Nasledujúca výpoveď pápeža Jána Pavla II., ktorá bola prednesená počas generálnej audiencie vo Vatikáne, je citovaná zo španielskeho vydania L'Osservatore Romano, zo 16. augusta 1996.
(Toto apoštolské požehnanie bolo udelené 9 mesiacov po Notifikácii.)

"Srdečne pozdravujem tu prítomných, hovoriacich španielsky, obzvlášte zástupcov Kongregácie sv. Terézy od Ježiša a modlitbové skupiny PRAVÉHO ŽIVOTA V BOHU. Všetkým im želám, aby milostivé leto pomohlo obnoviť ich kresťanské sľuby, a tak sa stali svedectvom Jeho milosti vo svete. Udeľujem vám a tým ktorí sú vám drahí apoštolské požehnanie."

Video tejto udalosti môžete zhliadnuť tu.

 
Svedectvá
Pohľad Cirkvi
    Zmena situácie - Kongregácia pre náuku viery (2005)
    Patriarcha Alexandrie a celej Afriky Theodoros II.
    Kardinál Franjo Kuharič
    Kardinál Napier, arcidiecéza Durban, Južná Afrika
    Kardinál Sfeir
    Kardinál Telesphore P. Toppo, arcibiskup Ranchi
    Arcibiskup Vincent Concessao, arcibiskup Nového Dillí, India
    Arcibiskup Frane Franič, výňatky z textu
    Arcibiskup David Sahagian
    Arcibiskup Seraphim
    Biskup Anil Joseph Thomas Couto
    Biskup Jeremiah, ukrajinská pravoslávna cirkev v Južnej Amerike
    Rev. Riah Abu El-Assal, biskup Anglikánskej cirkvi v Jeruzaleme
    Biskup Karl Sigurbjörnsson
    Privítanie biskupa Theofylakta, Káhira, Egypt
    Biskup Georges Kahhale
    Rev. Gavin Ashenden, držiteľ doktorátu z kánonického práva
    Otec Ion Bria, profesor pravoslávnej teológie
    Pápež Ján Pavol II.
    Ďalšie materiály CDF
    Zahraničná bibliografia
    Vassula svedčila na stretnutiach po celom svete
    Charitatívne "skutky lásky"
    Ekumenismus a spiritualita
    Kniha Záhada Vassula
Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori
Iné náboženstvá
Svedectvá laikov z celého sveta
Svedectvá väzňov

 
 
Pohľad Cirkvi
Informácie o pohľade Cirkvi na špiritualitu Pravého Života v Bohu

Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori
Osobné svedectvo pravoslávnych, katolíckych a protestantských duchovných, teológov a profesorov, zasvätených osôb

Iné náboženstvá
Svedectvá predstaviteľov iných náboženstiev (nie kresťanstvo)

Svedectvá laikov z celého sveta
Súbor krátkych svedectiev laikov z celého sveta (externý link)

Svedectvá väzňov
Súbor svedectiev o obrátení väzňov z celého sveta (externý link)

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved