Kardinál Napier

Jeho Eminencia kardinál Wildrid Napier, arcidiecéza Durban, Južná Afrika

Uvádzame tu vyjadrenie Jeho Eminencie, kardinála Wildrida Napiera ohľadom Vassuly Ryden, ktorá nedávno navštívila Durban a prehovorila k veľkému zástupu veriacich v City Hall. Vyjadrenie kardinála bolo odfotené v Catholic News Bulletin, arcidiecézy Durban, v júni 2009, č.464. Je to oficiálny spravodajca pre farnosti a rehoľné komunity arcidiecézy Durban.

"Aktuálne o Vassule Ryden"

V máji Vassula navštívila našu krajinu aj Durban a prehovorila k veľkému zástupu veriacich. Pretože vyvstali isté otázky ohľadom jej osoby - či sú jej "zjavenia" pravé a či sa v jej spisoch nenachádzajú dogmatické omyly a aký je jej postoj voči katolíckej cirkvi, rovnako ako voči cirkvi pravoslávnej, v ktorej vyrástla.

Pozval som ju na biskupstvo k neformálnemu rozhovoru pri obede. Náš dialóg objasnil, že jej povolanie byť nástrojom Ježišovým, sa udialo za nadprirodzených okolností. Určite nie je možné si nevšimnúť jej vzťahu ku katolíckej cirkvi. V roku 1995 Svätá stolica oznámil, že existujú vážne pochybnosti o autenticite a pravosti posolstiev publikovaných Vassulou. Tieto pochybnosti boli vyjadrené v Notifikácii z 25. októbra 1995.

V liste s dátumom 16.4.2004 kardinál Ratzinger, vtedajší prefekt Kongregácie pre náuku viery, vyjadril, že Vassula uspokojivo odpovedala na otázky Kongregácie. Podľa slov listu je výsledok dialógu uspokojivý a pani Ryden podala uspokojivé vysvetlenie stavu svojho manželstva, rovnako tak objasnila nejasnosti, ktoré Svätá stolica vyjadrila predchádzajúcou Notifikáciou vo veci jej zápiskov a účasti na sviatostiach.

Prílohou kardinálovho listu boli Vassuliny odpovede na otázky položené Kongregáciou. Vyhlásil tu, že Vassula uspokojivo odpovedala na otázky Kongregácie.

Veľmi ma mrzí, že boli znova vnesené nejasnosti vyjadrením kardinála Levadu z roku 2007, ktorý síce znovu potvrdzoval Notifikáciu, ale celkom ignoroval vyjadrenie z roku 2004.

Veľmi som sa tešil na stretnutie s ňou. Po celú dobu nášho stretnutia ma udivovala jej absolútna otvorenosť, obzvlášť vo chvíli, keď som ju požiadal, aby mi porozprávala svoj príbeh alebo prečo si Boh vybral práve ju. Aj ona sama je neustále prekvapená, že bola práve ona vybraná, keď bola ďaleko od toho, aby praktizovala svoje náboženstvo.

Ďalej som sa zaujímal o to, aká je situácia vo vzťahu medzi ňou a Svätou stolicou. S mnohými vrcholnými predstaviteľmi Vatikánu, ktorí voči nej nemajú nič negatívne, má veľmi priateľské a srdečné vzťahy.

Z toho, čo bolo povedané, môžeme kategoricky vyhlásiť, že sa ani v najmenšom Cirkev nemusí obávať toho, že by Vassulino pôsobenie akýmkoľvek spôsobom ohrozovalo katolícku vieru. Vskutku, posolstvá, ktoré sú cez ňu odovzdávané, sú v zhode s volaním samotnej Cirkvi k pokániu a k návratu k základom viery, zvlášť k základným modlitbám ako je Ruženec a iné pobožnosti, kedysi tak bežné v katolíckej rodine a v duchovnom živote farnosti.

V takýchto prípadoch je obvyklé, že Cirkev nevyhlasuje "zjavenia", ktoré stále prebiehajú, za autentické - čo je podobná situácia ako v Medžugorie."

Prečítajte si podobný článok priamo na stránkach katolíckej arcidiecézy Durban.

 
Svedectvá
Pohľad Cirkvi
    Zmena situácie - Kongregácia pre náuku viery (2005)
    Patriarcha Alexandrie a celej Afriky Theodoros II.
    Kardinál Franjo Kuharič
    Kardinál Napier, arcidiecéza Durban, Južná Afrika
    Kardinál Sfeir
    Kardinál Telesphore P. Toppo, arcibiskup Ranchi
    Arcibiskup Vincent Concessao, arcibiskup Nového Dillí, India
    Arcibiskup Frane Franič, výňatky z textu
    Arcibiskup David Sahagian
    Arcibiskup Seraphim
    Biskup Anil Joseph Thomas Couto
    Biskup Jeremiah, ukrajinská pravoslávna cirkev v Južnej Amerike
    Rev. Riah Abu El-Assal, biskup Anglikánskej cirkvi v Jeruzaleme
    Biskup Karl Sigurbjörnsson
    Privítanie biskupa Theofylakta, Káhira, Egypt
    Biskup Georges Kahhale
    Rev. Gavin Ashenden, držiteľ doktorátu z kánonického práva
    Otec Ion Bria, profesor pravoslávnej teológie
    Pápež Ján Pavol II.
    Ďalšie materiály CDF
    Zahraničná bibliografia
    Vassula svedčila na stretnutiach po celom svete
    Charitatívne "skutky lásky"
    Ekumenismus a spiritualita
    Kniha Záhada Vassula
Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori
Iné náboženstvá
Svedectvá laikov z celého sveta
Svedectvá väzňov

 
 
Pohľad Cirkvi
Informácie o pohľade Cirkvi na špiritualitu Pravého Života v Bohu

Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori
Osobné svedectvo pravoslávnych, katolíckych a protestantských duchovných, teológov a profesorov, zasvätených osôb

Iné náboženstvá
Svedectvá predstaviteľov iných náboženstiev (nie kresťanstvo)

Svedectvá laikov z celého sveta
Súbor krátkych svedectiev laikov z celého sveta (externý link)

Svedectvá väzňov
Súbor svedectiev o obrátení väzňov z celého sveta (externý link)

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved