PREDCHÁDZAJÚCI | OBSAH CDF | ĎALŠÍ | LOAD PDF

Vassuline odpovede CDF, adresované otcovi Prospero Grechovi

Vassulin úvodný list P. Prosperovi

V Ríme 26.6.2002

Vážený P. Prospero Grech
Collegio Santa Monica,
Rome

Vec: Odpoveď Vassuly Ryden na list P. Grech, menom J. E. kardinála J. Ratzingera z Kongregácie pre náuku viery, zo 4. apríla 2002.

Vážený otče Prospero Grechu,

predovšetkým by som Vám chcela poďakovať za poskytnutú príležitosť odpovedať na otázky, ktoré ste veľmi úctivo vyjadril vo Vašom liste zo 4. apríla 2002, a ktoré sa týkajú mojich spisov a mojej činnosti, z dôvodu nového posúdenia kritického stanoviska uvedeného v "Notifikácii" z roku 1995.

Uvedomujem si zodpovednú úlohu "preverovania duchov" zverenú Vašej najsvätejšej kongregácii (porov. Jn 4,1). Počas posledných rokov som si sama uvedomila závažnosť a citlivosť úlohy rozlišovať duchov, pretože som sa stretla s mnohými ľuďmi, ktorí ma kontaktovali a tvrdili, že majú takisto nadprirodzené skúsenosti s Bohom a chceli ich konfrontovať s mojimi. Z opatrnosti, a tiež z dôvodu vlastnej zodpovednosti, som si stanovila zásadu, že si ich nebudem všímať. A preto si veľmi vážim Vašej práce, ktorou ochraňujete verných vo viere pred najrôznejšími nástrahami a snažíte sa uchovávať ich vieru čistú a neovplyvnenú falošnými prorokmi, a tiež strážite pravé charizmy, ktoré sú určené na prospech cirkvi.

Ďalej som vďačná, že mi dávate príležitosť objasniť a vysvetliť určité výrazy, ktoré sa môžu javiť ako nejasné, pretože sú písané v imaginárnom, poetickom alebo symbolickom štýle. Rovnako som si vedomá, že skutočnosť, že oslovujem kresťanov rímskokatolíckej cirkvi, aj keď som vyznania ortodoxného, je neobvyklá. Avšak skôr ako vnímanie tejto skutočnosti, čo možno chápať ako určitý nesúlad, pokorne vyjadrujem svoju túžbu, aby sa moja činnosť stala malým príspevkom k uzdraveniu sporu medzi kresťanskými bratmi. Preto odpoviem, ako najlepšie budem môcť, na otázky, ktoré ste mi s úplnou úprimnosťou a jasnosťou predložili s uistením láskavého prístupu a pochopenia voči mojim obmedzeným výrazovým možnostiam s ohľadom na rozsiahlu panorámu obsiahnutú v dvanástich dieloch s názvom "Pravý Život v Bohu" (TLIG).

PREDCHÁDZAJÚCI | OBSAH CDF | ĎALŠÍ | LOAD PDF

 
Svedectvá
Pohľad Cirkvi
    Zmena situácie - Kongregácia pre náuku viery (2005)
        Kongregácia pre náuku viery - obsah
        Arcibiskup Ramon C. Arguelles
        P. Joseph Augustine DiNioa
        Kardinál Josef Ratzinger
        Vassula informuje čitateľov TLIG o komunikácii s CDF
        P. Prospero Grech, OSA
        Vassuline odpovede CDF, adresované otcovi Prospero Grechovi
        Odpoveď na 1. otázku: Vzťah medzi TLIG a Zjavením
        Odpoveď na 2. otázku: Môj vzťah pravoslávnej kresťanky k rímskokatolíckej cirkvi
        Odpoveď na 3. otázku: Nejasnosti v terminológii týkajúcej sa Osôb Svätej Trojice
        Odpoveď na 4. otázku: Protológia a eschatológia
        Odpoveď na 5. otázku: Je Pravý Život v Bohu hnutie?
        P. Lars Messerschmidt
    Patriarcha Alexandrie a celej Afriky Theodoros II.
    Kardinál Franjo Kuharič
    Kardinál Napier, arcidiecéza Durban, Južná Afrika
    Kardinál Sfeir
    Kardinál Telesphore P. Toppo, arcibiskup Ranchi
    Arcibiskup Vincent Concessao, arcibiskup Nového Dillí, India
    Arcibiskup Frane Franič, výňatky z textu
    Arcibiskup David Sahagian
    Arcibiskup Seraphim
    Biskup Anil Joseph Thomas Couto
    Biskup Jeremiah, ukrajinská pravoslávna cirkev v Južnej Amerike
    Rev. Riah Abu El-Assal, biskup Anglikánskej cirkvi v Jeruzaleme
    Biskup Karl Sigurbjörnsson
    Privítanie biskupa Theofylakta, Káhira, Egypt
    Biskup Georges Kahhale
    Rev. Gavin Ashenden, držiteľ doktorátu z kánonického práva
    Otec Ion Bria, profesor pravoslávnej teológie
    Pápež Ján Pavol II.
    Ďalšie materiály CDF
    Zahraničná bibliografia
    Vassula svedčila na stretnutiach po celom svete
    Charitatívne "skutky lásky"
    Ekumenismus a spiritualita
    Kniha Záhada Vassula
Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori
Iné náboženstvá
Svedectvá laikov z celého sveta
Svedectvá väzňov

 
 
Pohľad Cirkvi
Informácie o pohľade Cirkvi na špiritualitu Pravého Života v Bohu

Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori
Osobné svedectvo pravoslávnych, katolíckych a protestantských duchovných, teológov a profesorov, zasvätených osôb

Iné náboženstvá
Svedectvá predstaviteľov iných náboženstiev (nie kresťanstvo)

Svedectvá laikov z celého sveta
Súbor krátkych svedectiev laikov z celého sveta (externý link)

Svedectvá väzňov
Súbor svedectiev o obrátení väzňov z celého sveta (externý link)

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved