Biskup Anil Joseph Thomas Couto

Biskup Dillí v Indii privítal pútnikov TLIG v máji 2005 týmito slovami:

(...) Sv. Katarína Sienská a ďalší veľkí svätci, ktorí zanechali hlbokú stopu v histórii, ale o nich nemám v úmysle hovoriť. Vyzvali a presvedčili pápeža, aby sa vrátili k životu podľa Evanjelia.

Musím sa priznať, že som tomu zo začiatku príliš neveril. Urobil som istú skúsenosť, keď prišla Vassula do Dillí v roku 1990, ešte než som sa stal biskupom. Vtedy som sa práve vrátil z Ríma po svojich ekumenických štúdiách. Mali sme vtedy moc krásne stretnutie so všetkými pastormi, atď. Ale vtedy som to nebral nijako vážne. Hovoril som si, že na svete je dnes veľa takých ľudí atď. Ale keď som začal čítať jej spisy, čítať jej posolstvá, povedal som (o Vassule), že je pravá, je naozajstná a jej posolstvá ukazujú cestu k jednote. Ako som čítal včera, nie je to nič iné ako pokánie, pokora, láska a porozumenie a prijatie druhého na úrovni srdca, na čo čakám. (...)

To sa prvýkrát v mojom živote stalo teraz, v posledných 4 dňoch, a som si istý, že túto skúsenosť urobili mnohí z nás. Prvýkrát v našich životoch sme spoločne prítomní sláveniu Eucharistie. Pravoslávni, katolíci, anglikáni a ďalší. Samozrejme by sme spomenuli aj ostatné protestatské skupiny, ktoré tu nie sú, ale keby boli, určite by boli tiež prítomné Eucharistie. Musíme ich pozvať na ďalšiu púť, zamerať sa na Slovo Božie. Na Slovo Božie, na naše vlastné skúsenosti, vieru v Ježiša, naše kresťanské skúsenosti učeníkov, a na to, čo nás všetkých zjednocuje. A potom ich to dovedie k Svätej Eucharistii a k celej katolíckej (všeobecnej) Tradícii, na ktorej máme podiel všetci, nie len rímskokatolíci, katolíckej Tradícii, Tradícii Cirkvi, na ktorej máme všetci podiel. Povedie ich to k plnému porozumeniu toho, čo znamená Cirkev a jej celá Tradícia.

To môže byť náš plán pre ďalšiu púť. Zhromaždiť tých, ktorí neveria v Eucharistiu ako stred Jednoty, ale veria v Slovo Božie. Som si istý, že Slovo Božie je základ. Zakúsili sme to v Dillí, keď zomrel pápež Ján Pavol II. a mali sme spoločnú ekumenickú bohoslužbu. Zhromaždilo sa nás tam veľa, a všetci hovorili veľmi krásne o smrti a vzkriesení, ktoré sú plne obsiahnuté vo viere, ktorú všetci zdieľame. Povedali sme si, že nie sme schopní sa zjednotiť okolo Eucharistického stola ale rozhodne sme schopní sa zhromaždiť pri stole Božieho Slova. Tak sa môžeme stretnúť s protestantmi, a to je šanca aj pre zdieľanie viery, ktorú máme spoločnú, a ktorá nás privádza do Jednoty Jednej Svätej Katolíckej a Apoštolskej Cirkvi.

Vassula, veľmi vám ďakujem. Ďakujem za túto poskytnutú príležitosť.

 
Svedectvá
Pohľad Cirkvi
    Zmena situácie - Kongregácia pre náuku viery (2005)
    Patriarcha Alexandrie a celej Afriky Theodoros II.
    Kardinál Franjo Kuharič
    Kardinál Napier, arcidiecéza Durban, Južná Afrika
    Kardinál Sfeir
    Kardinál Telesphore P. Toppo, arcibiskup Ranchi
    Arcibiskup Vincent Concessao, arcibiskup Nového Dillí, India
    Arcibiskup Frane Franič, výňatky z textu
    Arcibiskup David Sahagian
    Arcibiskup Seraphim
    Biskup Anil Joseph Thomas Couto
    Biskup Jeremiah, ukrajinská pravoslávna cirkev v Južnej Amerike
    Rev. Riah Abu El-Assal, biskup Anglikánskej cirkvi v Jeruzaleme
    Biskup Karl Sigurbjörnsson
    Privítanie biskupa Theofylakta, Káhira, Egypt
    Biskup Georges Kahhale
    Rev. Gavin Ashenden, držiteľ doktorátu z kánonického práva
    Otec Ion Bria, profesor pravoslávnej teológie
    Pápež Ján Pavol II.
    Ďalšie materiály CDF
    Zahraničná bibliografia
    Vassula svedčila na stretnutiach po celom svete
    Charitatívne "skutky lásky"
    Ekumenismus a spiritualita
    Kniha Záhada Vassula
Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori
Iné náboženstvá
Svedectvá laikov z celého sveta
Svedectvá väzňov

 
 
Pohľad Cirkvi
Informácie o pohľade Cirkvi na špiritualitu Pravého Života v Bohu

Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori
Osobné svedectvo pravoslávnych, katolíckych a protestantských duchovných, teológov a profesorov, zasvätených osôb

Iné náboženstvá
Svedectvá predstaviteľov iných náboženstiev (nie kresťanstvo)

Svedectvá laikov z celého sveta
Súbor krátkych svedectiev laikov z celého sveta (externý link)

Svedectvá väzňov
Súbor svedectiev o obrátení väzňov z celého sveta (externý link)

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved