OBSAH CDF | ĎALŠÍ | DOWNLOAD PDF

Zmena postoja Kongregácie pre náuku viery vo Vatikáne (CDF) vzhľadom k Pravému Životu v Bohu (TLIG)

Keď bol požiadaný kardinál Ratzinger, neskôr pápež Benedikt XVI., "Akú dá vaša kancelária odpoveď, ak sa niekto spýta, či je notifikácia stále platná?", jeho odpoveď bola:

"Situácia sa zmenila"

Január 2005

Počas niekoľkých posledných rokov prebiehajúca komunikácia medzi Kongregáciou pre náuku viery (CDF) a Vassulou, zmenila situáciu, ktorá nastala po notifikácii uverejnenej CDF v roku 1995. Dialóg medzi Vassulou a CDF bol zverejnený v najnovšom vydaní TLIG po celom svete, na žiadosť prefekta CDF v tej dobe, kardinála Jozefa Ratzingera, teraz pápeža Benedikta XVI. Zverejnenie tohto dialógu vyústilo v liste z 10. júla 2004, ktorý je podpísaný samotným kardinálom Ratzingerom, radu predsedov katolíckych biskupských konferencií, ktorí vyjadrili určité obavy, týkajúce sa Vassuly a ich spisov. Jeho Svätosť im vo svojom liste vysvetlila, že bol upravený postoj CDF k Vassule a jej spisom. Pápež Benedikt si želá, aby si každý prečítal otázky položené Vassule a jej odpovede. Úplná korešpondencia je k dispozícii TU.

OBSAH CDF | ĎALŠÍ | DOWNLOAD PDF

 
Svedectvá
Pohľad Cirkvi
    Zmena situácie - Kongregácia pre náuku viery (2005)
        Kongregácia pre náuku viery - obsah
        Arcibiskup Ramon C. Arguelles
        P. Joseph Augustine DiNioa
        Kardinál Josef Ratzinger
        Vassula informuje čitateľov TLIG o komunikácii s CDF
        P. Prospero Grech, OSA
        Vassuline odpovede CDF, adresované otcovi Prospero Grechovi
        Odpoveď na 1. otázku: Vzťah medzi TLIG a Zjavením
        Odpoveď na 2. otázku: Môj vzťah pravoslávnej kresťanky k rímskokatolíckej cirkvi
        Odpoveď na 3. otázku: Nejasnosti v terminológii týkajúcej sa Osôb Svätej Trojice
        Odpoveď na 4. otázku: Protológia a eschatológia
        Odpoveď na 5. otázku: Je Pravý Život v Bohu hnutie?
        P. Lars Messerschmidt
    Patriarcha Alexandrie a celej Afriky Theodoros II.
    Kardinál Franjo Kuharič
    Kardinál Napier, arcidiecéza Durban, Južná Afrika
    Kardinál Sfeir
    Kardinál Telesphore P. Toppo, arcibiskup Ranchi
    Arcibiskup Vincent Concessao, arcibiskup Nového Dillí, India
    Arcibiskup Frane Franič, výňatky z textu
    Arcibiskup David Sahagian
    Arcibiskup Seraphim
    Biskup Anil Joseph Thomas Couto
    Biskup Jeremiah, ukrajinská pravoslávna cirkev v Južnej Amerike
    Rev. Riah Abu El-Assal, biskup Anglikánskej cirkvi v Jeruzaleme
    Biskup Karl Sigurbjörnsson
    Privítanie biskupa Theofylakta, Káhira, Egypt
    Biskup Georges Kahhale
    Rev. Gavin Ashenden, držiteľ doktorátu z kánonického práva
    Otec Ion Bria, profesor pravoslávnej teológie
    Pápež Ján Pavol II.
    Ďalšie materiály CDF
    Zahraničná bibliografia
    Vassula svedčila na stretnutiach po celom svete
    Charitatívne "skutky lásky"
    Ekumenismus a spiritualita
    Kniha Záhada Vassula
Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori
Iné náboženstvá
Svedectvá laikov z celého sveta
Svedectvá väzňov

 
 
Pohľad Cirkvi
Informácie o pohľade Cirkvi na špiritualitu Pravého Života v Bohu

Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori
Osobné svedectvo pravoslávnych, katolíckych a protestantských duchovných, teológov a profesorov, zasvätených osôb

Iné náboženstvá
Svedectvá predstaviteľov iných náboženstiev (nie kresťanstvo)

Svedectvá laikov z celého sveta
Súbor krátkych svedectiev laikov z celého sveta (externý link)

Svedectvá väzňov
Súbor svedectiev o obrátení väzňov z celého sveta (externý link)

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved