35. výročie Pravého Života v Bohu

Posolstvo od Vassuly k 35. výročiu TLIG
24. november 2020

Drahí priatelia,

Čoskoro budeme oslavovať 35. výročie TLIG, takže mi dovoľte napísať vám všetkým pár slov. Musíme pamätať na to, aby sme prijali silu z milosti, ktorá je v Ježišovi, a pamätať na to, že Láska a Viera nakoniec zvíťazia, toto je Kristovo Posolstvo, toto je Kristovo prísľúbenie!

Zľutujúc sa nad nami, Kristus prišiel k nám skrze Svoje volanie, v temnote, v ktorej sme žili, a napriek našej nehodnosti nám dal Svoje Svetlo do našich sŕdc, aby sme obnovili a uzdravili svoju dušu, aby sme my, na oplátku, boli schopní získať ľudí pre Neho. Je to všetko Božie dielo.

A tak, s bázňou pred Pánom, na ktorú vždy pamätajme, pokračujme s odvahou v evanjelizácii s láskou, ako sme to vždy robili, aby sme aj ďalej získavali srdcia pre Krista, pretože Božie Posolstvo sa nedá spútať, aj keď my sami sme v týchto časoch skúšky tak nejako spútaní (zablokovaní), ale nebude to dlho, pretože Ježišov návrat sa blíži.

Spomeňte si na Božie slová v 80-tych rokoch, keď povedal s trpkosťou a smútkom: "stali ste sa vyberavou generáciou" a "Vaša éra je plná mŕtvych slov ..."

Hovorilo sa, že v Posledných dňoch budú ľudia priťahovať na seba najrôznejšie pohromy a príroda sa obráti proti nám, s katastrofami kvôli ich hriešnosti a ich odpadlíctvu a ich nekajúcim srdciam. Kristus nám predpovedal, že nastanú veľké súženia a zasiahnu základy Cirkvi a že kardináli sa obrátia proti kardinálom a biskupom proti biskupom a že ľudia nebudú akceptovať pravdu, ktorú nám Kristus dal, ale ich uši bude štekliť každá novinka podľa ich vkusu.

Všímame si ich dnes, neustále hľadajú niečo iné, niečo senzačné, niečo nové, nikdy neprehlbujú svoju vieru v Krista; no, nebuďte jedným z nich, aby ste boli oklamaní a neodvrátili sa a nenasledovali cestu, ktorá nie je od Boha alebo nenasledovať falošného Krista. Tí, ktorých posolstvá TLIG už viac nelákajú, by sa mali zamerať a prečítať si Bibliu. Ježiš Kristus sa nemení, tak ako bol v minulosti, je dnes rovnaký a vždy bude ten istý. Tieto Posolstvá TLIG sú znovu vyslovením a pripomienkou Jeho Slova.

Tu je niekoľko dobrých správ: Napísala som obom arcibiskupom, Felixovi Toppoovi a Arguellesovi, či sú ochotní rozšíriť svoju pečať Nihil Obstat a Imprimatur na nové posolstvá po ich prečítaní; obaja to ochotne prijali.

Takže teraz až od januára 2021 môžu byť nové posolstvá nasledujúce po jednej knihe vytlačené s rovnakými schválenými Pečaťami. Nové posolstvá by sa nemali pridávať do jednej knihy z jednoduchého dôvodu, že je už príliš plná a ťažká, ale nová druhá kniha by mala byť vytlačená s podobnou kvalitou a farbou ako jedna kniha. Do tej druhej knihy budeme neskôr pridávať akékoľvek nové posolstvo, ktoré bude dané Kristom iba vtedy, keď to poviem, pretože to bude potrebné znovu skontrolovať a dať pečať schválenia.

Takže vzdávajme vďaky Kristovi a chváľme Jeho Meno, ktorý chráni Svoje Dielo, a našej Blahoslavenej Matke, ktorej som od samého začiatku zverila toto Dielo (TLIG), aby ho strážila! Nikdy nezabúdajme na milosť, ktorá nám bola daná, aby sme boli Božími vyslancami, ktorých si vybral Kristus spomedzi tisícov, aby šírili tieto božské semená po celom svete.

Neustále pripomínať všetkým začať vážne hľadať nebeské veci, ktoré trvajú večne, a prestať hľadať pozemské veci, ktoré nikdy nevydržia, ale sa pominú. Vytrvajte v dobrej viere a chváľte Pána, ktorý napravil naše krivé cesty. Pamätajte vždy, kto bol a je vaším Učiteľom: Ježiš Kristus!

Maranata! Príchod Pána bude čoskoro. Lo tedhal ... (neboj sa) ako hovorí Ježiš ...

Boh žehnaj všetkým vám,

V Kristovi,
Vassula

 
Špiritualita
Modlitby
Príhovory
Listy
    Sopka na Islande a proroctvo - doplnenie a vysvetlenie od Vassuly
    O proroctvách
    Pozor na ducha Jezábel
    Proroctvo o 11. septembri
    Rozlišovanie poslušnosti (Discerning Obedience)
    Rúhanie proti Duchu Svätému
    15. výročie PRAVÉHO ŽIVOTA V BOHU
    35. výročie PRAVÉHO ŽIVOTA V BOHU
    Správne chápanie Pravého Života v Bohu
Eseje
Zázraky
Úvahy o posolstvách
Modlitebné skupiny
Púte a stretnutia
Proroctvá

 
 
Modlitby
Modlitby vybraté z Posolstiev

Príhovory
Vybraté príhovory Vassuly a ďalších významných osobností (zoradené chronologicky)

Listy
Tu nájdete Vassuline listy na rôzne témy.

Eseje
Eseje a ďalšie príspevky od rôznych autorov na rozličné témy

Zázraky
Nový projekt z novembra roku 2006. Tu nájdete zaznamenané zázraky nejako spojené s Vassulou a TLIG

Úvahy o posolstvách
Meditácie úvahy a komentáre na vybraté posolstvá

Modlitebné skupiny
TLIG modlitebné skupiny a asociácie

Púte a stretnutia
Nadchádzajúce a predchádzajúce púte a stretnutia Pravého Života v Bohu

Proroctvá
Články a podnety vzťahujúce sa k proroctvám

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved