Správne chápanie Pravého Života v Bohu

od Vassuly Ryden
(máj 1997)

Vždy som hovorila a neváham znovu opakovať, že posolstvo Pravého Života v Bohu nie je žiadnym posolstvom hrôzy a desu. Tí, ktorí ho týmto spôsobom prezentujú, Pravému Života v Bohu veľa škodia. Je to chválospev lásky spievaný nám Samotným Bohom. Noc tohto odpadlíctva je takmer u konca a čoskoro bude biely deň - túto NÁDEJ môžeme nájsť v posolstve a je to nádej, že Boh zasiahol, aby nás zachránil v našej úbohosti. Keď Boh hovorí, môžete rozlíšiť a spoznať, že je to Boh, kto hovorí. Jeho jazyk nie je prehnaný, okázalý ani desivý alebo budiaci dojem senzácie, vôbec nie. Keď Boh hovorí pozdvihuje dušu. Jeho reč je jednoduchá a plná pokory. On neplní dušu strachom alebo zdesením, on ju napĺňa pokojom a nádejou. Jeho jazyk sa vyznačuje veľkou jednoduchosťou, jasom, priezračnosťou a otcovským tónom plným priateľstva. Boh v Písme vraví: "Nehovoril som v skrytosti, v temnom kúte zeme. Nepovedal som Jákobovmu potomstvu: 'Hľadajte ma v pustých zákutiach.' Ja som Hospodin. Hovorím, čo je správne, oznamujem, čo je pravdivé." (Iz 45,19)

Aby som oslávila Božie posolstvo, tak hovorím tým, ktorí majú sklon posolstvo nesprávne interpretovať, tak že sa celým svojim bytím upínajú len na nešťastie a katastrofy a budia zdanie, že Satana je možné nájsť pod vankúšom alebo v chladničke, aby toho nechali. Skúmajte skôr sami seba, aby ste sa uistili, či rozumiete, ako k vám Boh hovorí, a dajte si pozor, aby ste neboli otrokmi svojej mysle a svojho rozumu, ktorí ešte stále žijú v strachu a v očakávaní hrôzy a desu, ktoré čoskoro prídu. Možno vás Boh prekvapí, a vy sa vo svojom obrátení budete cítiť veľmi sklamaní, práve ako Jonáš v Ninive ...

Kto kedy povedal, že by to či ono miesto ako jediné v Európe malo prežiť? Ak niekto zameria svoju pozornosť na "iné posolstvá", potom sa môže snažiť akokoľvek, avšak Pravý Život v Bohu sa do tých posolstiev hrôzy a desu zaradiť nedá. Ak bude niekto z vás vydávať svedectvo o Pravom Živote v Bohu, sústreďte svoju pozornosť hlavne na Bohatstvo Svätého Srdca, dané nám v tomto posolstve. Nehovorím, že nemáte čítať a sledovať iné posolstvá, ja sama niektoré rešpektujem a verím, že sú pravé, ale dnes na nás padajú falošné posolstvá ako dážď a rovnako tak aj zavádzajúce interpretácie od ľudí, ktorí posolstvám (TLIG) vôbec neporozumněli.

Čo sa týka tých, ktorí názov Pravý Život v Bohu použili pre svoje časopisy, bola by som rada, aby si uvedomili nebezpečenstvo týchto dní, nebezpečenstvo výskytu falošných posolstiev, a zamerali sa hlavne na bohatstvo Pravého Života v Bohu (je možné napísať stovky kníh o trojičnej spiritualite Pravého Života v Bohu), alebo sa zamerali na mystiku otcov púšte, sv. Simeona, sv. Silvána, sv. Gertrudy, sv. Brigity a ponúkli porovnanie so spiritualitou ďalších mystikov. Tak budú ukazovať plnosť posolstva a priťahovať nielen tých, ktorí Pravý Život v Bohu prečítali, ale aj kňazov a duchovných. Domnievam sa, že nie je múdre sústrediť sa iba na moje cesty, ale časopis môže byť zaujímavejší, keď prinesie inšpirácie a analógie s mystikmi, ktorých som už spomenula.

Všetkým, ktorí by chceli prispievať ako dobrovoľníci v šírení posolstva Pravého Života v Bohu alebo mať svoju modlitebnú skupinu, národnú asociáciu, môžem odporučiť, aby nad týmito posolstvami rozjímali a stali sa tak schopnými o nich svedčiť. Rozjímavým čítaním týchto posolstiev môže každý oveľa lepšie porozumieť textom Písma Svätého. Počula som podobný názor od mnohých ľudí, dokonca aj z radov duchovenstva a kňazov. Niektorí ľudia poznajú posolstvá len z môjho rozprávania na stretnutiach, z videa či zvukových nahrávok, alebo z občasného čítania článkov v časopisoch Pravého Života v Bohu. Postupné denné čítanie týchto posolstiev, od začiatku do konca, vám pomôže k lepšiemu pochopeniu Písma, váš duchovný rozmer sa prehĺbi a vaša láska k Bohu vzrastie.

 
Špiritualita
Modlitby
Príhovory
Listy
    Sopka na Islande a proroctvo - doplnenie a vysvetlenie od Vassuly
    O proroctvách
    Pozor na ducha Jezábel
    Proroctvo o 11. septembri
    Rozlišovanie poslušnosti (Discerning Obedience)
    Rúhanie proti Duchu Svätému
    15. výročie PRAVÉHO ŽIVOTA V BOHU
    Správne chápanie Pravého Života v Bohu
Eseje
Zázraky
Úvahy o posolstvách
Modlitebné skupiny
Púte a stretnutia
Proroctvá

 
 
Modlitby
Modlitby vybraté z Posolstiev

Príhovory
Vybraté príhovory Vassuly a ďalších významných osobností (zoradené chronologicky)

Listy
Tu nájdete Vassuline listy na rôzne témy.

Eseje
Eseje a ďalšie príspevky od rôznych autorov na rozličné témy

Zázraky
Nový projekt z novembra roku 2006. Tu nájdete zaznamenané zázraky nejako spojené s Vassulou a TLIG

Úvahy o posolstvách
Meditácie úvahy a komentáre na vybraté posolstvá

Modlitebné skupiny
TLIG modlitebné skupiny a asociácie

Púte a stretnutia
Nadchádzajúce a predchádzajúce púte a stretnutia Pravého Života v Bohu

Proroctvá
Články a podnety vzťahujúce sa k proroctvám

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved