Rozlišovanie poslušnosti

Článok nazvaný 'Poslušnost - lepšia je obeť ako pôst' od otca Abberton, bol doručený čitateľom 'Pravého Života v Bohu' 22. októbra 2001. Článok pojednával o ťažkostiach, ktoré zažila Ana Lizarralde so svojím biskupom v Uruguaji.

Tu nižšie uvádzame Vassulinu odpoveď na list otca Johna.


Milý otec John,

čítala som váš list týkajúci sa Aninho prípadu. Je v ňom niekoľko vecí, ktorým by som chcela porozumieť a odpustite mi, ak budem oponovať časti vášho listu.

Biskup, ako ste povedal, nekoná v zhode s kardinálom Ratzingerom a nekoná ani podľa správneho predpisu kánonického práva, a preto teda v tej veci ani nie je zjednotený s pápežom. Inými slovami, je v úplnej neposlušnosti. Nebol by ste neposlušný Cirkvi, pápežovi a Božej Vôli, keby ste počúval a stal sa spolupracovníkom takého anarchisty, ktorý si vytvoril vlastné predpisy, ktoré diktuje ľuďom?

Povedali ste, že nepoznáte žiadnu sväticu, ktorá by bola 'neposlušná' svojej predstavenej; mýlim sa, keď poviem, že Johanka z Arcu bola známa tým, že neposlúchala, ani nebola poslušná svojmu biskupovi Cauchonovi? Poslúchala iba Boží hlas a nepozerala na to, čo jej prikázal biskup. Svoju úlohu zdarne dokončila.

Keď som čítala knižočku, ktorú mi dala matka Tekla od sestier brigitinek, o svätej Brigite Švédskej, na strane 34 a 78, knihy s názvom 'Matka Božia a Svätá Brigita', vydanej nakladatelstvom Vatikán Polyglot, tlač 1983, stálo: "Kvôli poslušnosti je lepšie podriadiť svoju vôľu, akokoľvek dobrá by bola, a poslúchnuť vôľu predstaveného, AK to neškodí spáse duše, alebo je to z iného dôvodu nerozumné." Nasleduje pasáž o kňazovi: "Mal by pokorne poslúchať svojho predstaveného vo všetkom, čo NIE JE PROTI Bohu."

Cnosť poslušnosti vyžaduje rozlišovanie a veľké množstvo vnútorného svetla, aby sme mohli určiť, či to, čo je od nás žiadané, prichádza od Boha a je to v zhode s Božou Vôľou. Ak to, čo je nariadené od predstaveného alebo od biskupa nie je v zhode s učením Cirkvi a nie je to v zhode s kánonickým právom a hlavne to nie je v zhode s Božou Božskou Vôľou, v zhode s Pannou Máriou, ktorá hovorila ku svätej Brigite, mýlim sa, keď poviem, že človek by nemal poslúchnuť len preto, aby mohol povedať poslúchol som? Človek potrebuje bystrosť, pretože, opravte ma, ak sa mýlim, pokiaľ tento biskup alebo predstavený prekračuje božské právo a Božiu Vôľu, potom to, čo robí, je v rozpore s Božou Vôľou. On je ten, kto je neposlušný a v tomto prípade oživuje niečo, čo je mŕtve a zrušené, a to Index. Pre mňa si tento biskup urobil svoje vlastné pravidlá a kanonické právo. Ak by tento biskup (vezmem extrémny príklad) nabudúce povedal Ane, aby išla a obesila sa, mala by počúvať niečo, čo je proti Božím zákonom a zabiť sa? Ako by ste jej potom v tomto poradil?

Ak nás Cirkev učí, aby sme boli dobrými kresťanmi a dodáva odvahy nám, laikom, aby sme evanjelizovali a modlili sa, a potom máte biskupa, ktorý to zničí a povie vám, že vaša modlitebná skupina by sa mala rozpustiť, mal by človek poslúchnuť?

Je pravda, že kresťan, ako ste povedal, musí čítať Písmo a načúvať učeniam autority Cirkvi. Mali by sme teda počúvať to, čo hovorí Písmo v Skutkoch 4,18-20: "Zavolali ich teda a prikázali im, aby meno Ježišovo vôbec nerozhlasovali a o ňom neučili. Ale Peter a Ján im odpovedali: 'Posúďte sami, či je pred Bohom správne, aby sme počúvali vás a nie jeho. Lebo o tom, čo sme videli a počuli, nemôžeme mlčať.'" A potom toto v Skutkoch 5,29: "Boha treba poslúchať, nie ľudí." Nezdá sa vám to tak, že reakcia toho biskupa je veľmi podobná tomu, ako sa správajú slobodomurári, a že je dosť možné, že je jedným z nich, a že je nepriateľom Cirkvi?

Čo tiež môže človek povedať na Mat 12,1-8? zvlášť na Kristove slová: "Milosrdenstvo chcem, a nie obeť." Pripadá mi, že Ana vykonala veľmi veľa obetí, a mali by sme sa pýtať: "Páčil sa ten skutok Ježišovi?"

Znovu mi odpustite, že mám námietky a veľmi ocením, keď mi odpoviete a opravíte ma, ak sa mýlim.

V Božej láske,
Vassula

 
Špiritualita
Modlitby
Príhovory
Listy
    Sopka na Islande a proroctvo - doplnenie a vysvetlenie od Vassuly
    O proroctvách
    Pozor na ducha Jezábel
    Proroctvo o 11. septembri
    Rozlišovanie poslušnosti (Discerning Obedience)
    Rúhanie proti Duchu Svätému
    15. výročie PRAVÉHO ŽIVOTA V BOHU
    Správne chápanie Pravého Života v Bohu
Eseje
Zázraky
Úvahy o posolstvách
Modlitebné skupiny
Púte a stretnutia
Proroctvá

 
 
Modlitby
Modlitby vybraté z Posolstiev

Príhovory
Vybraté príhovory Vassuly a ďalších významných osobností (zoradené chronologicky)

Listy
Tu nájdete Vassuline listy na rôzne témy.

Eseje
Eseje a ďalšie príspevky od rôznych autorov na rozličné témy

Zázraky
Nový projekt z novembra roku 2006. Tu nájdete zaznamenané zázraky nejako spojené s Vassulou a TLIG

Úvahy o posolstvách
Meditácie úvahy a komentáre na vybraté posolstvá

Modlitebné skupiny
TLIG modlitebné skupiny a asociácie

Púte a stretnutia
Nadchádzajúce a predchádzajúce púte a stretnutia Pravého Života v Bohu

Proroctvá
Články a podnety vzťahujúce sa k proroctvám

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved