15.výročie PRAVÉHO ŽIVOTA V BOHU

28. november 2000

"Oslavuj každoročne deň, v ktorom som priviedol teba a potom aj veľa iných do Svojho Srdca. Objav tie nespočetné poklady, ktoré som uchoval pre vašu dobu. Zapamätaj si tento veľký deň ..." (28. novembra 1995)

Vassula píše:

Ježiš sa pýta nás všetkých, ktorí žijeme Pravý Život v Bohu: "Ste šťastní, že ste so Mnou týmto spôsobom po všetky tie roky?" A pokračuje: "Stali ste sa časťou Mojej osoby a Ja časťou vašej - zabývali ste sa vo Mne a Ja mám Svoj domov vo vás ..." Ďalej v tomto posolstve Ježiš hovorí: "Môj chodník je priamy. Cesty, ktorými sa k vám blížim, sú radostné ... váš Kráľ je dokonalý a úžasný."

Tieto Kristove slová sú živé, najmä pre tých, ktorí boli vyvolení stať sa apoštolmi Pravého Života v Bohu. Keď náš Pán vraví "Môj chodník je priamy", očakáva takisto aj od nás narovnanie našich ciest, a od tej doby čo sme sa stali Jeho časťou, máme byť príkladom pre ostatných. Preto by v nás teda nemala zostať žiadna neresť. Tam kde je cnosť, tam je Svetlo, tam kde je láska, tam je Boh. Preto apelujem na vás na všetkých, ktorí ste boli povolaní k Pravému Životu v Bohu, aby ste uskutočnili špeciálny akt zmierenia. Ak niekto máte do dnešného dňa s niekým nejaký spor, prosím vás, urovnajte tento spor pri príležitosti oslavy výročia Pravého Života v Bohu a ponúknite tento skutok Kristovi Ježišovi. Viem, že On od vás prijme toto gesto ako vôňu kvetov, ako zmierujúcu vôňu kadidla. Preto teda choďte a uzavrite mier so svojím bratom, aby ste boli schopní so všetkou poctivosťou Bohu povedať: "Som Tvoj služobník, žijúci Tvoje posolstvá, urovnal som spor so svojím bratom a chcem s Tebou uzavrieť mier." Keď ste uzavreli mier so svojím bratom, uzavrite ho taktiež so svojím Bohom.

Žite Kristovo posolstvo, lebo zostávať nezmierený a napriek tomu kázať o zmierení, je ako by sme sa modlili len perami, nie je to úprimné. Naša Svätá Matka jedného dňa povedala: "Prišla som k vám všetkým, prosiť vás, aby ste sa zmierili s Bohom aj so sebou navzájom ... prišla som vám pripomenúť, že skutočným apoštolom Božím je ten, ktorý koná Božiu Vôľu: Milovať Boha znamená plniť Božiu Vôľu." (6.-8. decembra 1993) Nesklamte našu Blahoslavenú Matku svojou zášťou, ukrytou vo vašom srdci ako stočený had. Iste by ste nechceli počuť našu Svätú Matku, ako vám jedného dňa povie: "Keď som volala po zmierení, pretože ste všetci časťou druhého, nepočuli ste Ma." (6.-8. decembra 1993)

Začula som Božie Volanie a odpovedala som Mu. Prehovoril a ja som uverila. Keď sa Jeho Diela začínajú rozrastať a Jeho bohatá Žatva sa blíži, treba robotníkov. A tak sa Otec, ktorý všetky tieto veci vidí, zhliadol tiež na vás a zavolal vás. A vy ste odpovedali na Jeho Volanie a On sa raduje z vašej odpovede.

Odpovedať na Jeho Volanie je milosť, ktorá pomáha nášmu rozvoju. Táto milosť je dar od Boha, prichádzajúci k nám pre Jeho Nekonečné Milosrdenstvo. A ako povedal Boh, Ten, ktorý nás formoval k tomu, aby sme sa stali apoštolmi konca týchto časov:

Bolo predpovedané, že na konci časov Naše Dve Srdcia (Ježišovo a Máriino) povolajú apoštolov, ktorí sa budú volať: apoštoli konca časov. Kráľovná Neba aj Ja ich poučíme, aby išli ku každému národu a bez bázne hlásali Slovo Božie. Aj keby dokonca museli preliať krv, keď budú úskočne napádaní Nepriateľom, nebudú zlomení.

Ich jazyk ako dvojsečný meč prebodne nepriateľov Mojej Cirkvi a odhalí ich herézy. Nezachvejú sa nikdy a nespoznajú strach, lebo ich vybavím duchom odvahy. Bič ničiteľa ich nedosiahne. Neponechajú žiadny kameň neobrátený. Budú sa ponáhľať za hriešnikmi, povýšenými rečníkmi, za veľkými a pyšnými, pokrytcami, zradcami Mojej Cirkvi. Budú za nimi ponáhľať s Mojím Krížom v jednej ruke a Ružencom v druhej. A My budeme stáť po ich boku. Rozdrvia herézy a na ich miesto postavia vernosť a pravdu. Stanú sa protiliekom na otravu, pretože budú rásť ako puky z Kráľovskeho Srdca Máriinho. (3. apríla 1996)

Ale tiež naša Pani, ktorá má taktiež pripravené po celom svete rozličné žatvy Pokoja, vyzýva Svoje deti aby sa zhromaždili a modlili sa jedným srdcom. Niektorým, ktoré povolala, zverila osobitnú úlohu rozširovať Jej posolstvo. Nikdy nevieme, kedy si pre nás Pán príde. Preto musíme žiť každý deň tak, ako by to bol náš posledný deň na zemi.

Ježiš nám opäť pripomína:

Prišiel som v tvojej neznalosti a zveril som ti úlohu, ktorá ďaleko presahuje tvoje možnosti. Dal som ti spoznať Svoje Najsvätejšie Srdce a budem Ho stále dávať spoznať v tomto studenom svete, zaliatém krvou vlastných zločinov. Nechám tento Prameň z Môjho Svätého Srdca prenikať do tohto studeného sveta, aby dával život všade, kadiaľ prejde, a vyplní sa Môj Prísľub, pretože Môj Svätý Duch, Darca Života, ovládne túto zvrátenú spoločnosť a zmení ju na ľud spravodlivý. Potom bude ich údelom svätosť a spravodlivosť. (28. novembra 1996)

Radujte sa v Pánovi, aby na nás zostúpil Raj. Dovoľte Svätému Duchu, aby zakorenil vprostred vášho srdca, pretvoril vašu dušu a nasýtil ju Kristovým Obrazom, Božským Obrazom. Modlime sa a hovorme tieto slová, ktoré nám dal Pán:

Pane,
daj nám Svoje Kráľovstvo
aby sme mohli získať
neporušenosť a Božstvo
a mali Život Večný.
Amen.

 
Špiritualita
Modlitby
Príhovory
Listy
    Sopka na Islande a proroctvo - doplnenie a vysvetlenie od Vassuly
    O proroctvách
    Pozor na ducha Jezábel
    Proroctvo o 11. septembri
    Rozlišovanie poslušnosti (Discerning Obedience)
    Rúhanie proti Duchu Svätému
    15. výročie PRAVÉHO ŽIVOTA V BOHU
    Správne chápanie Pravého Života v Bohu
Eseje
Zázraky
Úvahy o posolstvách
Modlitebné skupiny
Púte a stretnutia
Proroctvá

 
 
Modlitby
Modlitby vybraté z Posolstiev

Príhovory
Vybraté príhovory Vassuly a ďalších významných osobností (zoradené chronologicky)

Listy
Tu nájdete Vassuline listy na rôzne témy.

Eseje
Eseje a ďalšie príspevky od rôznych autorov na rozličné témy

Zázraky
Nový projekt z novembra roku 2006. Tu nájdete zaznamenané zázraky nejako spojené s Vassulou a TLIG

Úvahy o posolstvách
Meditácie úvahy a komentáre na vybraté posolstvá

Modlitebné skupiny
TLIG modlitebné skupiny a asociácie

Púte a stretnutia
Nadchádzajúce a predchádzajúce púte a stretnutia Pravého Života v Bohu

Proroctvá
Články a podnety vzťahujúce sa k proroctvám

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved