SK » Svedectvá » Svedectvá laikov z celého sveta »

Laici
Osobné svedectvá laikov z celého sveta
 
 
Arlene Angela Roncal
Spýtala som sa Ho, či so mnou naozaj hovorí? Povedal (prostredníctvom posolstiev): „Skutočne som otvoril ústa a hovoril“.
 
 
Jack Matusiewicz
Celoživotný katolík, ktorý skrze Posolstvá znovuoživil lásku k Ježišovi
 
 
Svědectvá laiků z celého světa
Súbor krátkych svedectiev laikov z celého sveta (externý link)
 
 
Pohľad Cirkvi
Informácie o pohľade Cirkvi na špiritualitu Pravého Života v Bohu

Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori
Osobné svedectvo pravoslávnych, katolíckych a protestantských duchovných, teológov a profesorov, zasvätených osôb

Iné náboženstvá
Svedectvá predstaviteľov iných náboženstiev (nie kresťanstvo)

Svedectvá laikov z celého sveta
Súbor krátkych svedectiev laikov z celého sveta

Svedectvá väzňov
Súbor svedectiev o obrátení väzňov z celého sveta (externý link)

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved