SK » Posolstvá » Chronologické radenie »


Chronologické radenie : 1986

Zvolte rok:
20. september Som Svetlo
27. september Som tvoj Vykupiteľ
28. septemberJa som Cesta
30. septemberJa Boh existujem
5. oktoberJa nie som nedosiahnuteľný
10. oktoberJa som Pokoj
16. oktober Som si celkom vedomý tvojich schopností
22. oktoberSom tvoj Učiteľ
23. oktober Ktorý dom ťa potrebuje viac?
9. novemberUkrižovanie
4. decemberSi duch a Ja som tiež Duch a Svätý
10. decemberBuď svätá
11. december Si ochotná stať sa svätou?
13. december Byť svätý znamená byť ako Ja
14. december Som tvoj Tešiteľ
15. december Všetka Múdrosť pochádza odo Mňa
16. december Budeš musieť nadobudnúť Múdrosť
 

 
Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved